Instytut EITCI
Europejska Certyfikacja Informatyczna jest cyfrowym standardem kompetencyjnym w UE rozwijanym przez Instytut EITCI w Brukseli
Akademia EITCA/WD obejmuje:
EITC/WD/HCF: Podstawy HTML i CSS (15h)EITC/WD/JSF: Podstawy JavaScript (15h)EITC/WD/PMSF: Podstawy PHP i MySQL (15h)EITC/WD/WFF: Podstawy Webflow (15h)EITC/WD/WFCE: eCommerce i Webflow CMS (15h)EITC/WD/WFA: Zaawansowany Webflow (15h)EITC/WD/WPF: Podstawy WordPress (15h)EITC/WD/EWP: Elementor dla WordPress (15h)EITC/EL/LDASH: LearnDash WordPress LMS (15h)EITC/WD/AD: Adobe Dreamweaver (15h)EITC/WD/GWD: Google Web Designer (15h)EITC/CL/GCP: Chmura obliczeniowa Google (15h)
LOGO
LOGO
Akademia EITCA/WD Projektowanie Stron WWW

Teraz dzięki wsparciu EITCI
w ramach inicjatywy DSJC
opłaty obniżone aż
o 90%

3 990 zł
Tylko 399 zł z kodem EXHSK ważnym do 25.05.2024
Zapisz się przy
wsparciu DSJC
Opłata obniżona dla
Akademii EITCA/WD
 1. Europejska Certyfikacja Informatyczna w zakresie Projektowania Stron WWW dostępna w pełni online
 2. Akademia EITCA/WD 12 programów (180h) z tworzenia stron WWW możliwa do realizacji w 1 miesiąc
 3. Procedury egzaminacyjno-certyfikacyjne w Brukseli w j. polskim lub w j. angielskim prowadzone zdalnie
 4. Europejskie Certyfikaty Informatyczne EITCA/WD Projektowanie Stron WWW wydawane przez Instytut EITCI
 5. Zawartość programowa odpowiednia zarówno dla uczestników zaawansowanych jak i początkujących
  w zakresie projektowania, implementowania i zarządzania stronami, serwisami, platformami oraz sklepami internetowymi
Więcej o Akademii EITCA/WD Projektowania Stron WWW

Wsparcie EITCI w ramach Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia

Akademia EITCA/WD częścią inicjatywy DSJC Komisji Europejskiej

Szanowni Państwo,

W związku z inicjatywą Komisji Europejskiej pod nazwą Koalicja na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia (Digital Skills and Jobs Coalition, DSJC) oraz włączeniem w tą inicjatywę programu Europejskiej Certyfikacji Informatycznej EITC / EITCA przez Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI, niniejszym zapraszamy Państwa do skorzystania ze wsparcia EITCI świadczonego w inicjatywie DSJC. W ramach inicjatywy DSJC ekonomiczne bariery dostępu do udziału w programie Europejskiej Certyfikacji Informatycznej niwelowane są aż 90% poziomem obniżenia opłat w ograniczonym okresie ważności kwalifikacyjnej regulowanej kodami dostępowymi do dotowanych przez Instytut EITCI miejsc we wsparciu realizacji celów inicjatywy DSJC.

W implementacji inicjatywy DSJC Instytut EITCI zobowiązał się do objęcia programem Europejskiej Certyfikacji Informatycznej EITC / EITCA co najmniej jednego miliona Europejczyków do końca roku 2021. Dzięki wprowadzeniu dotowanej puli miejsc z opłatami obniżonymi o aż 90%, bariery dostępu obecne przede wszystkim w wymiarze ekonomicznym, zostały znacznie zredukowane co wesprze niwelowanie cyfrowej luki kompetencyjnej w Europie.

Europejska Akademia Certyfikacji Informatycznej EITCA wspiera implementację Cyfrowej Agendy dla Europy Komisji Europejskiej stanowiącej element strategii Europa 2020 w zakresie upowszechniania i certyfikacji kompetencji cyfrowych stanowiących podstawę rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Akademia EITCA, obejmująca standard Europejskiej Certyfikacji Informatycznej EITC jest realizowana w pełni zdalnie w językach krajów członkowskich Unii Europejskiej pod kierunkiem Instytutu EITCI w Brukseli. Krajowa edycja Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej jest oficjalnie akredytowaną implementacją językowo-lokalizacyjną standardu Europejskiej Certyfikacji Informatycznej, pozwalającą uzyskać Europejskie Certyfikaty Informatyczne EITC / EITCA wydawane w Brukseli w pełni zdalnie i przy zrealizowaniu procesu dydaktyczno-egzaminacyjnego prowadzonego w całości w języku polskim.

W krajowej edycji Akademii EITCA wsparcie Instytutu EITCI świadczone w ramach zobowiązania w Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia DSJC Komisji Europejskiej stanowi aż 90% obniżenia opłat certyfikacyjnych za udział w Akademii EITCA na następujących kierunkach:

Obniżona o 90% opłata za uczestnictwo obejmuje wszelkie koszty, w tym procedurę certyfikacyjną, zaś w przypadku nieukończenia bądź rezygnacji z programu certyfikacyjnego uczestnik nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy cenowej.

Z uwagi na możliwości operacyjne Instytutu EITCI wsparcie w inicjatywie DSJC ograniczone jest liczbą miejsc, a kody dostępowe do wsparcia ograniczone są ważnością w czasie. W celu wzięcia udziału w krajowej edycji programu certyfikacyjnego EITCA przy wsparciu Instytutu EITCI w inicjatywie DSJC należy dokonać opłaty 10% wkładu własnego w obowiązującym terminie ważności kodu dostępu do wsparcia, tj. do dnia 25.05.2024 włącznie. Możliwość skorzystania z 90% obniżenia opłat w Adademii EITCA weryfikowana jest systemowo w podanym terminie przez elektroniczny kod dostępowy do wsparcia EITCI w ramach inicjatywy DSJC a wszystkie formalności zostały uproszczone i w pełni zinformatyzowane na stronach rejestracyjnych:

Kliknięcie zapisu przy wsparciu EITCI w ramach inicjatywy DSJC przeniesie Państwa do strony ze szczegółami rejestracyjnymi programu Akademii EITCA. Skorzystanie z 90% obniżenia opłat może obejmować udział na każdym z wybranych kierunków EITCA (także jednoczesny). Wkład własny wynoszący 10% ceny obejmuje pełny koszt udziału i certyfikacji w Akademii EITCA po Państwa stronie. Po sformalizowaniu udziału w Akademii EITCA nie ma ograniczeń czasowych co do terminu jej ukończenia (faktyczną realizację programu można rozpocząć oraz ukończyć w dowolnym czasie, według preferencji uczestnika).

90% poziom obniżenia kosztów udziału w Akademii EITCA dzięki wsparciu przez Instytut EITCI celów Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia DSJC to istotny krok w kierunku upowszechnienia ponad 10 letniego standardu Europejskiej Certyfikacji Informatycznej oraz redukcji cyfrowej luki kompetencyjnej w Unii Europejskiej. Więcej informacji o inicjatywie Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia DSJC możecie Państwo znaleźć na stronach Instytutu EITCI i Komisji Europejskiej. Jako, że Akademia EITCA w zależności od kierunku zawiera od 10 do 12 certyfikatów EITC, z których każdy indywidualnie dostępny jest w cenie jednostkowej 490 zł bez dodatkowego wsparcia, zatem realizowanie jednego kierunku Akademii EITCA przy 10% wkładzie własnym odpowiada wsparciu w wysokości nawet do 5 292 zł. Więcej szczegółów możecie Państwo znaleźć w zakładce: Program lub w międzynarodowej edycji Akademii EITCA w j. angielskim: https://eitca.org/certifications oraz https://eitca.org/how-it-works.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami zobowiązania Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej do wsparcia Koalicji na rzecz Umiejętności Cyfrowych i Zatrudnienia dostępnymi na stronach Instytutu EITCI.

Z poważaniem,
Krajowy Realizator Akademii EITCA – ICS CompLearn
Sekretariat Akademii EITCA – Polska: Tel. +48 535421374, E-mail: info@eitca.pl

Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI
Av. des Saisons 100-102, 1050 Bruksela, Belgia, Unia Europejska
Tel: +32 2 5887351, Fax: +32 2 5887352, E-mail: info@eitci.org, Web: https://eitci.org
EITCA: https://eitca.org - Twitter: https://twitter.com/eitci - Facebook: https://facebook.com/eitca.academy

W zakresie nowości w programie certyfikacji EITC / EITCA przypominamy o jego integracji z platformą LinkedIn, jak również bezpłatnej dostępności otwartego standardu interaktywnej prezentacji kompetencji cyfrowych IT ID eCV oraz Europejskiej Platformy EITCI Cloud konsolidującej europejskie środowisko certyfikowanych profesjonalistów IT dla wymiany doświadczeń, współpracy w projektach i zatrudnienia, na której to platformie certyfikacja EITC / EITCA zapewnia zawodową ekspozycję także wobec firm działających na terenie kraju i Unii Europejskiej, których działy kadrowe korzystają z serwisu. Więcej informacji na temat aktualności znaleźć można w zakładce Materiały Prasowe.

Europejska Certyfikacja Informatyczna EITCA/WD Projektowanie Stron WWW

Akademia EITCA/WD Projektowanie Stron WWW europejską ramą kwalifikacji zawodowej

Dodawanie certyfikatów EITCA/EITC w serwisie społecznościowym LinkedIn

Krajowa edycja Akademii Projektowania Stron Internetowych EITCA/WD umożliwia uzyskanie w Polsce Europejskich Certyfikatów Informatycznych EITCA w zakresie tworzenia i zarządzania stronami www, wydawanych w Brukseli przez Instytut EITCI również przy krajowej akredytacji programu dydaktycznego przez Kuratorium Oświaty nr 8/2014, a także przy integracji w zakresie poświadczeń kompetencyjnych w międzynarodowej sieci społecznościowej profesjonalistów LinkedIn (więcej informacji w Materiale prasowym i sekcji Jak to działa).

Akademia Projektowania Stron Internetowych EITCA/WD prowadzona jest w zdalnym trybie w ramach 12 programów EITC, obejmujących łącznie 180 godzin referencyjnej zawartości programowej dla 12 egzaminów certyfikacyjnych, z programem dotyczącym najnowocześniejszych standardów technicznych w tej dziedzinie według wytycznych Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej. Zdalny tryb realizacji programu umożliwia dostosowanie tempa nauki do indywidualnych wymagań i predyspozycji uczestników (program może być zrealizowany w okresie nawet 1 miesiąca a jego ukończenie wiąże się z nadaniem uczestnikowi certyfikatu EITCA/WD Web Development oraz 12 certyfikatów tematycznych EITC wchodzących w skład programu Akademii EITCA/WD).

Automatyczna walidacja certyfikatów EITC / EITCA urządzeniem przenośnym

Program certyfikacyjny (zakres poświadczenia kompetencyjnego odpowiadający studiom podyplomowym zgodnie z referencją standardu Europejskich Ram Kwalifikacji - EQF - na poziomie 6) obejmuje m.in. najnowocześniejsze techniki tworzenia witryn internetowych w podejściu front-end i back-end, w tym w obszarach wizualnego projektowania stron internetowych, obsługi systemów zarządzania treścią (Content Management Systems, CMS), podstaw programowania stron internetowych, ze szczególnym uwzględnieniem języków HTML i CSS, JavaScript, PHP i MySQL oraz nowoczesnych narzędzi projektowych takich jak Webflow (wraz z systemem zarządzania treścią Webflow CMS i eCommerce Webflow), WordPress CMS (z kreatorem Elementor, jak również platformą WooCommerce eCommerce i LearnDash LMS do zarządzania zdalnym nauczaniem), Google Web Designer (wizualnego narzędzia projektowania treści WWW, w tym reklam internetowych Google), a także podstaw Google Cloud Platform (platformy usług Google w chmurze). Program Akademii EITCA/WD skierowany jest zarówno do osób niemających przygotowania w dziedzinie projektowania stron internetowych, jak i dla profesjonalnych web deweloperów, chcących rozszerzyć i formalnie potwierdzić swoje kwalifikacje międzynarodowym Europejskim Certyfikatem Informatycznym Projektowania Stron Internetowych EITCA/WD. Uczestnik Akademii EITCA otrzymuje dostęp do nowoczesnej platformy e‑learning, w ramach której prowadzony jest zdalnie proces dydaktyczny, oparty o elektroniczne materiały (wykłady, ćwiczenia i laboratoria oprogramowania) w j. angielskim wraz z tłumaczeniami w j. polskim, konsultacje kadry dydaktycznej w j. angielskim lub w j. polskim (obejmującej pracowników akademickich i doświadczonych praktyków projektowania stron internetowych) oraz testy wiedzy w ramach procedury egzaminacyjno-certyfikacyjnej programu EITCA, realizowanej w pełni w trybie zdalnym, on-line na platformie e-learning. Akademia EITCA wspiera implementację Cyfrowej Agendy dla Europy w strategii Europa 2020 Komisji Europejskiej w obszarze upowszechniania kompetencji IT pod kierunkiem Instytutu EITCI.

Program certyfikacyjny Akademii EITCA/WD Projektowania Stron WWW

EITC/WD/HCF: Podstawy HTML i CSS (15h)EITC/WD/JSF: Podstawy JavaScript (15h)EITC/WD/PMSF: Podstawy PHP i MySQL (15h)EITC/WD/WFF: Podstawy Webflow (15h)EITC/WD/WFCE: eCommerce i Webflow CMS (15h)EITC/WD/WFA: Zaawansowany Webflow (15h)EITC/WD/WPF: Podstawy WordPress (15h)EITC/WD/EWP: Elementor dla WordPress (15h)EITC/EL/LDASH: LearnDash WordPress LMS (15h)EITC/WD/AD: Adobe Dreamweaver (15h)EITC/WD/GWD: Google Web Designer (15h)EITC/CL/GCP: Chmura obliczeniowa Google (15h)

HTML CSS JavaScript - PHP MySQL - Webflow - Elementor - WordPress

Przedmioty w Programie Akademii Projektowania Stron Internetowych EITCA/WD:

 1. EITC/WD/HCF: Podstawy HTML i CSS - 15h
 2. EITC/WD/JSF: Podstawy JavaScript - 15h
 3. EITC/WD/PMSF: Podstawy PHP i MySQL - 15h
 4. EITC/WD/WFF: Podstawy Webflow - 15h
 5. EITC/WD/WFCE: eCommerce i Webflow CMS - 15h
 6. EITC/WD/WFA: Zaawansowany Webflow - 15h
 7. EITC/WD/WPF: Podstawy WordPress - 15h
 8. EITC/WD/EWP: Elementor dla WordPress - 15h
 9. EITC/EL/LDASH: LearnDash WordPress LMS - 15h
 10. EITC/WD/AD: Adobe Dreamweaver - 15h
 11. EITC/WD/GWD: Google Web Designer - 15h
 12. EITC/CL/GCP: Chmura obliczeniowa Google - 15h

Certyfikat EITCA/WD oraz 12 Europejskich Certyfikatów EITC w dziedzinie WD

Certyfikat Akademii EITCA/WD Projektowanie Stron WWW stanowi formalne, międzynarodowe poświadczenie kompetencji, systematyzujące szeroką wiedzę teoretyczną, a przede wszystkim praktyczne umiejętności w dziedzinie projektowania stron internetowych. Projektowanie stron internetowych jest obecnie uważane za jedną z najważniejszych dziedzin technologii cyfrowych o ogromnym popycie rynkowym (napędzającym popyt na miejsca pracy w całym sektorze IT) związanym z dynamicznym rozwojem sieci World Wide Web. Firmy, instytucje i organizacje na całym świecie stale ulepszają i rozszerzają swoje usługi i serwisy internetowe, w tym portale internetowe i strony internetowe. Obecność w sieci i komunikacja w niej zastępują obecnie inne tradycyjne kanały biznesowe i komunikacyjne w coraz większym stopniu. Doświadczenie w projektowaniu stron internetowych (w tym w technologiach wizualnych i w programowaniu), a także w administrowaniu systemami zarządzania treścią CMS gwarantuje wysokopłatne miejsca pracy i możliwości szybkiego rozwoju kariery ze względu na niedostatki specjalistów w zakresie tworzenia stron internetowych i luki kompetencyjne w zakresie zaawansowanych umiejętności tworzenia stron internetowych zarówno w atrakcyjnej formie wizualnej jak i złożonych funkcjonalnościach. Techniki projektowania i tworzenia stron internetowych znacznie ewoluowały w ostatnich latach na korzyść wizualnych kreatorów stron internetowych, takich jak Webflow, Google Web Designer lub Elementor (wtyczka do tworzenia stron internetowych współpracująca z systemem CMS WordPress). Z drugiej strony profesjonalne kompetencje w podstawach języków programowania webowego, takich jak (HTML, CSS i JavaScript) dla tzw. deweloperów front-end (skupiających się na interfejsie użytkownika), a także programowania systemów zarządzania bazami danych PHP i MySQL dla tzw. deweloperów back-end (skupiających się na mechanizmach działania serwisu internetowego po stronie serwera) są nieodzowne, pozwalając dostosowywać, rozszerzać i udoskonalać zgodnie z potrzebami wyniki uzyskane w szybkich w użyciu wizualnych narzędziach projektowania webowego. Statyczne strony internetowe są obecnie prawie całkowicie zastępowane przez zaawansowane systemy zarządzania treścią CMS, które pozwalają na łatwe skalowanie i bieżące rozwijanie już wdrożonych portali internetowych (z szerokimi opcjami konfiguracyjnymi, wysokim poziomem automatyzacji i mnogością wtyczek czy modułów rozszerzających standardowe funkcjonalności). Jednym z dominujących systemów CMS jest obecnie opensourceowy system WordPress, który pozwala nie tylko budować zaawansowane portale internetowe, ale także integruje funkcjonalności komercyjne eCommerce (systemy sprzedaży online dla sklepów internetowych lub innych platform komercyjnych) czy systemy zarządzania nauką zdalną (e-learning, LMS). Wszystkie te dziedziny są objęte programem merytorycznym Akademii EITCA/WD Projektowanie Stron WWW, integrującym wiedzę specjalistyczną zarówno w zakresie tworzenia aplikacji internetowych w podejściu front-end, jak i back-end.

Certyfikacja możliwa jest zarówno w ramach pełnego zakresu programu Akademii EITCA (egzaminy ze wszystkich objętych programem przedmiotów i łączny certyfikat dziedzinowy EITCA wraz z wchodzącymi w zakres programowy certyfikatami przedmiotowymi EITC), jak i w zakresie tylko wybranych przedmiotów EITC (pojedyncze egzaminy wg wybranych przedmiotów i indywidualne certyfikaty przedmiotowe EITC).

Krajowa edycja międzynarodowego programu certyfikacyjnego Akademii EITCA (European Information Technologies Certification Academy), prowadzona na licencji Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej EITCI w Brukseli w zakresie swojego programu dydaktycznego uzyskała akredytację Kuratora Oświaty (nr 8/2014). Akredytacja ta nadaje programom dydaktycznym realizowanym w ramach międzynarodowej certyfikacji Akademii EITCA i EITC dodatkowy wymiar kompetencyjny w ramach krajowego systemu kształcenia.

Certyfikaty EITCA posiadają ponadto akredytację międzynarodowej platformy społecznościowej profesjonalistów LinkedIn i są natywnie rozpoznawane przez ten system w ramach profili zawodowych użytkowników (więcej informacji).

Certyfikacja w programie EITCA wiąże się nie tylko z wydaniem odpowiednio zabezpieczonych certyfikatów (wraz z suplementami programowymi), ale też z wprowadzeniem odpowiednio zabezpieczonych danych do systemu walidacji EITCI w Brukseli (gdzie możliwa jest weryfikacja szczegółów zrealizowanych przez posiadacza certyfikatów i wydruk adekwatnych potwierdzeń i suplementów). Jak dotychczas Instytut EITCI wydał ponad milion certyfikatów na całym świecie (w tym m.in. w ramach specjalistycznych dziedzin informatyki stosowanej, jak również programów informatyzacji administracji publicznej (eAdministracja) i przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu).

Skorzystaj z 90% dotacji i uzyskaj też Europejski Certyfikat IT kompetencji WWW

Obecnie we wsparciu inicjatywy DSJC do każdego z miejsc na dowolnie wybranym kierunku Akademii EITCA w okresie kwalifikacji dostępowej do wsparcia DSJC instytucja certyfikująca przekazuje również gratis uzupełniający certyfikat kompetencyjny w zakresie tworzenia i obsługi stron internetowych EITC/WD/WPF WordPress Fundamentals o wartości 490 zł w zewnętrznym względem krajowej edycji Akademii EITCA programie realizowanym w języku angielskim. Wszystkie szczegółowe informacje o tej certyfikacji uzyskać można w portalu międzynarodowej edycji Europejskiej Akademii Certyfikacji Informatycznej na stronach dedykowanych Certyfikatowi EITC/WD/WPF.

Certyfikat EITC/WD/WPF WordPress Fundamentals jest upowszechnionym standardem międzynarodowego poświadczenia kompetenji w zakresie projektowania i zarządzania stronami internetowymi (tj. Web Development & Web Management zarówno w zakresie Frontend Developer jak i Backend Developer) w najpowszechniejszym obecnie na świecie systemie zarządzania treścią (CMS) WordPress, wyznaczającym standardy tworzenia i utrzymywania stron oraz serwisów internetowych. Certyfikat EITC/WD/WPF obejmuje kilkadziesiąt szczegółowych zagadnień w ramach 15 godzinnego programu z materiałami referencyjnymi dostępnymi w pełni w formie wideo. Podobnie jak dla wszystkich innych Europejskich Certyfikatów Informatycznych EITC procedura certyfikacyjno-egzaminacyjna pozwala na nieograniczone podejścia dla uzyskania Certyfikatu EITC/WD/WPF WordPress Fundamentals, potwierdzającego wiedzę i umiejętności praktyczne w zakresie profesjonalnego projektowania i tworzenia stron internetowych oraz zarządzania nimi w systemie WordPress. Analogicznie jak w przypadku certyfikatu Akademii EITCA i składowych certyfikatów EITC, także certyfikat EITC/WD/WPF wydawany jest w Brukseli imiennie dla uczestnika oraz przekazywany mu indywidualnie za pośrednictwem krajowego realizatora Akademii EITCA.

W ramach wsparcia celów inicjatywy DSJC uczestnik uzyskuje zatem dostęp do certyfikacji specjalizacyjnej w Akademii EITCA przy koszcie od 399 zł do 399 zł (wybrany certyfikat EITCA wraz z 10-12 składowymi certyfikatami EITC, każdym o wartości 490 zł), a także dodatkowo bezpłatnie, istotny uzupełniający certyfikat EITC/WD/WPF WordPress Fundamentals w zakresie kompetencji dotyczących tworzenia i obsługi stron internetowych.

Dostęp do certyfikacji EITC/WD/WPF odbywa się za pomocą elektronicznego kodu o wartości 490 zł (110 Euro) przekazywanego po skorzystaniu z dotowanego miejsca na dowolnym wybranym kierunku Akademii EITCA (tj. po opłaceniu 10% wkładu własnego).

Jak wziąć udział w Akademii EITCA/WD Projektowania Stron WWW ?

 1. 1.

  Opcjonalna wstępna rejestracja konta w portalu Akademii EITCA (kod zniżki można wykorzystać w okresie jego ważności dla zapewnienia opłat niższych o 90% przy zapisie na wybrany kierunek Akademii EITCA niezależnie od uprzedniej rejestracji konta).

 2. 2.

  Zapis, dokonanie opłat i zawarcie umowy certyfikacyjnej z krajowym realizatorem Akademii EITCA i Instytutem EITCI.

 3. 3.

  Dostęp do platformy zdalnej certyfikacji, realizacja programu w oparciu o otwarte materiały źródłowe i konsultacje dydaktycznych.

 4. 4.

  Zaliczenie zdalnych e-testów (na internetowej platformie egzaminacyjnej) i otrzymanie certyfikatu EITCA/WD wraz ze szczegółowym suplementem i wchodzących w zakres programowy certyfikatów EITC (certyfikaty wydawane są przez Instytut EITCI w Brukseli w walidowalnej formie elektronicznej).

Obniżona o 90% opłata za uczestnictwo obejmuje wszelkie koszty, w tym procedurę certyfikacyjną, zaś w przypadku nieukończenia bądź rezygnacji z programu uczestnik nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy cenowej.

Opłaty programowe Europejskiej Certyfikacji Informatycznej

W przypadku pełnej Akademii EITCA/WD dostępna jest obecnie możliwość obniżenia kosztu uczestnictwa o 90% dzięki wsparciu upowszechniającemu Instytutu EITCI. Czesne za uczestnictwo w programie Akademii Projektowania Stron Internetowych obejmuje realizację procesu dydaktycznego w trybie zdalnego nauczania przez Internet oraz udział w procedurze certyfikacyjnej.

 1. Pełny zakres Akademii EITCA/WD

  Całkowity koszt: 399 zł 3 990 zł

  Opłata za udział w pełnym zakresie programowym Akademii EITCA/WD obejmuje możliwość realizacji wszystkich 11 kursów wchodzących w skład Akademii (dzięki wsparciu Instytutu EITCI pełny koszt Akademii obniżony jest aż o 90%).

 2. Realizacja pojedynczego certyfikatu EITC z zakresu programowego Akademii EITCA/WD

  Całkowity koszt: 490 zł

  Możliwe jest także zakupienie uczestnictwa w jednym lub kilku pojedynczych kursach EITC – w tym przypadku po pomyślnym zaliczeniu egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat odpowiadający każdemu zrealizowanemu kursowi.

Oprócz bezpośredniej płatności jednorazowej istnieje możliwość rozłożenia czesnego na dowolną ilość miesięcznych rat w wygodnym systemie ratalnym e-Raty Santander Consumer Banku (dawny Żagiel).

Pozostałe kierunki Akademii EITCA

Krajowa realizacja programu Akademii EITCA prowadzona jest w systemie e-learning na 6 kierunkach specjalizacji: (kod dostępu do wsparcia upowszechniającego Instytutu EITCI ważny jest dla wszystkich poniższych kierunków)

Dotychczasowi klienci

Krajowa edycja programu Akademii EITCA objęła już ponad 30 tys. klientów indywidualnych i kilkaset instytucji (łącznie ponad 2 miliony uczestnikogodzin programowych). Z certyfikacji w ramach krajowej edycji programu EITCA skorzystały między innymi następujące instytucje i ich kadry:

 1. Administracja publiczna
 2. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
 3. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 4. Ministerstwo Infrastruktury
 5. Instytut Pamięci Narodowej
 6. Biuro Ochrony Rządu
 7. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 8. Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej
 9. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
 10. Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)
 11. Główny Inspektorat Sanitarny
 12. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Rzeszowie
 13. Agencja Oceny Technologii Medycznych
 14. Świętokrzyskie Centrum Onkologii
 15. Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach
 16. Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie
 17. Komenda Główna Straży Granicznej
 18. Archiwum Państwowe
 19. Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej
 20. Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych
 21. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 22. Urząd Zamówień Publicznych
 23. Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej (MOPS)
 24. Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie
 25. Kuratorium Oświaty w Łodzi
 26. Kuratorium Oświaty w Poznaniu
 1. NSZZ „Solidarność”
 2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 3. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS)
 4. Sąd Okręgowy w Rzeszowie
 5. Sąd Okręgowy w Słupsku
 6. Prokuratura Apelacyjna w Krakowie
 7. Izba Celna w Łodzi
 8. Izba Celna w Opolu
 9. Urzędy Skarbowe - lista
  Drugi Urząd Skarbowy w Częstochowie
  Pierwszy Mazowiecki Urząd Skarbowy w Warszawie
  Pierwszy Urząd Skarbowy w Opolu
  Trzeci Mazowiecki Urząd Skarbowy w Radomiu
  Urząd Skarbowy Kraków Podgórze
  Urząd Skarbowy w Bartoszycach
  Urząd Skarbowy w Zamościu
 10. Uniwersytety (w tym Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
 11. Kilkadziesiąt szkół państwowych i prywatnych - lista
  Gimnazjum Gminne im.ks.Jana Melca w Dzierżoniowie
  Gimnazjum im. Feliksa Szołdrskiego w Nowym Tomyślu
  Gimnazjum im. Janusza Korczaka w Strzałkowie
  Gimnazjum im. Rady Europy
  Gimnazjum Miejskie im. Wł. Jagiełły w Leżajsku
  Gimnazjum Nr 24 im. Unii Europejskiej w Poznaniu
  Gimnazjum Publiczne w Czeremsze
  I Liceum Ogólnokształcące im.Komisji i Edukacji Narodowej
  Liceum Ogólnokształcące "Collegium Gedanense"
  Liceum Plastyczne im. Artura Grottg era w Supraślu
  Miejski zespół Szkół w Nowej Rudzie
  Szkoła Podstawowa nr 1 w Nowym Tomyślu
  Szkoła Podstawowa nr 2 w Ożarowie Mazowieckim
  Szkoła Podstawowa nr 2 we Wrocławiu
  Szkoła Podstawowa nr 23 im. Jana Brzechwy w Rudzie Śląskiej
  Szkoła Podstawowa nr 28
  Szkoła Podstawowa nr 3 w Gliwicach
  Szkoła Podstawowa nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim
  Szkoła Podstawowa nr 61 w Krakowie
  Szkoła Podstawowa w Słodkowie Trzecim
  Szkoła Postawowa nr 59 w Poznaniu
  Technikum nr 1 w Zespole Szkół nr 1 we Wrocławiu
  Technikum nr 12 w Zespole Szkół nr 23 we Wrocławiu
  Technikum nr 13 w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych we Wrocławiu
  Technikum nr 2 w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu
  Technikum nr 3 w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu
  Technikum w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy
  Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Śląskich
  Technikum w Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie
  Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Ząbkowicach Ślaskich
  Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie
  Technikum w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sycowie
  Technikum w Zespole Szkół w Bielawie
  Technikum w Zespole Szkół w Świebodzicach
  Technikum w Zespole Szkół w Wołowie
  Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  Zasadnicza Szkoła Wielozawodowa w Zespole Szkół w Wołowie
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 3 w Zespole Szkół nr 18 we Wrocławiu
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Powiatowym Zespole Szkół nr 2 w Trzebnicy
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Powiatowym Zespole Szkół w Obornikach Ślaskich
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Powiatowym Zespole Szkół w Żmigrodzie
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 1 we Wrocławiu
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Nowej Rudzie
  Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Zespole Szkół w Świebodzicach
  Zespoł Szkół w Subkowach
  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Somoninie im. Józefa Wybickiego
  Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie
 12. Urzędy Marszałkowskie - lista
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Urząd Marszałkowski w Łodzi
  Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
  Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
  Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
  Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego w Gdańsku
  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego w Katowicach
 13. Urzędy Wojewódzkie - lista
  Dolnośląski Urząd Wojewódzki
  Małopolski Urząd Wojewódzki
  Mazowiecki Urząd Wojewódzki
  Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku
  Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku
 14. Kilkadziesiąt Starostw Powiatowych - lista
  Starostwo Powiatowe m.Kalisz
  Starostwo Powiatowe w Brzesku
  Starostwo Powiatowe w Busku-Zdroju
  Starostwo Powiatowe w Chrzanowie
  Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie
  Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
  Starostwo Powiatowe w Kartuzach
  Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim
  Starostwo Powiatowe w Lubaniu
  Starostwo Powiatowe w Lublinie
  Starostwo Powiatowe w Łukowie
  Starostwo Powiatowe w Nowym Targu
  Starostwo Powiatowe w Olecku
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  Starostwo Powiatowe w Opolu
  Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej
  Starostwo Powiatowe w Piotrkowie
  Starostwo Powiatowe w Piotrkowie Trybunalskim
  Starostwo Powiatowe w Przasnyszu
  Starostwo Powiatowe w Pułtusku
  Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli
  Starostwo Powiatowe w Świdwinie
  Starostwo Powiatowe w Tarnowie
  Starostwo Powiatowe w Toruniu
  Starostwo Powiatowe w Wejherowie
  Starostwo Powiatowe w Wołominie
  Starostwo Powiatowe w Złotoryji
  Starostwo Powiatowe w Żurominie
  Starostwo Powiatowe w Żywcu
  Starostwo Powiatowe we Wrocławiu
 15. Kilkaset Urzędów Gminy, Urzędów Miasta i Urzędów Miejskich - lista
  Urząd Gminy Adamów
  Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski
  Urząd Gminy Babice
  Urząd Gminy Bolesław
  Urząd Gminy Borów
  Urząd Gminy Brok
  Urząd Gminy Brwinów
  Urząd Gminy Bystrzyca Kłodzka
  Urząd Gminy Chojna
  Urząd Gminy Ciasna
  Urząd Gminy Czernica
  Urząd Gminy Czernikowo
  Urząd Gminy Czorsztyn Z/S w Maniowach
  Urząd Gminy Czosnów
  Urząd Gminy Dębno
  Urząd Gminy Dobczyce
  Urząd Gminy Dobre
  Urząd Gminy Dobroszyce
  Urząd Gminy Dobroszyce
  Urząd Gminy Dobrzyń Nad Wisłą
  Urząd Gminy Drawsko Pomorskie
  Urząd Gminy Dźwierzuty
  Urząd Gminy Ełk
  Urząd Gminy Garwolin
  Urząd Gminy Giżycko
  Urząd Gminy Gniewino
  Urząd Gminy Gnojnik
  Urząd Gminy Gnojno
  Urząd Gminy Godziszów
  Urząd Gminy Goleniów
  Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
  Urząd Gminy Grębów
  Urząd Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
  Urząd Gminy i Miasta Lwówek Śląski
  Urząd Gminy i Miasta Nowe Brzesko
  Urząd Gminy i Miasta Pyzdry
  Urząd Gminy i Miasta Szadek
  Urząd Gminy i Miasta w Rudniku Nad Sanem
  Urząd Gminy i Miasta w Stawiszynie
  Urząd Gminy i Miasta Wałbrzych
  Urząd Gminy Izabelin
  Urząd Gminy Jankowiec Kościelny
  Urząd Gminy Jarocin
  Urząd Gminy Jastrząb
  Urząd Gminy Jaworze
  Urząd Gminy Jednorożec
  Urząd Gminy Jemielno
  Urząd Gminy Jerzmanowice-Przeginia
  Urząd Gminy Kadzidło
  Urząd Gminy Kamienica
  Urząd Gminy Kamionka Wielka
  Urząd Gminy Kargowa
  Urząd Gminy Karlino
  Urząd Gminy Kaźmierz
  Urząd Gminy Kęty
  Urząd Gminy Kęty
  Urząd Gminy Kietrz
  Urząd Gminy Klucze
  Urząd Gminy Kłomnice
  Urząd Gminy Koluszki
  Urząd Gminy Koszyce
  Urząd Gminy Krasne
  Urząd Gminy Krosno Odrzańskie
  Urząd Gminy Krosno
  Urząd Gminy Krościenko Nad Dunajcem
  Urząd Gminy Krzywda
  Urząd Gminy Kwidzyn
  Urząd Gminy Leśna
  Urząd Gminy Lipka
  Urząd Gminy Lubaczów
  Urząd Gminy Lubin
  Urząd Gminy Lututów
  Urząd Gminy Łagiewniki
  Urząd Gminy Łękawica
  Urząd Gminy Łomazy
  Urząd Gminy Łomianki
  Urząd Gminy Mielnik
  Urząd Gminy Mieszkowice
  Urząd Gminy Mokrsko
  Urząd Gminy Myszków
  Urząd Gminy Nadarzyn
  Urząd Gminy Niedźwiada
  Urząd Gminy Nisko
  Urząd Gminy Nowa Dęba
  Urząd Gminy Nowa Karczma
  Urząd Gminy Olsztyn
  Urząd Gminy Opoczno
  Urząd Gminy Orchowo
  Urząd Gminy Osieck
  Urząd Gminy Ostrowice
  Urząd Gminy Ozorków
  Urząd Gminy Pakosław Urząd Gminy Pawłosiów
  Urząd Gminy Piekoszów
  Urząd Gminy Połaniec
  Urząd Gminy Potęgowo
  Urząd Gminy Prażmów
  Urząd Gminy Przemyśl
  Urząd Gminy Radomyśl Nad Sanem
  Urząd Gminy Radziłów
  Urząd Gminy Radzymin
  Urząd Gminy Raszyn
  Urząd Gminy Rokietnica
  Urząd Gminy Rypin
  Urząd Gminy Rzeczenica
  Urząd Gminy Rzepin
  Urząd Gminy Sękowa
  Urząd Gminy Siekierczyn
  Urząd Gminy Skąpe
  Urząd Gminy Skomlin
  Urząd Gminy Słopnice
  Urząd Gminy Słupca
  Urząd Gminy Sochocin
  Urząd Gminy Somianka
  Urząd Gminy Stara Biała
  Urząd Gminy Stare Czarnowo
  Urząd Gminy Stary Dzierzgoń
  Urząd Gminy Stromiec
  Urząd Gminy Sulęcin
  Urząd Gminy Szerzyny
  Urząd Gminy Szypliszki
  Urząd Gminy Terespol
  Urząd Gminy Topólka
  Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
  Urząd Gminy w Baranowie
  Urząd Gminy w Bielicach
  Urząd Gminy w Bielinach
  Urząd Gminy w Bochni
  Urząd Gminy w Brojcach
  Urząd Gminy w Brzeszczach
  Urząd Gminy w Brzeźnicy
  Urząd Gminy w Buczkowicach
  Urząd Gminy w Bulkowie
  Urząd Gminy w Czernicach Borowych
  Urząd Gminy w Dębowcu
  Urząd Gminy w Dłutowie
  Urząd Gminy w Dobrczu
  Urząd Gminy w Dziadowej Kłodzie
  Urząd Gminy w Gaci
  Urząd Gminy w Gibach
  Urząd Gminy w Głowaczowie
  Urząd Gminy w Górnie
  Urząd Gminy w Grzmiącej
  Urząd Gminy w Iłowie
  Urząd Gminy w Jedliczu
  Urząd Gminy w Kamieńcu
  Urząd Gminy w Karczmiskach
  Urząd Gminy w Kolnie
  Urząd Gminy w Konopiskach
  Urząd Gminy w Korytnicy
  Urząd Gminy w Kościelisku
  Urząd Gminy w Kotuniu
  Urząd Gminy w Kraśniczynie
  Urząd Gminy w Lesznie
  Urząd Gminy w Leśniowicach
  Urząd Gminy w Lipowej
  Urząd Gminy w Lubiewie
  Urząd Gminy w Łagiewnikach
  Urząd Gminy w Łapanowie
  Urząd Gminy w Małkini Górnej
  Urząd Gminy w Michałówie
  Urząd Gminy w Michowie
  Urząd Gminy w Mińsku Mazowieckim
  Urząd Gminy w Moszczenicy
  Urząd Gminy w Mrozach
  Urząd Gminy w Murowie
  Urząd Gminy w Nowej Brzeźnicy
  Urząd Gminy w Nowince
  Urząd Gminy w Nowojowej
  Urząd Gminy w Nowym Duninowie
  Urząd Gminy w Osiu
  Urząd Gminy w Ostrówku
  Urząd Gminy w Pabianicach
  Urząd Gminy w Pankach
  Urząd Gminy w Poraju
  Urząd Gminy w Poświętnem
  Urząd Gminy w Przerośli
  Urząd Gminy w Radzanowie
  Urząd Gminy w Regiminie
  Urząd Gminy w Reńskiej Wsi
  Urząd Gminy w Rościszewie
  Urząd Gminy w Rozprzy
  Urząd Gminy w Rudzie Hucie
  Urząd Gminy w Rybczewicach
  Urząd Gminy w Rybnie
  Urząd Gminy w Rzeczycy
  Urząd Gminy w Sadkach
  Urząd Gminy w Sadkowicach
  Urząd Gminy w Sadowiu
  Urząd Gminy w Sejnach
  Urząd Gminy w Serokomli
  Urząd Gminy w Siennicy
  Urząd Gminy w Skierniewicach
  Urząd Gminy w Słupnie
  Urząd Gminy w Słupsku
  Urząd Gminy w Sztutowie
  Urząd Gminy w Tarnawatce
  Urząd Gminy w Tomaszowie Lub
  Urząd Gminy w Turobinie
  Urząd Gminy w Uchaniach
  Urząd Gminy w Walimiu
  Urząd Gminy w Wałczu
  Urząd Gminy w Warlubiu
  Urząd Gminy w Wilamowicach
  Urząd Gminy w Witoni
  Urząd Gminy w Zakrzewie
  Urząd Gminy w Zakrzówku
  Urząd Gminy w Zbrosławicach
  Urząd Gminy w Złejwsi Wielkiej
  Urząd Gminy Wałcz
  Urząd Gminy We Włodawie
  Urząd Gminy Wejherowo
  Urząd Gminy Wiązownica
  Urząd Gminy Wieliszew
  Urząd Gminy Wielka Wieś
  Urząd Gminy Wojciechów
  Urząd Gminy Wojsławice
  Urząd Gminy Wolbrom
  Urząd Gminy Wróblew
  Urząd Gminy Zakroczym
  Urząd Gminy Zielona Góra
  Urząd Gminy Złocieniec
  Urząd Gminy Zwierzyn
  Urząd Miasta Biłgoraj
  Urząd Miasta Bochnia
  Urząd Miasta Brańsk
  Urząd Miasta Bukowno
  Urząd Miasta Bydgoszczy
  Urząd Miasta Chełm
  Urząd Miasta Chojnów
  Urząd Miasta Ciechanów
  Urząd Miasta Czeladź
  Urząd Miasta Ełk
  Urząd Miasta Gorlice
  Urząd Miasta i Gminy Sobótka
  Urząd Miasta i Gminy Czarne
  Urząd Miasta i Gminy Konstancin-Jeziorna
  Urząd Miasta i Gminy Krapkowice
  Urząd Miasta i Gminy Margonin
  Urząd Miasta i Gminy Nisko
  Urząd Miasta i Gminy Staszów
  Urząd Miasta i Gminy Strzelin
  Urząd Miasta i Gminy w Białobrzegach
  Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
  Urząd Miasta i Gminy w Drobinie
  Urząd Miasta i Gminy w Międzychodzie
  Urząd Miasta i Gminy w Międzylesiu
  Urząd Miasta i Gminy w Myślenicach
  Urząd Miasta i Gminy w Niemczy
  Urząd Miasta i Gminy w Opatowie
  Urząd Miasta i Gminy w Rucianem - Nidzie
  Urząd Miasta i Gminy w Świerzawie Urząd Miasta Inowrocławia
  Urząd Miasta Jastarni
  Urząd Miasta Knurów
  Urząd Miasta Krakowa
  Urząd Miasta Krosno Odrzańskie
  Urząd Miasta Kutno
  Urząd Miasta Legionowo
  Urząd Miasta Lubań
  Urząd Miasta Lublin
  Urząd Miasta Luboń
  Urząd Miasta Łodzi
  Urząd Miasta Milanówka
  Urząd Miasta Mysłowice
  Urząd Miasta Myszków
  Urząd Miasta Nowego Sącza
  Urząd Miasta Olsztyna
  Urząd Miasta Ostrołęki
  Urząd Miasta Oświęcim
  Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
  Urząd Miasta Piotrków Trybunalski
  Urząd Miasta Poznania
  Urząd Miasta Poznań
  Urząd Miasta Pruszcz Gdański
  Urząd Miasta Pruszków
  Urząd Miasta Radlin
  Urząd Miasta Ruda Śląska
  Urząd Miasta Rumi
  Urząd Miasta Rybnika
  Urząd Miasta Sławków
  Urząd Miasta Sopotu
  Urząd Miasta Starogard Gdański
  Urząd Miasta Stołeczne Warszawa
  Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
  Urząd Miasta Tomaszów Lubelski
  Urząd Miasta Ustka
  Urząd Miasta W Jeleniej Górze
  Urząd Miasta W Kołobrzegu
  Urząd Miasta W Skarżysku-Kamiennej
  Urząd Miasta W Trzebini
  Urząd Miasta Wejherowo
  Urząd Miasta Wodzisławia Śląskiego
  Urząd Miasta Ząbki
  Urząd Miasta Zduńska Wola
  Urząd Miasta Zduńska Wola
  Urząd Miasta Zielona Góra
  Urząd Miasta Żyrardowa Urząd Miejski Brzeg Dolny
  Urząd Miejski Kargowa
  Urząd Miejski Kościana
  Urząd Miejski Słomniki
  Urząd Miejski Suraż
  Urząd Miejski w Biskupcu
  Urząd Miejski w Błoniu
  Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach
  Urząd Miejski w Bornem Sulinowie
  Urząd Miejski w Brodnicy
  Urząd Miejski w Chociwlu
  Urząd Miejski w Chojnie
  Urząd Miejski w Chrzanowie
  Urząd Miejski w Cieszynie
  Urząd Miejski w Cybince
  Urząd Miejski w Czechowicach-Dziedzicach
  Urząd Miejski w Drawnie
  Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim
  Urząd Miejski w Elblągu
  Urząd Miejski w Gorlicach
  Urząd Miejski w Grybowie
  Urząd Miejski w Gryficach
  Urząd Miejski w Janowie Lubeskim
  Urząd Miejski w Jarocinie
  Urząd Miejski w Jedlinie-Zdroju
  Urząd Miejski w Kaliszu
  Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
  Urząd Miejski w Karczewie
  Urząd Miejski w Karlinie
  Urząd Miejski w Kcyni
  Urząd Miejski w Kietrzu
  Urząd Miejski w Kleszczelach
  Urząd Miejski w Kocku
  Urząd Miejski w Koszalinie
  Urząd Miejski w Kożuchowie
  Urząd Miejski w Kudowie-Zdroju
  Urząd Miejski w Kwidzynie
  Urząd Miejski w Lęborku
  Urząd Miejski w Libiążu
  Urząd Miejski w Łomiankach
  Urząd Miejski w Łomży
  Urząd Miejski w Morągu
  Urząd Miejski w Mrągowie
  Urząd Miejski w Namysłowie
  Urząd Miejski w Nowym Tomyślu
  Urząd Miejski w Nysie
  Urząd Miejski w Olecku
  Urząd Miejski w Opolu Lubelskim
  Urząd Miejski w Otmuchowie
  Urząd Miejski w Pabianicach
  Urząd Miejski w Płońsku
  Urząd Miejski w Pułtusku
  Urząd Miejski w Radomiu
  Urząd Miejski w Rzeczu
  Urząd Miejski w Sławie
  Urząd Miejski w Sokółce
  Urząd Miejski w Sosnowcu
  Urząd Miejski w Sośnicowicach
  Urząd Miejski w Suszu
  Urząd Miejski w Suwałkach
  Urząd Miejski w Tarczynie
  Urząd Miejski w Tarnogrodzie
  Urząd Miejski w Toszku
  Urząd Miejski w Trzebiatowie
  Urząd Miejski w Tucholi
  Urząd Miejski w Tuchowie
  Urząd Miejski w Wałbrzychu
  Urząd Miejski w Węgrowie
  Urząd Miejski w Wieluniu
  Urząd Miejski w Wołczynie
  Urząd Miejski w Zabrzu
  Urząd Miejski w Zelowie
  Urząd Miejski w Ziębicach
  Urząd Miejski w Żywcu
 16. Sektor przedsiębiorstw
 17. Poczta Polska S.A.
 18. Telewizja Polska S.A.
 19. Banki i instytucje finansowe (w tym Santander, Nordea, BRE Bank, Aviva)
 20. Wiodące firmy informatyczne (w tym Prokom Software S.A., Power Media S.A., Panda Security S.A., Qumak-Sekom S.A.)
 21. Centra przedsiębiorczości
 22. Liczne przedsiębiorstwa różnych branż

Opinie o EITCA

"Obszerny i nowoczesny program szkoleniowy, pozwala szybko opanować najnowsze techniki tworzenia stron www"

Anna

"Program godny polecenia, dziękuję za pomocne konsultacje, z całą pewnością certyfikat się przyda!"

Kamil

"Wizualne generatory stron www takie jak Elementor lub WordPress z WooCommerce naprawdę zaskakują, świetny program"

Piotr

"W zasadzie wszystko w programie ważne, ale najbardziej podobały mi się elementy kierowania ścieżką kariery freelancera webowego"

Henryk

"Nauka zrównoważona między praktyką a teorią, cały program certyfikacyjny wsparty materiałami wideo, warto go skończyć"

Aleksander

"Składowych certyfikatów EITC jest 12 i obejmują duży zakres zagadnień - solidny fundament na rynku pracy"

Karolina

"Zakres interesujący i przydatny praktycznie, szczególnie wartościowe tajniki obsługi edytorów wizualnych"

Łucja

"Dziękuję za certyfikat EITCA/WD i składowe certyfikaty EITC, program godny polecenia, a certyfikacja bardzo obszerna"

Alicja

"Dla mnie ważne były konsultacje i przejrzysta forma programów certyfikacyjnych oraz organizacja nauki w dowolnym czasie"

Stefan

"Zawartość dotyczyła najnowszych technik www i rzeczywiście nadaje ekspertyzę w projektowaniu stron internetowych"

Bartłomiej

"Super program, w takiej złożoności nie ma żadnej konkurencji, procedury certyfikacyjne dobrze zorganizowane, polecam!"

Mikołaj

"W ciągu 2 tygodni prawie od podstaw umiem już tworzyć zaawansowane serwisy www - nowoczesne techniki i trochę wiedzy"

Marcin

Materiały informacyjne do pobrania

Kontakt

Sekretariat Akademii EITCA: Dział Obsługi Klienta

 1. Pn-pt, godz. 9:00-17:00
 2. Tel:  72 9086 222
  Faks: 71 7275 031
 3. Email: info@eitca.pl
 4. Sekretariat Akademii EITCA
  Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn
  CompSecur sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław

  Europejski Instytut Certyfikacji Informatycznej EITCI
  Avenue des Saisons 100-102, 1050 Bruksela, Belgia

Skontaktuj się telefonicznie albo wyślij email

Sekretariat Akademii EITCA
Dział Obsługi Klienta

 1. pn-pt, godz. 9:00-17:00
 2. Tel: 72 9086 222
 3. ICS CompLearn
  CompSecur sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
  (sekretariat i adres korespondencyjny)
  al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

  CompLearn Ltd.
  New Bond House, 124 New Bond Street
  London, W1S 1DX, United Kingdom

  EITCI Institute
  Avenue des Saisons 100-102
  1050 Brussels, Belgium
  https://eitci.org
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przydała mi się wiedza dotycząca identyfikacji wizualnej, trudno znaleźć takie wiadomości w innych kursach
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość kursów bardzo mi się podobała i spowodowała, że zyskałem nowe spojrzenie na grafikę komputerową
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdobyłem masę wiedzy informatycznej - wiem teraz jak mogę w pełni wykorzystać CS4
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dogodna jest możliwość realizacji kursu w godzinach i dniach, które mi odpowiadają, co umożliwia pogodzenie kursu z pracą
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne w zakresie grafiki i projektowania
  Roksana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Asynchroniczność i szerokie spektrum zagadnień graficznych uważam za największe plusy
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Klarowne wykłady na określone programem zagadnienia graficzne, ciekawe ćwiczenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Liczne ilustracje ukazujące nawet elementy programu. Dokładne opisy działań krok po kroku
  Łukasz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Brak problemów począwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy związane z poszczególnymi działami kursu, na procedurze certyfikacyjnej skończywszy
  Dagmara
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Można się uczyć w każdym miejscu na świecie o dowolnej godzinie
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przedstawienie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały :)
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wiele opisów. Dodatkowe pliki (załączniki). Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z korepetytorami. Klarowność treści
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Poznanie nowych, ciekawych programów graficznych i ich możliwości
  Wojciech
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Treść napisana zrozumiałym językiem - podział materiału na kursy i wykłady - ciekawe ćwiczenia
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zebranie najważniejszych informacji w postaci wypunktowań, zrzuty ekranów obrazujące wykonywane czynności, opis czynności wykonywanych w przykładach
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  "Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej" i "Artystyczne aspekty grafiki" to naprawdę najlepsze przedmioty w ramach Akademii EITCA/CG. Bogate i szczegółowo przygotowane wykłady.
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Praktyczne podejście do tematu, prowadzenie czytelnika krok po kroku po zagadnieniu, pokazywanie po kolei rozwiązania jakiegoś zadania
  Kamila
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, zrozumiałe informacje, dostęp do konsultacji z kadrami dydaktycznymi w formie internetowej
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Nieograniczony czas na ukończenie kursu. Możliwość komunikacji z innymi uczestnikami
  Robert
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość kontroli postępu, asynchroniczność zajęć, dostęp do platformy po ukończeniu kursu
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  E-learning to przyszłość zdobywania wiedzy, popartej certyfikatem
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uczyłam się wtedy kiedy chciałam i miałam czas
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bogata teoria uzupełniała inne instruktażowe kursy jakie do tej pory miałam okazje przerabiać. Ilość tematów sprawia, że stajesz się prawdziwym "jack of all trades"
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdalna nauka, szybka i sprawna administracja szkoleń
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Elastyczne godziny, mogłam robić szkolenia kiedy chciałam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, dofinansowanie z UE, przyjazna platforma, elastyczność godzin nauki
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dostęp do materiałów w dowolnym dla mnie czasie i w dowolnym miejscu - duże ułatwienie dla studentów i osób pracujących
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Super kurs :) dużo z niego wyniosłam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobre wprowadzenie do dalszej samodzielnej pracy w poszczególnych programach
  Marek
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Ogólnie program dydaktyczny przygotowany bardzo dobrze. Nie mam większych uwag
  Krystian
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dokładnie krok po kroku były wytłumaczone wszystkie podstawowe możliwości poszczególnych programów. Bez problemu można było się zorientować co do czego służy
  Jerzy
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Całkowita dowolność w tempie nauki i zdawania egzaminów. W czasie trwania kursu wydarzyły się w moim życiu sytuacje, przez które musiałabym przerwać stacjonarny kurs, a dzięki e-learningowi mogłam go kontynuować w swoim tempie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość uczestnictwa w kursie, przy zmieniających się miejscach zamieszkania
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo przydatna jest możliwość powrotu do zakończonych już lekcji możliwość poprawienia wyniku egzaminu i powtórnego przystąpienia do niego w przypadku niezaliczenia
  Przemysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Płynny dostęp do wykładów i materiałów w nich zawartych, administracja kontem oraz nieokreślonym czasem nauki
  Roman
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość merytoryczna całego kursu - oprócz praktycznej strony (programy graficzne) była też wprowadzona pewna ilość teorii bardzo dobrze opracowane wykłady dotyczące znajomości programów graficznych
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że kurs Akademia EITCA Grafiki Komputerowej jest naprawdę bardzo dobrym wstępem dla osoby, która chce zacząć swoją przygodę z grafiką komputerową cały kurs oceniam bardzo pozytywnie pod względem merytorycznym i organizacyjnym
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Odnośnie strony merytorycznej Akademii EITCA jest dla mnie w pełni wystarczająca. Od wykładów, które naświetlają od podstaw jak zainstalować program do czego służy, omówienie danego narzędzia, co można nim wykonać do laboratoriów, które pozwalają tą wiedzę już wykorzystać
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam że bardzo przydatne są laboratoria graficzne, które pozwalają sprawdzić czy zrozumieliśmy i czy potrafimy wykorzystać wiedzę z wykładu
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że świetnym pomysłem jest możliwość załatwienia wszystkich formalności przez Internet
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo pomocne dla mnie i to w sumie zaważyło nad wybraniem programu Akademii EITCA była możliwość korzystania z wszystkich aspektów organizacyjnych przez Internet, ponieważ czas dla mnie jest rzeczą bardzo cenną, a taka elastyczność z korzystania z zasobów jest bardzo pomocna w zarządzaniu czasem
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo dobry kontakt z kadrą. Sprawna procedura od płatności do uzyskania dostępu do systemu
  Piotr
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wygodny czas realizacji kursu. Miałam czas na opanowanie programu kursu w spokojnych warunkach. Umożliwiło mi to jednoczesna naukę na studiach i pracę
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Łatwy dostęp do platformy oraz informacji dot. organizacji nauczania i certyfikacji. Wygodny dostęp do wykładów oraz podglądu ocen i zaliczeń
  Marta
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Serdecznie dziękuję za poświęcony czas na przygotowanie materiałów i organizację samego kursu oraz za (mam nadzieję) istotne wzbogacenie mojego życiorysu o ważny dokument pozwalający na otwarcie drzwi dotychczas dla mnie zamkniętych
  Grzegorz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zachowanie równowagi między wiedzą teoretyczną, a praktycznym zastosowaniem programów. Jasne i przejrzyste treści przedstawione w interesujący sposób. Uzupełnienie wiedzy poprzez elementy interaktywne i bogatą bibliografię. Wszystkie kursy stanowią spójną całość i zawierają wszystkie najważniejsze kwestie w zakresie grafiki komputerowej
  Karolina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość indywidualnego wyboru tematu i czasu realizacji, zawartość multimedialna z wieloma zdjęciami, podzielony na przystępne części
  Kamil
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uporządkowanie materiałów w przejrzysty sposób, Dzięki platformie e-learningowej możliwość realizacji kursów w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki czemu można zdobyć dodatkową więdzę i kwalifikacje bez dodatkowego stresu. Nauka samodzielnej organizacji pracy bardzo cenna w branży grafika
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ogólnie bardzo sprawna organizacja nauki i wartościowy program
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szerokie spojrzenie na różne zagadnienia informatyki stosowanej, wiedza w zakresie różnych bardzo przydatnych programów
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wykonywania określonych zadań w czasie dogodnym dla mnie, możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu, zawartość merytoryczna - w końcu zmobilizowałam się do pogłębienia wiedzy na temat Excela, nauczyłam się projektować stronę internetową, wcześniej nie miałam pojęcia jak się do tego zabrać, pogłębiłam wiedzę dotyczącą Internetu
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Teoria i praktyka przedstawiona w sposób zrozumiały, ćwiczenia z odpowiedziami i podpowiedziami
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zawartość programową oraz system nauczania określam jako bardzo wysoki
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo dokładne wyjaśnienia i opisy w materiałach dydaktycznych
  Wiktor
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Kurs obejmuje bardzo dużą porcję wiedzy z różnych dziedzin informatyki. Dzięki kursowi mam szersze spojrzenie na informatykę. Ogólnie kurs uważam za interesujący, dziękuję
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość uczenia się na odległość, bez dojazdów na zajęcia
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań objętych programem
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Nacisk na praktyczne zastosowanie informatyki, co zostało przedstawione na wykładach i w laboratoriach
  Patryk
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Prostota i dokładność przy objaśnianiu działania programów takich jak Photoshop i MS Office oraz przedmiotów teoretyczno-praktycznych jak systemy telepracy czy zarządzanie projektami
  Barbara
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ze względu na wykonywany zawód najbardziej przydatne były wszystkie kwestie związane z marketingiem, reklamą internetową, projektowaniem stron i wykorzystaniem informatyki w pracy
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dobre wytłumaczenie poszczególnych zagadnień oraz zastosowanie praktycznych ćwiczeń dotyczących na przykład grafiki w programie Photoshop itd
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szeroko opisana wiedza, przystępny język, praktyczne przykłady, ćwiczenia umożliwiające przyswojenie materiału teoretycznego
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wyboru czasu, możliwość powrotu do przerobionych zagadnień ocena ćwiczeń dostęp do materiałów po ukończeniu szkolenia
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań programowych objętych w studium
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Najważniejsze dla mnie były dostępność o każdej porze, w warunkach domowych oraz to, że egzaminy też można zdawać na odległość (ze wzgl. na niepełnosprawność)
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zagadnienia poruszane w poszczególnych działach stopniowo pogłębiały wiedzę i pozwalały na jej utrwalanie poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń. Czytelnie podzielone działy wiedzy. Możliwość powrotu do wcześniej ukończonych działów
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Brak presji czasu i wolność wyboru kursu
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Duża rozpiętość programowa, duża ilość elementów graficznych w wykładach ułatwiająca naukę
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość nauki w godzinach, które były dla mnie odpowiednie. Bez konieczności włączania platformy o określonych godzinach
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dziękuję za możliwość nauki. Jestem bardzo zadowolony
  Miłosz
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ta forma szkolenia jest świetną alternatywą szkoleń stacjonarnych. Bardzo ważna dla mnie była swoboda ustalania czasu kursu
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo ważne jest to, że mimo że kurs jest interaktywny to daje międzynarodowy certyfikat... Uważam, że takie kursy powinny być coraz bardziej upowszechniane
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych po ukończeniu szkolenia znacznie wzrosły. Nauczyłam się pracować na podstawowych programach informatycznych
  Aurelia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przed szkoleniem moje kompetencje były dość wysokie, przynajmniej takie miałam wrażenie, a po ukończeniu szkolenia jestem pewna, że znam się bardzo dobrze w zakresie technologii informatycznych
  Ewelina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kwalifikacje zostały w znacznym stopniu podniesione, a podstawowe programy stały się dla mnie bardziej zrozumiałe
  Danuta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dzięki ukończeniu tego kursu mogę wykonać doskonale zretuszowane zdjęcia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Uważam, że moje kompetencje są na dużo wyższym poziomie niż w momencie zaczynania kursu. I mam nadzieję, ze przydadzą mi się w pracy zawodowej a także prywatnie
  Justyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje wzrosły zdecydowanie. Dowiedziałam się wielu nowych i ciekawych rzeczy związanych z praca przy komputerze, które stosuję teraz w życiu codziennym
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie podniosłam swoje kompetencje, nie mam większych problemów ze znalezieniem odpowiednich funkcji w programach będących przedmiotem szkolenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie czuję się bardziej pewna siebie współpracując z komputerem. Doświadczyłam zagadnień o których nie miałam pojęcia. Podniosły się także moje aspiracje względem przyszłej pracy. Moja samoocena wzrosła adekwatnie do moich nabytych umiejętności
  Iwona
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Jestem mile zaskoczona kursem. Na początku kursu podchodziłam do niego sceptycznie ale po opracowaniu kilku wykładów stwierdziłam, że na pewno to mi się przyda. Podniosłam swoje umiejętności
  Monika
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych są obecnie bardzo dobre
  Oktawia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przyswoiłam dodatkową wiedzę, jak również usystematyzowałam tę już posiadaną
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje po ukończeniu szkolenia bardzo się podniosły. Podczas szkolenia zetknęłam się z zagadnieniami, które do tej pory były mi zupełnie obce
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Wzmocniłam dotychczas posiadane umiejętności i wyposażyłam się w wiedzę dotyczącą nowych funkcji poznanych programów
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Miałam do czynienia z większością programów. Jednak nie miałam potwierdzenia na papierze, że faktycznie posiadam chociażby podstawową wiedzę z obsługi tychże programów. Dziękuję więc bardzo za możliwość potwierdzenia moich umiejętności a także ich poszerzenia
  Agnieszka
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki ważnych zagadnień bezpieczeństwa IT
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Łatwy dostęp, możliwość nauki w domu w dogodnym czasie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Najbardziej podobała mi się możliwość zdawania egzaminów w dowolnym terminie
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Odpowiadał mi bardzo dobry kontakt kadr dydaktycznych i obsługi administracyjnej
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Podobała mi się większość tematyki w zakresie różnych obszarów bezpieczeństwa informatycznego
  Adam
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Plusy: całość kursu, zakres tematyczny zagadnień bezpieczeństwa IT oraz organizacja szkolenia
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Całość programu bezpieczeństwa IT przygotowana bardzo solidnie zarówno pod względem teorii, jak i praktyki
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Dobrze posegregowane materiały, aktualne dane na temat zabezpieczeń informatycznych
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość nauki zaawansowanej tematyki w dowolnej chwili, kiedy mamy wolny czas
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Elastyczność w zakresie planowania procesu nauki i zaliczeń
  Leon
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki
  Magda
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Materiały autorskie opracowane były bardzo przejrzyście, czytelnie i zrozumiale
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Podobało mi się podejście do słuchacza i program informatyki biznesowej
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Odpowiadała mi asynchroniczna możliwość nauki i europejski certyfikat wydany w języku angielskim
  Radosław
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnym aspektem była dobra organizacja zdawania egzaminów
  Marcin
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość zdalnej realizacji, brak konieczności osobistego kontaktu i dowolność czasu realizacji przedmiotów
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Jestem wdzięczny za pomoc w rozwoju moich kompetencji w tej dziedzinie
  Jan
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość przedłużania terminu realizacji znacznie ułatwiła realizację kursu przy pracy na pełny etat
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnymi aspektami kursu były: możliwość konsultacji, dowolność w doborze kolejności kursów, możliwość poprawienia wyniku testów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Najbardziej odpowiadał mi brak ograniczenia czasowego, dostęp 24h na dobę do materiałów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  W przypadku informatyki biznesowej całość programu jest bardzo istotna i poznanie zagadnień z wszystkich 12 modułów było bardzo ważne. Uzyskuje się certyfikat EITCA BI obejmujący szeroki zakres nowych kompetencji
  Artur