comp learn LOGO LOGO
LOGO
Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa

Szybkie poświadczenie
kompetencji graficznych
międzynarodowym
certyfikatem

Skorzystaj z oferty dofinansowania UE certyfikacji EITCA
w e-learningu:
Zapisz się
już teraz
  1. Zajęcia e-learningowe w języku polskim w pełni przez Internet
  2. Akademia aż 10 kursów (łącznie 150 godz.) możliwa do realizacji w 1 miesiąc
  3. Procedury egzaminacyjno-certyfikacyjne w języku polskim całkowicie zdalnie przez Internet
  4. Międzynarodowe certyfikaty EITCA Computer Graphics wydawane przez Instytut EITCI w Brukseli
  5. Zawartość programowa odpowiednia zarówno dla bardziej zaawansowanych jak i początkujących
    grafików oraz osób niemających dotychczas styczności z grafiką komputerową
Dowiedz się więcej o Akademii EITCA
Porozmawiaj z konsultantem:

 79 457 14 69      53 542 13 74

Informacje ogólne

Akademia EITCA/CG:

Dodawanie certyfikatów EITCA/EITC w serwisie społecznościowym LinkedIn

Krajowa edycja Akademii Grafiki Komputerowej EITCA/CG umożliwia uzyskanie w Polsce międzynarodowych certyfikatów informatycznych EITCA, wydawanych w Brukseli przez Instytut EITCI przy akredytacji krajowego Ministerstwa Edukacji Narodowej / Kuratorium Oświaty oraz akredytacji edukacyjnej globalnej sieci społecznościowej profesjonalistów LinkedIn (więcej informacji w Materiale prasowym i sekcji Jak to działa).

Akademia Grafiki Komputerowej EITCA/CG prowadzona jest w języku polskim w zdalnym trybie e-learning w ramach 11 przedmiotów, obejmujących łącznie 165 godzin zawartości programowej (ćwiczeń, wykładów oraz e-laboratoriów). Zdalny tryb szkoleń umożliwia dostosowanie tempa zajęć do indywidualnych wymagań i predyspozycji uczestników (program może być zrealizowany w okresie nawet 1 miesiąca a jego ukończenie wiąże się z nadaniem uczestnikowi certyfikatu EITCA/CG Computer Graphics oraz 11 certyfikatów tematycznych EITC wchodzących w skład programu).

Szkolenie (na poziomie studiów podyplomowych zgodnie z referencją standardu Europejskich Ram Kwalifikacji - EQF - na poziomie 6) obejmuje m.in. zaawansowane wykorzystanie narzędzi obróbki grafiki rastrowej i wektorowej, animacji i projektowania (w tym Adobe Photoshop, Illustrator, Flash, Google SketchUp, AutoCAD, Dreamweaver i wiele innych). Skierowane jest zarówno do osób niemających przygotowania w dziedzinie grafiki komputerowej, jak i dla profesjonalistów, chcących rozszerzyć i formalnie potwierdzić swoje kwalifikacje międzynarodowym certyfikatem grafika komputerowego EITCA/CG. Uczestnik Akademii EITCA otrzymuje dostęp do nowoczesnej platformy e‑learning, w ramach której prowadzony jest zdalnie proces dydaktyczny, oparty o elektroniczne materiały (wykłady, ćwiczenia i laboratoria oprogramowania), konsultacje kadry dydaktycznej (obejmującej pracowników akademickich i dziedzinowych ekspertów przemysłowych) oraz testy wiedzy w ramach procedury egzaminacyjno-certyfikacyjnej programu EITCA, realizowanej w pełni w trybie zdalnym, on-line na platformie e-learning. Akademia EITCA jest implementacją Cyfrowej Agendy dla Europy w ramach strategii Europa 2020 Komisji Europejskiej w obszarze kompetencji IT pod kierunkiem Instytutu EITCI.

Program szkolenia

Projektowanie - Grafika - Animacja

Przedmioty w Programie Akademii Grafiki Komputerowej EITCA/CG:

  1. EITC/CG/APS: Tworzenie i obróbka obrazów z Adobe Photoshop - 15h
  2. EITC/CG/AI1: Grafika wektorowa z Adobe Illustrator - 15h
  3. EITC/CG/AIDF: Skład poligraficzny z Adobe InDesign - 15h
  4. EITC/CG/AF: Tworzenie animacji i grafiki interaktywnej z Adobe Flash - 15h
  5. EITC/CG/VICG: Identyfikacja wizualna w grafice komputerowej - 15h
  6. EITC/CG/CAG: Artystyczne aspekty grafiki - 15h
  7. EITC/CG/AD: Projektowanie witryn sieci Web z Adobe Dreamweaver - 15h
  8. EITC/CG/AI2: Projektowanie i tworzenie identyfikacji wizualnej z Adobe Illustrator - 15h
  9. EITC/CG/ACSU: Wizualizacja i grafika 3D z AutoCad oraz SketchUp - 15h
  10. EITC/CG/ADPD: Artystyczny cyfrowy rysunek portretowy - 15h
  11. EITC/CG/TFCG: Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej - 15h

Certyfikat

Certyfikat Akademii Grafiki Komputerowej EITCA/CG stanowi formalne, międzynarodowe poświadczenie kompetencji, systematyzujące szeroką wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim praktyczne umiejętności w dziedzinie grafiki komputerowej. Grafika komputerowa stanowi jedno z najbardziej istotnych i powszechnych zastosowań technologii informatycznych w nowoczesnej gospodarce i w życiu społecznym, które stają się coraz silniej zinformatyzowane. To obecnie podstawa nowoczesnego marketingu, projektowania użytkowego, architektury, rozrywki, a nawet sztuki. Tworzona z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi staje się coraz bardziej nieodzownym elementem wszelkich przekazów wizualnych (w tym np. stron internetowych, filmów i programów TV, reklam, gier wideo, prezentacji multimedialnych, publikacji książkowych i gazetowych, fotografii, designu użytkowego, i wielu innych). W dobie postępującej cyfryzacji życia coraz istotniejsze są umiejętności w zakresie grafiki komputerowej, a rola kompetentnych grafików komputer owych na nowoczesnym rynku pracy jest nie do przecenienia. Profesjonalne umiejętności w obszarze grafiki komputerowej mogą być wykorzystane w niezliczonych zastosowaniach - zarówno możliwych w pracy zarobkowej, działalności gospodarczej jak i w życiu prywatnym. Poświadczenie tych umiejętności międzynarodowym certyfikatem jeszcze bardziej podnosi ich wartość, zwłaszcza w oczach potencjalnych pracodawców. Certyfikat EITCA/CG jest poświadczeniem specjalistycznych kompetencji w obszarze tworzenia kreacji wizualnych w ramach grafiki rastrowej (Adobe Photoshop), wektorowej (Adobe Illustrator) i trójwymiarowej, projektowania artystycznego i technicznego (w tym wizualnego projektowania stron WWW w technologii Adobe Dreamweaver i Flash), tworzenia animacji i grafiki interaktywnej (Flash) oraz zrozumienia aspektów identyfikacji wizualnej i grafiki komputerowej w kontekście szeroko pojętej sztuki.

Certyfikacja możliwa jest zarówno w ramach pełnego zakresu programu Akademii EITCA (egzaminy ze wszystkich objętych programem przedmiotów i łączny certyfikat dziedzinowy EITCA wraz z wchodzącymi w zakres programowy certyfikatami przedmiotowymi EITC), jak i w zakresie tylko wybranych przedmiotów EITC (pojedyncze egzaminy wg wybranych przedmiotów i indywidualne certyfikaty przedmiotowe EITC).

Krajowa edycja międzynarodowego programu certyfikacyjnego Akademii EITCA (European Information Technologies Certification Academy), prowadzona na licencji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli uzyskała krajową Akredytację Ministerstwa Edukacji Narodowej za pośrednictwem Kuratora Oświaty (nr 8/2014). Akredytacja ta nadaje wydanym w Brukseli międzynarodowym certyfikatom Akademii EITCA i EITC dodatkowy wymiar formalnego elementu poświadczenia kompetencji w ramach krajowego systemu kształcenia, nadzorowanego przez MEN.

Certyfikaty EITCA posiadają ponadto akredytację międzynarodowej platformy społecznościowej profesjonalistów LinkedIn i są natywnie rozpoznawane przez ten system w ramach profili zawodowych użytkowników (więcej informacji).

Certyfikacja w programie EITCA wiąże się nie tylko z wydaniem odpowiednio zabezpieczonych certyfikatów w formie papierowej (wraz z suplementami programowymi i odpisami), ale też z wprowadzeniem odpowiednio zabezpieczonych danych do systemu walidacji EITCI w Brukseli (gdzie możliwa jest weryfikacja szczegółów zrealizowanych przez posiadacza certyfikatów i wydruk adekwatnych potwierdzeń i suplementów). Jak dotychczas Instytut EITCI wydał ponad 50 tysięcy certyfikatów na terenie całej Unii Europejskiej (w tym m.in. w ramach specjalistycznych dziedzin informatyki stosowanej, jak również programów informatyzacji administracji publicznej (eAdministracja) i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu).

Jak skorzystać?

  1. 1.

    Rejestracja w Akademii EITCA. Dostępna są też wygodne płatności ratalne w zintegrowanym systemie.

  2. 2.

    Dokonanie opłat i zawarcie umowy szkoleniowo-certyfikacyjnej z krajowym realizatorem Akademii EITCA oraz Instytutem EITCI.

  3. 3.

    Dostęp do platformy e-learning, realizacja programu szkoleniowego (wykłady, ćwiczenia, laboratoria) i konsultacji dydaktycznych.

  4. 4.

    Zaliczenie zdalnych e-testów (na internetowej platformie egzaminacyjnej) i otrzymanie certyfikatu EITCA wraz ze szczegółowym suplementem oraz wchodzących w zakres programowy certyfikatów EITC. Certyfikaty mają formę papierową oraz elektroniczną.

Koszty

Czesne za uczestnictwo w programie Akademii Grafiki Komputerowej obejmuje realizację procesu dydaktycznego w trybie zdalnego nauczania przez Internet oraz udział w procedurze certyfikacyjnej.

  1. Pełny zakres Akademii EITCA/CG

    Całkowity koszt: 4 980 zł

    Opłata za udział w pełnym zakresie programowym Akademii EITCA/CG obejmuje możliwość realizacji wszystkich 11 kursów wchodzących w skład Akademii.

  2. Realizacja pojedynczego kursu z zakresu programowego Akademii EITCA/CG

    Całkowity koszt: 495 zł

    Możliwe jest także zakupienie uczestnictwa w jednym lub kilku pojedynczych kursach EITC – w tym przypadku po pomyślnym zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat odpowiadający każdemu zrealizowanemu kursowi.

Oprócz bezpośredniej płatności jednorazowej istnieje możliwość rozłożenia czesnego na dowolną ilość miesięcznych rat w wygodnym systemie ratalnym e-Raty Santander Consumer Banku (dawny Żagiel).

Pozostałe kierunki

Krajowa realizacja programu Akademii EITCA prowadzona jest w j. polskim w internetowym systemie e-learning na 4 kierunkach. Kod dofinansowania ważny jest dla wszystkich poniższych kierunków:

Dotychczasowi klienci

Krajowa edycja programu Akademii EITCA objęła już ponad 30 tys. klientów indywidualnych i kilkaset instytucji (łącznie ponad 2 miliony uczestnikogodzin zrealizowanych szkoleń). Ze szkoleń i certyfikacji w ramach krajowej edycji programu EITCA skorzystały między innymi następujące instytucje i ich kadry:

  1. Administracja publiczna
  2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
  3. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
  4. Ministerstwo Infrastruktury
  5. Instytut Pamięci Narodowej
  6. Biuro Ochrony Rządu
  7. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  8. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
  9. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
  10. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
  11. Główny Inspektorat Sanitarny
  12. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
  13. Agencja Oceny Technologii Medycznych
  14. Świętokrzyskie Centrum Onkologii
  15. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
  16. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
  17. Komenda Główna Straży Granicznej
  18. Archiwum Państwowe
  19. Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej
  20. Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
  21. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  22. Urząd Zamówień Publicznych
  23. Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS)
  24. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
  25. Kuratorium Oświaty w Łodzi
  26. Kuratorium Oświaty w Poznaniu
  1. NSZZ „Solidarność”
  2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
  3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
  4. Sąd Okręgowy w Rzeszowie
  5. Sąd Okręgowy w Słupsku
  6. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie
  7. Izba Celna w Łodzi
  8. Izba Celna w Opolu
  9. Urzędy Skarbowe - lista
    Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie
    Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
    Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
    Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu
    Urząd Skarbowy Kraków Podgórze
    Urząd Skarbowy w Bartoszycach
    Urząd Skarbowy w Zamościu
  10. Uniwersytety (w tym Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  11. Kilkadziesiąt szkół państwowych i prywatnych - lista
    Gimnazjum Gminne im.ks.Jana Melca w Dzierżoniowie
    Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
    Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie
    Gimnazjum im. Rady Europy
    Gimnazjum Miejskie im. Wł. Jagiełły w Leżajsku
    Gimnazjum Nr 24 im. Unii Europejskiej w Poznaniu
    Gimnazjum Publiczne w Czeremsze
    I Liceum Ogólnokształcące im.Komisji i Edukacji Narodowej
    Liceum Ogólnokształcące "Collegium Gedanense"
    Liceum Plastyczne im. Artura Grottg era w Supraślu
    Miejski zespół Szkół w Nowej Rudzie
    Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu
    Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie Mazowieckim
    Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrocławiu
    Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej
    Szkoła Podstawowa nr 28
    Szkoła Podstawowa nr 3 w Gliwicach
    Szkoła Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim
    Szkoła Podstawowa nr 61 w Krakowie
    Szkoła Podstawowa w Słodkowie Trzecim
    Szkoła Postawowa nr 59 w Poznaniu
    Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 we Wrocławiu
    Technikum nr 12 w Zespole Szkół nr 23 we Wrocławiu
    Technikum nr 13 w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych we Wrocławiu
    Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu
    Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu
    Technikum w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy
    Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich
    Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie
    Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ząbkowicach Ślaskich
    Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie
    Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie
    Technikum w Zespole Szkół w Bielawie
    Technikum w Zespole Szkół w Świebodzicach
    Technikum w Zespole Szkół w Wołowie
    Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
    Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa w Zespole Szkół w Wołowie
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Ślaskich
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 1 we Wrocławiu
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie
    Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół w Świebodzicach
    Zespoł Szkół w Subkowach
    Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego
    Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
  12. Urzędy Marszałkowskie - lista
    Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
    Urząd Marszałkowski w Łodzi
    Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
    Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
    Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
    Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
    Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
    Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
    Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
    Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
  13. Urzędy Wojewódzkie - lista
    Dolnośląski Urząd Wojewódzki
    Małopolski Urząd Wojewódzki
    Mazowiecki Urząd Wojewódzki
    Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
    Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
  14. Kilkadziesiąt Starostw Powiatowych - lista
    Starostwo Powiatowe m.Kalisz
    Starostwo Powiatowe w Brzesku
    Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
    Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
    Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
    Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
    Starostwo Powiatowe w Kartuzach
    Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim
    Starostwo Powiatowe w Lubaniu
    Starostwo Powiatowe w Lublinie
    Starostwo Powiatowe w Łukowie
    Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
    Starostwo Powiatowe w Olecku
    Starostwo Powiatowe w Opolu
    Starostwo Powiatowe w Opolu
    Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
    Starostwo Powiatowe w Piotrkowie
    Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
    Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
    Starostwo Powiatowe w Pułtusku
    Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
    Starostwo Powiatowe w Świdwinie
    Starostwo Powiatowe w Tarnowie
    Starostwo Powiatowe w Toruniu
    Starostwo Powiatowe w Wejherowie
    Starostwo Powiatowe w Wołominie
    Starostwo Powiatowe w Złotoryji
    Starostwo Powiatowe w Żurominie
    Starostwo Powiatowe w Żywcu
    Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
  15. Kilkaset Urzędów Gminy, Urzędów Miasta i Urzędów Miejskich - lista
    Urząd Gminy Adamów
    Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
    Urząd Gminy Babice
    Urząd Gminy Bolesław
    Urząd Gminy Borów
    Urząd Gminy Brok
    Urząd Gminy Brwinów
    Urząd Gminy Bystrzyca Kłodzka
    Urząd Gminy Chojna
    Urząd Gminy Ciasna
    Urząd Gminy Czernica
    Urząd Gminy Czernikowo
    Urząd Gminy Czorsztyn Z/S w Maniowach
    Urząd Gminy Czosnów
    Urząd Gminy Dębno
    Urząd Gminy Dobczyce
    Urząd Gminy Dobre
    Urząd Gminy Dobroszyce
    Urząd Gminy Dobroszyce
    Urząd Gminy Dobrzyń Nad Wisłą
    Urząd Gminy Drawsko Pomorskie
    Urząd Gminy Dźwierzuty
    Urząd Gminy Ełk
    Urząd Gminy Garwolin
    Urząd Gminy Giżycko
    Urząd Gminy Gniewino
    Urząd Gminy Gnojnik
    Urząd Gminy Gnojno
    Urząd Gminy Godziszów
    Urząd Gminy Goleniów
    Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
    Urząd Gminy Grębów
    Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
    Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski
    Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
    Urząd Gminy i Miasta Pyzdry
    Urząd Gminy i Miasta Szadek
    Urząd Gminy i Miasta w Rudniku Nad Sanem
    Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
    Urząd Gminy i Miasta Wałbrzych
    Urząd Gminy Izabelin
    Urząd Gminy Jankowiec Kościelny
    Urząd Gminy Jarocin
    Urząd Gminy Jastrząb
    Urząd Gminy Jaworze
    Urząd Gminy Jednorożec
    Urząd Gminy Jemielno
    Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
    Urząd Gminy Kadzidło
    Urząd Gminy Kamienica
    Urząd Gminy Kamionka Wielka
    Urząd Gminy Kargowa
    Urząd Gminy Karlino
    Urząd Gminy Kaźmierz
    Urząd Gminy Kęty
    Urząd Gminy Kęty
    Urząd Gminy Kietrz
    Urząd Gminy Klucze
    Urząd Gminy Kłomnice
    Urząd Gminy Koluszki
    Urząd Gminy Koszyce
    Urząd Gminy Krasne
    Urząd Gminy Krosno Odrzańskie
    Urząd Gminy Krosno
    Urząd Gminy Krościenko Nad Dunajcem
    Urząd Gminy Krzywda
    Urząd Gminy Kwidzyn
    Urząd Gminy Leśna
    Urząd Gminy Lipka
    Urząd Gminy Lubaczów
    Urząd Gminy Lubin
    Urząd Gminy Lututów
    Urząd Gminy Łagiewniki
    Urząd Gminy Łękawica
    Urząd Gminy Łomazy
    Urząd Gminy Łomianki
    Urząd Gminy Mielnik
    Urząd Gminy Mieszkowice
    Urząd Gminy Mokrsko
    Urząd Gminy Myszków
    Urząd Gminy Nadarzyn
    Urząd Gminy Niedźwiada
    Urząd Gminy Nisko
    Urząd Gminy Nowa Dęba
    Urząd Gminy Nowa Karczma
    Urząd Gminy Olsztyn
    Urząd Gminy Opoczno
    Urząd Gminy Orchowo
    Urząd Gminy Osieck
    Urząd Gminy Ostrowice
    Urząd Gminy Ozorków
    Urząd Gminy Pakosław Urząd Gminy Pawłosiów
    Urząd Gminy Piekoszów
    Urząd Gminy Połaniec
    Urząd Gminy Potęgowo
    Urząd Gminy Prażmów
    Urząd Gminy Przemyśl
    Urząd Gminy Radomyśl Nad Sanem
    Urząd Gminy Radziłów
    Urząd Gminy Radzymin
    Urząd Gminy Raszyn
    Urząd Gminy Rokietnica
    Urząd Gminy Rypin
    Urząd Gminy Rzeczenica
    Urząd Gminy Rzepin
    Urząd Gminy Sękowa
    Urząd Gminy Siekierczyn
    Urząd Gminy Skąpe
    Urząd Gminy Skomlin
    Urząd Gminy Słopnice
    Urząd Gminy Słupca
    Urząd Gminy Sochocin
    Urząd Gminy Somianka
    Urząd Gminy Stara Biała
    Urząd Gminy Stare Czarnowo
    Urząd Gminy Stary Dzierzgoń
    Urząd Gminy Stromiec
    Urząd Gminy Sulęcin
    Urząd Gminy Szerzyny
    Urząd Gminy Szypliszki
    Urząd Gminy Terespol
    Urząd Gminy Topólka
    Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
    Urząd Gminy w Baranowie
    Urząd Gminy w Bielicach
    Urząd Gminy w Bielinach
    Urząd Gminy w Bochni
    Urząd Gminy w Brojcach
    Urząd Gminy w Brzeszczach
    Urząd Gminy w Brzeźnicy
    Urząd Gminy w Buczkowicach
    Urząd Gminy w Bulkowie
    Urząd Gminy w Czernicach Borowych
    Urząd Gminy w Dębowcu
    Urząd Gminy w Dłutowie
    Urząd Gminy w Dobrczu
    Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie
    Urząd Gminy w Gaci
    Urząd Gminy w Gibach
    Urząd Gminy w Głowaczowie
    Urząd Gminy w Górnie
    Urząd Gminy w Grzmiącej
    Urząd Gminy w Iłowie
    Urząd Gminy w Jedliczu
    Urząd Gminy w Kamieńcu
    Urząd Gminy w Karczmiskach
    Urząd Gminy w Kolnie
    Urząd Gminy w Konopiskach
    Urząd Gminy w Korytnicy
    Urząd Gminy w Kościelisku
    Urząd Gminy w Kotuniu
    Urząd Gminy w Kraśniczynie
    Urząd Gminy w Lesznie
    Urząd Gminy w Leśniowicach
    Urząd Gminy w Lipowej
    Urząd Gminy w Lubiewie
    Urząd Gminy w Łagiewnikach
    Urząd Gminy w Łapanowie
    Urząd Gminy w Małkini Górnej
    Urząd Gminy w Michałówie
    Urząd Gminy w Michowie
    Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim
    Urząd Gminy w Moszczenicy
    Urząd Gminy w Mrozach
    Urząd Gminy w Murowie
    Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy
    Urząd Gminy w Nowince
    Urząd Gminy w Nowojowej
    Urząd Gminy w Nowym Duninowie
    Urząd Gminy w Osiu
    Urząd Gminy w Ostrówku
    Urząd Gminy w Pabianicach
    Urząd Gminy w Pankach
    Urząd Gminy w Poraju
    Urząd Gminy w Poświętnem
    Urząd Gminy w Przerośli
    Urząd Gminy w Radzanowie
    Urząd Gminy w Regiminie
    Urząd Gminy w Reńskiej Wsi
    Urząd Gminy w Rościszewie
    Urząd Gminy w Rozprzy
    Urząd Gminy w Rudzie Hucie
    Urząd Gminy w Rybczewicach
    Urząd Gminy w Rybnie
    Urząd Gminy w Rzeczycy
    Urząd Gminy w Sadkach
    Urząd Gminy w Sadkowicach
    Urząd Gminy w Sadowiu
    Urząd Gminy w Sejnach
    Urząd Gminy w Serokomli
    Urząd Gminy w Siennicy
    Urząd Gminy w Skierniewicach
    Urząd Gminy w Słupnie
    Urząd Gminy w Słupsku
    Urząd Gminy w Sztutowie
    Urząd Gminy w Tarnawatce
    Urząd Gminy w Tomaszowie Lub
    Urząd Gminy w Turobinie
    Urząd Gminy w Uchaniach
    Urząd Gminy w Walimiu
    Urząd Gminy w Wałczu
    Urząd Gminy w Warlubiu
    Urząd Gminy w Wilamowicach
    Urząd Gminy w Witoni
    Urząd Gminy w Zakrzewie
    Urząd Gminy w Zakrzówku
    Urząd Gminy w Zbrosławicach
    Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
    Urząd Gminy Wałcz
    Urząd Gminy We Włodawie
    Urząd Gminy Wejherowo
    Urząd Gminy Wiązownica
    Urząd Gminy Wieliszew
    Urząd Gminy Wielka Wieś
    Urząd Gminy Wojciechów
    Urząd Gminy Wojsławice
    Urząd Gminy Wolbrom
    Urząd Gminy Wróblew
    Urząd Gminy Zakroczym
    Urząd Gminy Zielona Góra
    Urząd Gminy Złocieniec
    Urząd Gminy Zwierzyn
    Urząd Miasta Biłgoraj
    Urząd Miasta Bochnia
    Urząd Miasta Brańsk
    Urząd Miasta Bukowno
    Urząd Miasta Bydgoszczy
    Urząd Miasta Chełm
    Urząd Miasta Chojnów
    Urząd Miasta Ciechanów
    Urząd Miasta Czeladź
    Urząd Miasta Ełk
    Urząd Miasta Gorlice
    Urząd Miasta i Gminy Sobótka
    Urząd Miasta i Gminy Czarne
    Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
    Urząd Miasta i Gminy Krapkowice
    Urząd Miasta i Gminy Margonin
    Urząd Miasta i Gminy Nisko
    Urząd Miasta i Gminy Staszów
    Urząd Miasta i Gminy Strzelin
    Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
    Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
    Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
    Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
    Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
    Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach
    Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
    Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
    Urząd Miasta i Gminy w Rucianem - Nidzie
    Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie Urząd Miasta Inowrocławia
    Urząd Miasta Jastarni
    Urząd Miasta Knurów
    Urząd Miasta Krakowa
    Urząd Miasta Krosno Odrzańskie
    Urząd Miasta Kutno
    Urząd Miasta Legionowo
    Urząd Miasta Lubań
    Urząd Miasta Lublin
    Urząd Miasta Luboń
    Urząd Miasta Łodzi
    Urząd Miasta Milanówka
    Urząd Miasta Mysłowice
    Urząd Miasta Myszków
    Urząd Miasta Nowego Sącza
    Urząd Miasta Olsztyna
    Urząd Miasta Ostrołęki
    Urząd Miasta Oświęcim
    Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
    Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
    Urząd Miasta Poznania
    Urząd Miasta Poznań
    Urząd Miasta Pruszcz Gdański
    Urząd Miasta Pruszków
    Urząd Miasta Radlin
    Urząd Miasta Ruda Śląska
    Urząd Miasta Rumi
    Urząd Miasta Rybnika
    Urząd Miasta Sławków
    Urząd Miasta Sopotu
    Urząd Miasta Starogard Gdański
    Urząd Miasta Stołeczne Warszawa
    Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
    Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
    Urząd Miasta Ustka
    Urząd Miasta W Jeleniej Górze
    Urząd Miasta W Kołobrzegu
    Urząd Miasta W Skarżysku-Kamiennej
    Urząd Miasta W Trzebini
    Urząd Miasta Wejherowo
    Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
    Urząd Miasta Ząbki
    Urząd Miasta Zduńska Wola
    Urząd Miasta Zduńska Wola
    Urząd Miasta Zielona Góra
    Urząd Miasta Żyrardowa Urząd Miejski Brzeg Dolny
    Urząd Miejski Kargowa
    Urząd Miejski Kościana
    Urząd Miejski Słomniki
    Urząd Miejski Suraż
    Urząd Miejski w Biskupcu
    Urząd Miejski w Błoniu
    Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
    Urząd Miejski w Bornem Sulinowie
    Urząd Miejski w Brodnicy
    Urząd Miejski w Chociwlu
    Urząd Miejski w Chojnie
    Urząd Miejski w Chrzanowie
    Urząd Miejski w Cieszynie
    Urząd Miejski w Cybince
    Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
    Urząd Miejski w Drawnie
    Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
    Urząd Miejski w Elblągu
    Urząd Miejski w Gorlicach
    Urząd Miejski w Grybowie
    Urząd Miejski w Gryficach
    Urząd Miejski w Janowie Lubeskim
    Urząd Miejski w Jarocinie
    Urząd Miejski w Jedlinie-Zdroju
    Urząd Miejski w Kaliszu
    Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
    Urząd Miejski w Karczewie
    Urząd Miejski w Karlinie
    Urząd Miejski w Kcyni
    Urząd Miejski w Kietrzu
    Urząd Miejski w Kleszczelach
    Urząd Miejski w Kocku
    Urząd Miejski w Koszalinie
    Urząd Miejski w Kożuchowie
    Urząd Miejski w Kudowie-Zdroju
    Urząd Miejski w Kwidzynie
    Urząd Miejski w Lęborku
    Urząd Miejski w Libiążu
    Urząd Miejski w Łomiankach
    Urząd Miejski w Łomży
    Urząd Miejski w Morągu
    Urząd Miejski w Mrągowie
    Urząd Miejski w Namysłowie
    Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
    Urząd Miejski w Nysie
    Urząd Miejski w Olecku
    Urząd Miejski w Opolu Lubelskim
    Urząd Miejski w Otmuchowie
    Urząd Miejski w Pabianicach
    Urząd Miejski w Płońsku
    Urząd Miejski w Pułtusku
    Urząd Miejski w Radomiu
    Urząd Miejski w Rzeczu
    Urząd Miejski w Sławie
    Urząd Miejski w Sokółce
    Urząd Miejski w Sosnowcu
    Urząd Miejski w Sośnicowicach
    Urząd Miejski w Suszu
    Urząd Miejski w Suwałkach
    Urząd Miejski w Tarczynie
    Urząd Miejski w Tarnogrodzie
    Urząd Miejski w Toszku
    Urząd Miejski w Trzebiatowie
    Urząd Miejski w Tucholi
    Urząd Miejski w Tuchowie
    Urząd Miejski w Wałbrzychu
    Urząd Miejski w Węgrowie
    Urząd Miejski w Wieluniu
    Urząd Miejski w Wołczynie
    Urząd Miejski w Zabrzu
    Urząd Miejski w Zelowie
    Urząd Miejski w Ziębicach
    Urząd Miejski w Żywcu
  16. Sektor przedsiębiorstw
  17. Poczta Polska S.A.
  18. Telewizja Polska S.A.
  19. Banki i instytucje finansowe (w tym Santander, Nordea, BRE Bank, Aviva)
  20. Wiodące firmy informatyczne (w tym Prokom Software S.A., Power Media S.A., Panda Security S.A., Qumak-Sekom S.A.)
  21. Centra przedsiębiorczości
  22. Liczne przedsiębiorstwa różnych branż

Opinie o EITCA

"Zawartość kursów bardzo mi się podobała i spowodowała, że zyskałem nowe spojrzenie na grafikę komputerową"

Mieczysław

"Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne w zakresie grafiki i projektowania"

Roksana

"Przydała mi się wiedza dotycząca identyfikacji wizualnej, trudno znaleźć takie wiadomości w innych kursach"

Joanna

"Dogodna jest możliwość realizacji kursu w godzinach i dniach, które mi odpowiadają, co umożliwia pogodzenie kursu z pracą"

Katarzyna

"Klarowne wykłady na określone programem zagadnienia graficzne, ciekawe ćwiczenia"

Joanna

"Liczne ilustracje ukazujące nawet elementy programu. Dokładne opisy działań krok po kroku"

Łukasz

"Brak problemów począwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy związane z poszczególnymi działami kursu, na procedurze certyfikacyjnej skończywszy"

Dagmara

"Można się uczyć w każdym miejscu na świecie o dowolnej godzinie"

Dariusz

"Wiele opisów. Dodatkowe pliki (załączniki). Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z korepetytorami. Klarowność treści"

Karol

"Treść napisana zrozumiałym językiem - podział materiału na kursy i wykłady - ciekawe ćwiczenia"

Anna

"Praktyczne podejście do tematu, prowadzenie czytelnika krok po kroku po zagadnieniu, pokazywanie po kolei rozwiązania jakiegoś zadania"

Kamila

"E-learning to przyszłość zdobywania wiedzy, popartej certyfikatem"

Karol

Materiały informacyjne do pobrania

Kontakt

Sekretariat Akademii EITCA: Dział Obsługi Klienta

  1. pn-pt, godz. 9:00-17:00
  2. 79 457 14 69, 53 542 13 74
    faks: 71 722 8049
  3. info@eitca.pl
  4. Sekretariat Akademii EITCA
    Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn
    CompSecur sp. z o.o.
    ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

    Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI
    Avenue des Saisons 100-102, 1050 Bruksela, Belgia

Skontaktuj się telefonicznie albo wyślij email

Sekretariat Akademii EITCA
Dział Obsługi Klienta

  1. pn-pt, godz. 9:00-17:00
  2. Tel: 72 9086 222
  3. ICS CompLearn
    CompSecur sp. z o.o.
    ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
    (sekretariat i adres korespondencyjny)
    al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

    CompLearn Ltd.
    New Bond House, 124 New Bond Street
    London, W1S 1DX, United Kingdom

    EITCI Institute
    Avenue des Saisons 100-102
    1050 Brussels, Belgium
    https://eitci.org
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Przydała mi się wiedza dotycząca identyfikacji wizualnej, trudno znaleźć takie wiadomości w innych kursach
    Joanna
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Zawartość kursów bardzo mi się podobała i spowodowała, że zyskałem nowe spojrzenie na grafikę komputerową
    Mieczysław
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Zdobyłem masę wiedzy informatycznej - wiem teraz jak mogę w pełni wykorzystać CS4
    Mieczysław
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Dogodna jest możliwość realizacji kursu w godzinach i dniach, które mi odpowiadają, co umożliwia pogodzenie kursu z pracą
    Katarzyna
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne w zakresie grafiki i projektowania
    Roksana
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Asynchroniczność i szerokie spektrum zagadnień graficznych uważam za największe plusy
    Paulina
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Klarowne wykłady na określone programem zagadnienia graficzne, ciekawe ćwiczenia
    Joanna
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Liczne ilustracje ukazujące nawet elementy programu. Dokładne opisy działań krok po kroku
    Łukasz
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Brak problemów począwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy związane z poszczególnymi działami kursu, na procedurze certyfikacyjnej skończywszy
    Dagmara
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Można się uczyć w każdym miejscu na świecie o dowolnej godzinie
    Dariusz
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Przedstawienie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały :)
    Dariusz
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Wiele opisów. Dodatkowe pliki (załączniki). Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z korepetytorami. Klarowność treści
    Karol
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Poznanie nowych, ciekawych programów graficznych i ich możliwości
    Wojciech
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Treść napisana zrozumiałym językiem - podział materiału na kursy i wykłady - ciekawe ćwiczenia
    Anna
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Zebranie najważniejszych informacji w postaci wypunktowań, zrzuty ekranów obrazujące wykonywane czynności, opis czynności wykonywanych w przykładach
    Diana
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    "Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej" i "Artystyczne aspekty grafiki" to naprawdę najlepsze przedmioty w ramach Akademii EITCA/CG. Bogate i szczegółowo przygotowane wykłady.
    Karol
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Praktyczne podejście do tematu, prowadzenie czytelnika krok po kroku po zagadnieniu, pokazywanie po kolei rozwiązania jakiegoś zadania
    Kamila
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Dobry kontakt, zrozumiałe informacje, dostęp do konsultacji z kadrami dydaktycznymi w formie internetowej
    Bartłomiej
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Nieograniczony czas na ukończenie kursu. Możliwość komunikacji z innymi uczestnikami
    Robert
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Możliwość kontroli postępu, asynchroniczność zajęć, dostęp do platformy po ukończeniu kursu
    Katarzyna
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    E-learning to przyszłość zdobywania wiedzy, popartej certyfikatem
    Karol
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Uczyłam się wtedy kiedy chciałam i miałam czas
    Anna
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Bogata teoria uzupełniała inne instruktażowe kursy jakie do tej pory miałam okazje przerabiać. Ilość tematów sprawia, że stajesz się prawdziwym "jack of all trades"
    Anna
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Zdalna nauka, szybka i sprawna administracja szkoleń
    Diana
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Elastyczne godziny, mogłam robić szkolenia kiedy chciałam
    Justyna
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Dobry kontakt, dofinansowanie z UE, przyjazna platforma, elastyczność godzin nauki
    Bartłomiej
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Dostęp do materiałów w dowolnym dla mnie czasie i w dowolnym miejscu - duże ułatwienie dla studentów i osób pracujących
    Krzysztof
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Super kurs :) dużo z niego wyniosłam
    Justyna
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Dobre wprowadzenie do dalszej samodzielnej pracy w poszczególnych programach
    Marek
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Ogólnie program dydaktyczny przygotowany bardzo dobrze. Nie mam większych uwag
    Krystian
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Dokładnie krok po kroku były wytłumaczone wszystkie podstawowe możliwości poszczególnych programów. Bez problemu można było się zorientować co do czego służy
    Jerzy
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Całkowita dowolność w tempie nauki i zdawania egzaminów. W czasie trwania kursu wydarzyły się w moim życiu sytuacje, przez które musiałabym przerwać stacjonarny kurs, a dzięki e-learningowi mogłam go kontynuować w swoim tempie
    Małgorzata
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Możliwość uczestnictwa w kursie, przy zmieniających się miejscach zamieszkania
    Katarzyna
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Bardzo przydatna jest możliwość powrotu do zakończonych już lekcji możliwość poprawienia wyniku egzaminu i powtórnego przystąpienia do niego w przypadku niezaliczenia
    Przemysław
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Płynny dostęp do wykładów i materiałów w nich zawartych, administracja kontem oraz nieokreślonym czasem nauki
    Roman
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Zawartość merytoryczna całego kursu - oprócz praktycznej strony (programy graficzne) była też wprowadzona pewna ilość teorii bardzo dobrze opracowane wykłady dotyczące znajomości programów graficznych
    Magdalena
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Uważam, że kurs Akademia EITCA Grafiki Komputerowej jest naprawdę bardzo dobrym wstępem dla osoby, która chce zacząć swoją przygodę z grafiką komputerową cały kurs oceniam bardzo pozytywnie pod względem merytorycznym i organizacyjnym
    Magdalena
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Odnośnie strony merytorycznej Akademii EITCA jest dla mnie w pełni wystarczająca. Od wykładów, które naświetlają od podstaw jak zainstalować program do czego służy, omówienie danego narzędzia, co można nim wykonać do laboratoriów, które pozwalają tą wiedzę już wykorzystać
    Arkadiusz
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Uważam że bardzo przydatne są laboratoria graficzne, które pozwalają sprawdzić czy zrozumieliśmy i czy potrafimy wykorzystać wiedzę z wykładu
    Paulina
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Uważam, że świetnym pomysłem jest możliwość załatwienia wszystkich formalności przez Internet
    Paulina
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Bardzo pomocne dla mnie i to w sumie zaważyło nad wybraniem programu Akademii EITCA była możliwość korzystania z wszystkich aspektów organizacyjnych przez Internet, ponieważ czas dla mnie jest rzeczą bardzo cenną, a taka elastyczność z korzystania z zasobów jest bardzo pomocna w zarządzaniu czasem
    Arkadiusz
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Bardzo dobry kontakt z kadrą. Sprawna procedura od płatności do uzyskania dostępu do systemu
    Piotr
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Wygodny czas realizacji kursu. Miałam czas na opanowanie programu kursu w spokojnych warunkach. Umożliwiło mi to jednoczesna naukę na studiach i pracę
    Anna
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Łatwy dostęp do platformy oraz informacji dot. organizacji nauczania i certyfikacji. Wygodny dostęp do wykładów oraz podglądu ocen i zaliczeń
    Marta
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Serdecznie dziękuję za poświęcony czas na przygotowanie materiałów i organizację samego kursu oraz za (mam nadzieję) istotne wzbogacenie mojego życiorysu o ważny dokument pozwalający na otwarcie drzwi dotychczas dla mnie zamkniętych
    Grzegorz
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Zachowanie równowagi między wiedzą teoretyczną, a praktycznym zastosowaniem programów. Jasne i przejrzyste treści przedstawione w interesujący sposób. Uzupełnienie wiedzy poprzez elementy interaktywne i bogatą bibliografię. Wszystkie kursy stanowią spójną całość i zawierają wszystkie najważniejsze kwestie w zakresie grafiki komputerowej
    Karolina
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Możliwość indywidualnego wyboru tematu i czasu realizacji, zawartość multimedialna z wieloma zdjęciami, podzielony na przystępne części
    Kamil
  • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
    Uporządkowanie materiałów w przejrzysty sposób, Dzięki platformie e-learningowej możliwość realizacji kursów w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki czemu można zdobyć dodatkową więdzę i kwalifikacje bez dodatkowego stresu. Nauka samodzielnej organizacji pracy bardzo cenna w branży grafika
    Karolina
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Ogólnie bardzo sprawna organizacja nauki i wartościowy program
    Joanna
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Szerokie spojrzenie na różne zagadnienia informatyki stosowanej, wiedza w zakresie różnych bardzo przydatnych programów
    Joanna
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Możliwość wykonywania określonych zadań w czasie dogodnym dla mnie, możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu, zawartość merytoryczna - w końcu zmobilizowałam się do pogłębienia wiedzy na temat Excela, nauczyłam się projektować stronę internetową, wcześniej nie miałam pojęcia jak się do tego zabrać, pogłębiłam wiedzę dotyczącą Internetu
    Małgorzata
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Teoria i praktyka przedstawiona w sposób zrozumiały, ćwiczenia z odpowiedziami i podpowiedziami
    Małgorzata
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Zawartość programową oraz system nauczania określam jako bardzo wysoki
    Leszek
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Bardzo dokładne wyjaśnienia i opisy w materiałach dydaktycznych
    Wiktor
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Kurs obejmuje bardzo dużą porcję wiedzy z różnych dziedzin informatyki. Dzięki kursowi mam szersze spojrzenie na informatykę. Ogólnie kurs uważam za interesujący, dziękuję
    Wacław
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Możliwość uczenia się na odległość, bez dojazdów na zajęcia
    Wacław
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań objętych programem
    Leszek
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Nacisk na praktyczne zastosowanie informatyki, co zostało przedstawione na wykładach i w laboratoriach
    Patryk
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Prostota i dokładność przy objaśnianiu działania programów takich jak Photoshop i MS Office oraz przedmiotów teoretyczno-praktycznych jak systemy telepracy czy zarządzanie projektami
    Barbara
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Ze względu na wykonywany zawód najbardziej przydatne były wszystkie kwestie związane z marketingiem, reklamą internetową, projektowaniem stron i wykorzystaniem informatyki w pracy
    Ewa
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Dobre wytłumaczenie poszczególnych zagadnień oraz zastosowanie praktycznych ćwiczeń dotyczących na przykład grafiki w programie Photoshop itd
    Leszek
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Szeroko opisana wiedza, przystępny język, praktyczne przykłady, ćwiczenia umożliwiające przyswojenie materiału teoretycznego
    Stanisław
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Możliwość wyboru czasu, możliwość powrotu do przerobionych zagadnień ocena ćwiczeń dostęp do materiałów po ukończeniu szkolenia
    Małgorzata
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań programowych objętych w studium
    Wacław
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Najważniejsze dla mnie były dostępność o każdej porze, w warunkach domowych oraz to, że egzaminy też można zdawać na odległość (ze wzgl. na niepełnosprawność)
    Ewa
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Zagadnienia poruszane w poszczególnych działach stopniowo pogłębiały wiedzę i pozwalały na jej utrwalanie poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń. Czytelnie podzielone działy wiedzy. Możliwość powrotu do wcześniej ukończonych działów
    Leszek
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Brak presji czasu i wolność wyboru kursu
    Stanisław
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Duża rozpiętość programowa, duża ilość elementów graficznych w wykładach ułatwiająca naukę
    Ewa
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Możliwość nauki w godzinach, które były dla mnie odpowiednie. Bez konieczności włączania platformy o określonych godzinach
    Leszek
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Dziękuję za możliwość nauki. Jestem bardzo zadowolony
    Miłosz
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Ta forma szkolenia jest świetną alternatywą szkoleń stacjonarnych. Bardzo ważna dla mnie była swoboda ustalania czasu kursu
    Maria
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Bardzo ważne jest to, że mimo że kurs jest interaktywny to daje międzynarodowy certyfikat... Uważam, że takie kursy powinny być coraz bardziej upowszechniane
    Maria
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych po ukończeniu szkolenia znacznie wzrosły. Nauczyłam się pracować na podstawowych programach informatycznych
    Aurelia
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Przed szkoleniem moje kompetencje były dość wysokie, przynajmniej takie miałam wrażenie, a po ukończeniu szkolenia jestem pewna, że znam się bardzo dobrze w zakresie technologii informatycznych
    Ewelina
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Moje kwalifikacje zostały w znacznym stopniu podniesione, a podstawowe programy stały się dla mnie bardziej zrozumiałe
    Danuta
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Dzięki ukończeniu tego kursu mogę wykonać doskonale zretuszowane zdjęcia
    Joanna
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Uważam, że moje kompetencje są na dużo wyższym poziomie niż w momencie zaczynania kursu. I mam nadzieję, ze przydadzą mi się w pracy zawodowej a także prywatnie
    Justyna
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Moje kompetencje wzrosły zdecydowanie. Dowiedziałam się wielu nowych i ciekawych rzeczy związanych z praca przy komputerze, które stosuję teraz w życiu codziennym
    Katarzyna
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Zdecydowanie podniosłam swoje kompetencje, nie mam większych problemów ze znalezieniem odpowiednich funkcji w programach będących przedmiotem szkolenia
    Joanna
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Zdecydowanie czuję się bardziej pewna siebie współpracując z komputerem. Doświadczyłam zagadnień o których nie miałam pojęcia. Podniosły się także moje aspiracje względem przyszłej pracy. Moja samoocena wzrosła adekwatnie do moich nabytych umiejętności
    Iwona
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Jestem mile zaskoczona kursem. Na początku kursu podchodziłam do niego sceptycznie ale po opracowaniu kilku wykładów stwierdziłam, że na pewno to mi się przyda. Podniosłam swoje umiejętności
    Monika
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych są obecnie bardzo dobre
    Oktawia
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Przyswoiłam dodatkową wiedzę, jak również usystematyzowałam tę już posiadaną
    Wioletta
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Moje kompetencje po ukończeniu szkolenia bardzo się podniosły. Podczas szkolenia zetknęłam się z zagadnieniami, które do tej pory były mi zupełnie obce
    Wioletta
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Wzmocniłam dotychczas posiadane umiejętności i wyposażyłam się w wiedzę dotyczącą nowych funkcji poznanych programów
    Karolina
  • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
    Miałam do czynienia z większością programów. Jednak nie miałam potwierdzenia na papierze, że faktycznie posiadam chociażby podstawową wiedzę z obsługi tychże programów. Dziękuję więc bardzo za możliwość potwierdzenia moich umiejętności a także ich poszerzenia
    Agnieszka
  • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
    Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki ważnych zagadnień bezpieczeństwa IT
    Małgorzata
  • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
    Łatwy dostęp, możliwość nauki w domu w dogodnym czasie
    Małgorzata
  • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
    Najbardziej podobała mi się możliwość zdawania egzaminów w dowolnym terminie
    Tomasz
  • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
    Odpowiadał mi bardzo dobry kontakt kadr dydaktycznych i obsługi administracyjnej
    Tomasz
  • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
    Podobała mi się większość tematyki w zakresie różnych obszarów bezpieczeństwa informatycznego
    Adam
  • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
    Plusy: całość kursu, zakres tematyczny zagadnień bezpieczeństwa IT oraz organizacja szkolenia
    Artur
  • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
    Całość programu bezpieczeństwa IT przygotowana bardzo solidnie zarówno pod względem teorii, jak i praktyki
    Artur
  • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
    Dobrze posegregowane materiały, aktualne dane na temat zabezpieczeń informatycznych
    Tomasz
  • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
    Możliwość nauki zaawansowanej tematyki w dowolnej chwili, kiedy mamy wolny czas
    Tomasz
  • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
    Elastyczność w zakresie planowania procesu nauki i zaliczeń
    Leon
  • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
    Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki
    Magda
  • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
    Materiały autorskie opracowane były bardzo przejrzyście, czytelnie i zrozumiale
    Krzysztof
  • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
    Podobało mi się podejście do słuchacza i program informatyki biznesowej
    Krzysztof
  • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
    Odpowiadała mi asynchroniczna możliwość nauki i europejski certyfikat wydany w języku angielskim
    Radosław
  • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
    Pozytywnym aspektem była dobra organizacja zdawania egzaminów
    Marcin
  • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
    Możliwość zdalnej realizacji, brak konieczności osobistego kontaktu i dowolność czasu realizacji przedmiotów
    Ewa
  • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
    Jestem wdzięczny za pomoc w rozwoju moich kompetencji w tej dziedzinie
    Jan
  • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
    Możliwość przedłużania terminu realizacji znacznie ułatwiła realizację kursu przy pracy na pełny etat
    Ewa
  • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
    Pozytywnymi aspektami kursu były: możliwość konsultacji, dowolność w doborze kolejności kursów, możliwość poprawienia wyniku testów
    Barbara
  • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
    Najbardziej odpowiadał mi brak ograniczenia czasowego, dostęp 24h na dobę do materiałów
    Barbara
  • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
    W przypadku informatyki biznesowej całość programu jest bardzo istotna i poznanie zagadnień z wszystkich 12 modułów było bardzo ważne. Uzyskuje się certyfikat EITCA BI obejmujący szeroki zakres nowych kompetencji
    Artur