Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/BI/BAS w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury certyfikacyjnej. Pełny koszt certyfikacji wynosi 490 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Certyfikacja wiedzy
EITC/BI/BAS
Pełny koszt certyfikacji: 490 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/BI/BAS wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/BI/BAS
EITC/BI/BAS
Wykorzystanie informatyki w przedsiębiorstwie / administracji
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/KC
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/KC:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/BI
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/BI:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

 • Wprowadzenie do wiedzy związanej z informatyzacją przedsiębiorstwa / administracji
  • Celowość informatyzacji w instytucjach
   • Cele działalności instytucji
   • Obszary działalności biznesowej
   • Korzyści z informatyzacji
  • Audyt potrzeb przedsiębiorstwa
  • Problem bezpieczeństwa informacji
 • Przegląd rozwiązań informatycznych
  • Infrastruktura informacyjna i komunikacyjna
  • Oprogramowanie wspomagające właściwą działalność
  • Oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem
  • Kompleksowe systemy ERP
  • Inne rozwiązania oparte na technologiach informatycznych
   • Telefonia Internetowa VoIP
   • Rozwiązania mobilne
   • Systemy autoryzacji i kontroli dostępu
   • Systemy monitoringu
 • Zarządzanie relacjami z klientami – systemy CRM
  • Wprowadzenie i przegląd funkcjonalności systemów CRM
  • System vTiger CRM
   • Instalacja systemu
   • Konfiguracja i administracja systemem
   • Klienci
   • Sprzedaż
   • Wykresy i raporty
   • Kalendarz i organizowanie czynności
   • Narzędzia pomocnicze i organizacja interfejsu
 • Telefonia internetowa VoIP
  • Technologia VoIP
  • Korzyści i problemy wynikające ze stosowania telefonii internetowej
  • Urządzenia VoIP
  • Telefonia internetowa w Polsce
  • VoIP w praktyce - korzystanie z oprogramowania i urządzeń VoIP

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/INT/ITAF w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury certyfikacyjnej. Pełny koszt certyfikacji wynosi 490 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Certyfikacja wiedzy
EITC/INT/ITAF
Pełny koszt certyfikacji: 490 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/INT/ITAF wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/INT/ITAF
EITC/INT/ITAF
Wykorzystanie technologii internetowych
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/KC
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/KC:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

 • Mechanizmy stron WWW
  • Sposób działania
  • Architektura WWW i HTTP
   • Serwer
   • Klient
   • URL
  • Przeglądarki internetowe
   • Mechanizmy działania
   • Wyszukiwanie obrazów
  • Bezpieczne logowanie do serwisów
   • Autoryzacja i uwierzytelnienie
   • SSL
   • Certyfikaty
  • Tworzenie prostej strony Internetowej na bezpłatnym serwerze
   • Podstawy języka HTML i CSS
 • Przepływ danych w sieci
  • Protokół FTP
   • Przykładowe aplikacje
  • Specjalistyczne serwisy WWW do wymiany plików
  • Podstawy działania sieci
   • Adres IP
   • Sieć bezprzewodowa
   • Telefonia internetowa
 • Terminale tekstowe
  • Protokół telnet
  • Protokół SSH
  • Aplikacje umożliwiające zdalne połączenie
   • Putty
 • Wyszukiwanie informacji na stronach WWW
  • Aplikacje map internetowych
   • Google Maps
   • Zumi
   • Google Earth
  • Otwarta encyklopedia
   • Wikipedia
    • Współredagowanie treści
  • Portale ogłoszeniowe
   • Dotyczące pracy
   • Dotyczące zleceń
  • Filmy w Internecie
  • Wiadomości w Internecie
   • Portale społecznościowe
  • Translatory internetowe
   • Mechanizmy działania
   • Tłumaczenie treści
   • Dostępne aplikacje
 • Narzędzia do komunikacji w Internecie
  • Komunikatory tekstowe
   • Protokół IRC
  • Poczta elektroniczna e-mail
   • Podstawy teoretyczne
    • Protokół POP3
    • Protokół SMPT
    • Protokół IMAP
  • Systemy kolaboracji on-line
   • Google Apps
    • Podstawy działania
  • Komunikatory video i audio
 • Społeczeństwo informacyjne
  • Czym jest społeczeństwo informacyjne
  • Grupy dyskusyjne
   • Google Groups
  • Blogi
   • Przykłady blogów
   • Systemy blogów
  • Paradygmat Web 2.0
 • Reklama w Internecie
  • Zalety i wady
  • Reklama kontekstowa
  • Google AdWords
  • Google AdSense
  • Podstawy pozycjonowania stron WWW
 • Formalne aspekty przetwarzania informacji w Internecie
  • Ustawy regulujące przepisy dotyczące przetwarzania informacji w Internecie
  • Prawa autorskie

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/SE/CPF w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury certyfikacyjnej. Pełny koszt certyfikacji wynosi 490 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Certyfikacja wiedzy
EITC/SE/CPF
Pełny koszt certyfikacji: 490 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/SE/CPF wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/SE/CPF
EITC/SE/CPF
Podstawy programowania
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/KC
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/KC:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/BI
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/BI:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

 • Wprowadzenie
  • Definicja programowania
  • Zmienne
  • Typy danych
   • Złożone typy danych
    • Tablice
    • Rekordy
  • Style programowania
   • Programowanie imperatywne
   • Programowanie proceduralne
  • Funkcje
 • Sposoby przekazywania parametrów do podprogramów
  • Przekazywanie przez wartość
  • Przekazywanie przez zmienną
 • Programowanie strukturalne
  • Bloki warunkowe
   • IF
   • CASE
  • Bloki powtórzeniowe
   • REPEAT
   • WHILE
  • Pętle iteracyjne
   • FOR
 • Paradygmaty programowania
  • Programowanie kierowane zdarzeniami
   • Wersja imperatywna
   • Wersja zdarzeniowa
  • Idea programowania obiektowego
   • Klasy
   • Obiekty
   • Dziedziczenie
   • Polimorfizm
   • Klasy abstrakcyjne
   • Ponowne wykorzystywanie kodu
   • Idea otwartego programowania
 • Platforma Microsoft .NET Framework
  • Architektura platformy
   • Biblioteka klas
   • Wspólne środowisko uruchomieniowe (CLR)
    • Kluczowe elementy
  • Wspierane języki programowania
  • Środowisko programistyczne Visual Studio
  • Tworzenie aplikacji konsolowych
   • Tworzenie nowej aplikacji
   • Zapisywanie aplikacji
   • Kompilacja i uruchamianie aplikacji
   • Wyświetlanie danych z konsoli
   • Pobieranie danych z konsoli
  • Model obiektowy środowiska .NET
 • Struktura programu w języku C#
  • Zmienne
   • Deklaracja zmiennej
  • Typy danych
  • Typy tablicowe
  • Operatory
   • Operatory pierwotne
   • Operatory arytmetyczne
   • Operatory logiczne
   • Operatory przypisania
   • Pierwszeństwo operatorów
   • Przeciążanie operatorów
  • Funkcje jako metody
   • Wywoływanie metody
  • Przekazywanie parametrów przez zmienną i wartość
  • Struktury sterowania przepływem
   • Instrukcja warunkowa
   • Instrukcja wyboru
   • Pętle warunkowe
   • Iterator FOREACH
   • Pętla FOR
  • Klasy w języku C#
   • Definiowanie klas
   • Widoczność elementów składowych
   • Metody
    • Przeciążanie metod
    • Metody statyczne
   • Atrybuty
  • Konstruktory
   • Wywoływanie
  • Destruktory
  • Tworzenie i operowanie na obiektach
   • Odwoływanie się do składowych obiektu
  • Dziedziczenie
   • Przykłady zastosowania
  • Polimorfizm-metody wirtualne
   • Klasy i metody abstrakcyjne
   • Rzutowanie typów
 • Model obiektowy Windows Forms
  • Definicja środowiska typu RAD
   • Aplikacje typu RAD
  • Tworzenie nowej aplikacji okienkowej
  • Struktura aplikacji
  • Uruchamianie aplikacji
  • Tworzenie i dodawanie kontrolek
   • Edycja atrybutów
  • Implementacja obsługi zdarzeń

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/INT/JOOM w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury certyfikacyjnej. Pełny koszt certyfikacji wynosi 490 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Certyfikacja wiedzy
EITC/INT/JOOM
Pełny koszt certyfikacji: 490 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/INT/JOOM wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/INT/JOOM
EITC/INT/JOOM
Projektowanie stron internetowych
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/KC
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/KC:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

 • Wprowadzenie
  • Zapoznanie się z pojęciem CMS
   • Przeznaczenie
    • Zarządzanie serwisem internetowym
   • Architektura
    • Baza danych
    • Program przetwarzający dane
   • Zastosowania
   • Rodzaje systemów CMS
  • System zarządzania treścią Joomla!
   • Opis budowy aplikacji
    • Ustawienia konfiguracyjne
    • Prawa dostępu
    • Przepływ pracy
   • Podstawowe funkcje
 • Instalacja Joomla!
  • Program XAMPP
   • Serwer sieciowy Apache
   • MySQL
  • Instalator internetowy
   • Ustawienia
    • Bazy danych
    • Kopii zapasowej
 • Wstęp do serwisu Joomla!
  • Wygląd
   • Menu
   • Funkcje
   • Reklamy
   • Okno logowania
  • Spolszczenie
   • Instalacja
  • Dodawanie nowych użytkowników serwisu
   • Zarządzanie użytkownikami
   • Hierarchia użytkowników
 • Witryna
  • Panel kontrolny
   • Skróty
   • Pasek stanu
  • Media
   • Pliki graficzne
  • Konfiguracja serwisu
   • Ustawienia systemu
    • Ogólne
    • Dotyczące użytkowników
   • Ustawienia serwisu
 • Sekcje
  • Kategorie
   • Artykuły
    • Tworzenie artykułu
     • Ustawienia
     • Metadane
   • Treści strony startowej
 • Menu
  • Przegląd dostępnych menu
   • Menu główne
   • Menu użytkownika
  • Modyfikacje
   • Projektant menu
  • Tworzenie nowego menu
   • Szczegóły menu
   • Porządek
 • Pozycje menu
  • Typy
   • Łącza wewnętrzne
   • Łącza zewnętrzne
   • Separator
   • Alias
  • Możliwe ustawienia
   • Parametry
   • Grafika menu
  • Dodawanie pozycji do menu
   • Ustawienia parametrów
 • Komponenty
  • Reklamy
   • Kategorie reklam
   • Klienci
   • Ustawienia
  • Kanały RSS
   • Dodawanie kanału RSS do menu
  • Sondy
   • Wyniki ankiety
 • Rozszerzenia
  • Szablony
   • Obszary strony
   • Parametry szablonu
   • Przypisanie szablonu do menu
  • Moduły
   • Typy modułów
    • Dotyczące wyglądu serwisu
    • Dotyczące artykułów
    • Moduły administratora
     • Przypisywanie modułów do zaplecza
  • Instalacja rozszerzeń
 • Narzędzia
  • Przesyłanie wiadomości
  • Korespondencja seryjna
   • Wiadomości adresowane do określonych grup
   • Wiadomości w HTML
  • Konfiguracja poczty elektronicznej
   • Konfiguracja serwera
  • Dodatki
   • Pobieranie oraz instalacja dodatków
    • Forum Kunena

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/DB/DDEF w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury certyfikacyjnej. Pełny koszt certyfikacji wynosi 490 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Certyfikacja wiedzy
EITC/DB/DDEF
Pełny koszt certyfikacji: 490 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/DB/DDEF wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/DB/DDEF
EITC/DB/DDEF
Bazy danych i inżynieria danych
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/KC
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/KC:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/BI
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/BI:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

 • Wprowadzenie
  • Wymagania baz danych
  • Charakterystyka baz danych
  • Technologia baz danych
  • Model danych
  • Systemy baz danych
   • Systemy zarządzania bazą danych
  • Interakcja i komunikacja z bazą danych oraz technologie implementacyjne aplikacji
   • Architektura komunikacyjna
 • Relacyjny model baz danych
  • Struktury danych
  • Ograniczenia integralnościowe
  • Operacje na danych
  • Reprezentacja danych
   • Reguły transformacji encji w relacyjny model
 • Wprowadzenie do języka zapytań SQL
  • SQL jako język deklaratywny
  • Zapytania do bazy danych
   • Projekcja
   • Wyrażenia
   • Aliasy
   • Eliminacja duplikatów oraz sortowanie wyników
   • Sortowanie wyników zapytania
   • Selekcja
  • Przygotowanie środowiska laboratoryjnego – system zarządzania bazą danych SQLite
  • Funkcje w języku SQL
   • Funkcje agregujące
  • Operatory zbiorowe
   • Połączenia
    • Połączenia zewnętrzne
  • Podzapytania
   • Rodzaje podzapytań
  • Wstawianie krotek do relacji
  • Modyfikowanie i usuwanie krotek relacji
 • Produkt Microsoft Office Access
  • Tworzenie bazy danych
   • Określanie relacji pomiędzy tabelami
   • Formatowanie pól
  • Kwerendy
  • Kreator raportów
  • Formularze
  • Dane zewnętrzne
   • Eksport danych
   • Import danych
 • Sztuczna inteligencja
  • Techniki wspomagania decyzji
   • Systemy eksperckie
   • Data mining
  • Sieci semantyczne
 • Normalizacja
  • Postacie normalne
   • Pierwsza postać normalna
   • Druga postać normalna
   • Trzecia postać normalna

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/IS/ISCF w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury certyfikacyjnej. Pełny koszt certyfikacji wynosi 490 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Certyfikacja wiedzy
EITC/IS/ISCF
Pełny koszt certyfikacji: 490 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/IS/ISCF wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/IS/ISCF
EITC/IS/ISCF
Technologie bezpieczeństwa informatycznego
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/KC
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/KC:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

 • Wprowadzenie
  • Zagrożenia bezpieczeństwa informacji
   • Mechanizmy zabezpieczeń informacji
   • Zagrożenia celowe
    • Złośliwe oprogramowanie
    • Podszywanie się
    • Szpiegostwo
    • Przeciążanie systemu
    • Skanowanie
   • Zagrożenia niecelowe
    • Awaria sprzętu
    • Błędy ludzkie
    • Czynniki losowe
 • Szkodliwe oprogramowanie
  • Programy szpiegujące
   • Spyware
   • Adware
  • Programy antywirusowe
   • Rozpoznawanie zagrożeń
    • Analiza behawioralna
    • Analiza heurystyczna
 • Polityka bezpieczeństwa informatycznego
  • Obszary polityki bezpieczeństwa
   • Zabezpieczanie sprzętu
   • Kontrolowanie dostępu do informacji
   • Przetwarzanie dokumentów i informacji
   • Zakup i konserwacja oprogramowania komercyjnego
   • Walka a aktami cyberprzestępczości
   • Zachowywanie zgodności z regulacjami prawnymi
   • Planowanie ciągłości biznesu
   • Kontrola bezpieczeństwa informatycznego w handlu elektronicznym
   • Szkolenie personelu
   • Klasyfikacja informacji i danych
  • Zasady polityki bezpieczeństwa
   • Przykłady
 • Audyt bezpieczeństwa informatycznego
  • Czynności audytowe
  • Metody i narzędzia
  • Okoliczności przeprowadzania audytów bezpieczeństwa
  • Informatyczne narzędzia auditingowi
   • Skanery online
   • Kompleksowe oprogramowanie do zarządzania bezpieczeństwem
 • Wstęp do kryptografii
  • Historia zabezpieczania informacji
   • Przełomy w dziedzinie kryptografii
    • Szyfr Vernama
    • Enigma
    • DES
    • RSA
  • Kryptologia
   • Szyfrowanie
   • Deszyfrowanie
   • Kryptoanaliza systemów kryptografii
    • Odtwarzanie wiadomości z szyfrogramów
 • Poufność danych i techniki szyfrowania
  • Szyfr podstawieniowy
   • Tworzenie szyfrogramu
   • Szyfr monoalfabetyczny
    • Szyfr Cezara
   • Szyfr polialfabetyczny
    • Szyfr Vigenere’a
 • Systemy liczbowe, elementy logiki, szyfr przedstawieniowy, macierzowy, one-time pad
  • Systemy liczbowe
   • Zbiór reguł do zapisywania i reprezentowania liczb
    • System dziesiętny
    • System binarny
   • System addytywny
    • Rzymski zapis liczb
   • System pozycyjny
    • Znaki dla początkowych liczb
  • Funkcje logiczne
   • Funkcja OR (LUB)
   • Funkcja AND (ORAZ)
   • Funkcja NOT (NIE)
   • Funkcja XOR (exclusive OR)
   • Prawa DeMorgana
   • Obliczanie wyrażeń logicznych
  • Szyfr przedstawieniowy, macierzowy
   • Przestawianie liter w tekście
    • Odwrócenie napisu
   • Wprowadzenie tekstu do macierzy
  • One-time pad
   • Szyfrowanie tekstu jawnego kluczem losowym
 • Kryptosystemy symetryczne i asymetryczne
  • Kryptosystemy symetryczne
   • Szyfrowanie wiadomości kluczem szyfrującym
   • Deszyfrowanie
   • Klucz tajny dla obu uczestników
   • Problem dystrybucji klucza
   • Problem skalowalności
   • Bezpieczeństwo algorytmu
    • Większa złożoność obliczeniowa to większe bezpieczeństwo
  • Kryptosystemy asymetryczne
   • Klucz publiczny i klucz prywatny
   • Zastosowanie w finansowych usługach elektronicznych
   • Powstanie podpisów cyfrowych
  • Idee kryptografii kwantowej
   • Rozwój kwantowej teorii informacji
   • Rozwiązanie problemu dystrybucji klucza
 • Systemy biometryczne
  • Biometryka
  • Schemat systemu biometrycznego
   • Identyfikacja obiektu w systemach zabezpieczeń
    • Cechy behawioralne
    • Cechy fizyczne
   • Klasyfikacja systemu
   • Porównanie systemów
 • Certyfikacja, funkcje hashujące, podpis cyfrowy, serwer Kerberos
  • Certyfikacja
   • Zastosowanie
   • Struktura certyfikatu
  • Funkcje hashujące
   • Przekształcanie ciągu znaków
   • Hash
    • Ciąg znaków zwracanych przez funkcję
  • Podpis cyfrowy
   • Zasada działania
   • Warunki na poprawność uwierzytelnienia wiadomości
   • Paradoks urodzinowy
  • Serwer Kerberos
   • Kontrola autentyczności
   • Przepustka
    • Zawartość przepustki
    • Bezpieczeństwo

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/BI/GADW w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury certyfikacyjnej. Pełny koszt certyfikacji wynosi 490 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Certyfikacja wiedzy
EITC/BI/GADW
Pełny koszt certyfikacji: 490 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/BI/GADW wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/BI/GADW
EITC/BI/GADW
Reklama internetowa i rynek elektroniczny
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/KC
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/KC:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/BI
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/BI:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

 • Marketing internetowy
  • Internet w Polsce
  • Rodzaje reklamy
  • Formaty e-reklamy
  • Zalety reklamy internetowej
  • Wady reklamy internetowej
 • Google
 • Google Adwords
  • Reklama Video
  • Wyświetlanie reklam
  • Harmonogram reklam
 • Pierwsza kampania w programie w Google Adwords
  • Rodzaje kont
  • Aktywacja konta
  • Kampanie
  • Zarządzanie słowami kluczowymi
  • Zasady tworzenia reklamy tekstowej
  • Dopasowanie słów kluczowych
 • Kierowanie reklam w ramach kampanii w Google Adwords
  • Kierowanie kontekstowo
  • Kierowanie na strony wyników wyszukiwania
  • Kierowanie na miejsca docelowe
  • Kierowanie na język i lokalizację
  • Kierowanie na użytkowników
  • Kierowanie niestandardowe
 • Testowanie skuteczności reklam w Google Adwords
  • Trafność słów kluczowych
  • CTR
  • Raportowanie
  • Konwersje
 • Koszty i płatności w Google Adwords
  • Metody emisji i płatności
  • Dobieranie stawek
  • Proces i cykl rozliczeniowy
  • Opłaty
 • Optymalizacja konta w Google Adwords
  • Wyświetlanie reklam
  • Preferencja pozycji
  • Harmonogram reklam
 • Narzędzia Google Adwords
  • Propozycja słów kluczowych
  • Wykluczenie witryny i kategorii
  • Optymalizator kampanii
  • Prognoza odwiedzin
  • Diagnostyki reklam
  • Adwords Editor
 • Google Analytics
 • Zarządzanie kontami klientów w Google Adwords

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/BI/CAPMF w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury certyfikacyjnej. Pełny koszt certyfikacji wynosi 490 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Certyfikacja wiedzy
EITC/BI/CAPMF
Pełny koszt certyfikacji: 490 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/BI/CAPMF wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/BI/CAPMF
EITC/BI/CAPMF
Zarządzanie projektami
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/KC
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/KC:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

 • Wprowadzenie do zarządzania
  • Na czym polega zarządzanie
  • Podstawowe funkcje kierownicze
  • Główne trendy w zarządzaniu kadrami
  • Organizacja
  • Praca zespołowa
   • Tworzenie zespołów i ich rodzaje
   • Normy i cele grupowe
   • Role członków grupy i ich umiejętności
    • Asertywność
    • Konflikt
  • Komunikacja i jej rola
   • Skuteczna komunikacja
   • Rodzaje komunikacji w organizacji
   • Aktywne słuchanie oraz przekazywanie informacji
 • Zarządzanie projektami i zasobami ludzkimi
  • Podstawowy proces motywacji
  • Human Relations oraz model zasobów ludzkich
  • Teorie potrzeb
  • Przywództwo
   • Sytuacyjne podejście do przywództwa
   • Przywództwo transformacyjne
  • Rekrutacja
   • Rekrutacja wewnętrzna oraz zewnętrzna
   • Teorie cech
   • Rozmowa kwalifikacyjna
  • Szkolenia
   • Efektywność szkoleń
 • Wstęp do zarządzania projektami
  • Etapy realizacji projektu
  • Zarządzanie projektami w praktyce
  • Harmonogramy projektów
   • Metoda PERT
 • Metodyka Prince2
  • Procesy w projektach zarządzanych według Prince2
  • Komponenty w metodyce Prince2
 • Microsoft Project 2010
  • Instalacja
  • Wstęp do aplikacji
  • Wstążka
  • Obszar roboczy zadań
  • Obszar roboczy wykresów
   • Wykres Gantta
   • Diagram sieciowy
   • Diagram obciążenia zadaniami
 • Formalne aspekty bezpieczeństwa informacji
  • Zasady projektowania bezpiecznych systemów
  • Model STRIDE
   • Data Flow Diagrams
   • Budowanie modelu zagrożeń w metodologii STRIDE

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/BI/TF w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury certyfikacyjnej. Pełny koszt certyfikacji wynosi 490 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Certyfikacja wiedzy
EITC/BI/TF
Pełny koszt certyfikacji: 490 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/BI/TF wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/BI/TF
EITC/BI/TF
Systemy telepracy
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/KC
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/KC:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

 • Wprowadzenie do telepracy
  • Elastyczne formy zatrudnienia w obecnej sytuacji na rynku pracy
  • Przegląd definicji telepracy
  • Historia telepracy
 • Telepraca i jej formy organizacyjne
  • Rodzaje telepracy
   • Telepraca wykonywana w domu
   • Telepraca wykonywana poza miejscem zamieszkania
  • Telepraca i outsourcing
  • Zarys portretu osobowościowo – charakterologicznego telepraco wnika
  • Telepraca a osoba niepełnosprawna
 • Analiza SWOT telepracy
  • Silne strony telepracy
   • Korzyści telepracy z punktu widzenia pracodawcy
   • Mocne strony telepracy dla telepracownika
  • Słabe strony telepracy
  • Szanse
  • Zagrożenia
 • Psychospołeczne aspekty telepracy
  • Czynniki psychologiczne telepracy
  • Uwarunkowanie społeczne telepracy
 • Proces przemian w firmach
  • Zarys wykorzystania ICT w nowoczesnych przedsiębiorstwach
  • Sprzęt potrzebny do wykonywania telepracy
 • Technologie informatyczne dla telepracy w aspekcie oprogramowania (software)
  • Wewnętrzne systemy komunikacyjny
  • Wewnętrzne systemy publikacyjno – informacyjne
  • Wewnętrzne systemy współpracy grupowej
   • Google Apps jako narzędzie służące do komunikacji i współpracy zespołowej
   • Microsoft Office Sharepoint jako przykład systemu wspierającego proces komunikacji i zarządzania pracownikami
 • Technologie informatyczne dla telepracy w aspekcie sprzętowym (hardware)
  • Przenośne komputery
  • Urządzenia mobilne
  • Bezprzewodowy dostęp do Internetu
  • Alternatywne systemy telekomunikacyjne VoIP
  • Systemy lokalizacyjne GPS
 • Telepraca w prawodawstwie polskim
  • Podstawa prawna
  • Prawa i obowiązki telepracownika i telepracodawcy
  • Rodzaje umów
   • Umowy cywilno – prawne
   • Umowy o pracę
  • Wzór umowy o telepracę
 • Perspektywy telepracy w Polsce
  • Przekrój telepracy w Polsce w latach 2004 – 2010 na podstawie wybranych sondaży i badań
  • Przyczyny różnic rozwoju telepracy w Polsce i innych krajach europejskich
   • Dostęp do Internetu
   • Świadomość społeczna
 • Telepraca na świecie
  • Telepraca w USA
  • Telepraca w krajach Unii Europejskiej
  • Globalne perspektywy – rok 2013

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/CN/CNF w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury certyfikacyjnej. Pełny koszt certyfikacji wynosi 490 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Certyfikacja wiedzy
EITC/CN/CNF
Pełny koszt certyfikacji: 490 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/CN/CNF wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/CN/CNF
EITC/CN/CNF
Technologie sieciowe
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/KC
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/KC:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

 • Wprowadzenie
  • Przedstawienie podstawowych pojęć dotyczących komunikacji sieciowej
  • Modele budowy sieci komunikacyjnych
  • Rodzaje realizacji sieci
  • Paradygmaty komunikacji sieciowej
   • Sieci z komutacją łącz
   • Sieci z komutacją pakietów
   • Porównanie paradygmatów komunikacji sieciowej
 • Topologie sieciowe
  • Przegląd topologii sieciowych
   • Połączenie punkt-punkt (P2P)
   • Topologia szyny (bus)
   • Topologia gwiazdy (star)
   • Topologia pierścienia (ring)
   • Topologia drzewa (tree)
   • Topologia siatki (mesh)
   • Topologie mieszane
  • Klasyfikacja topologii ze względu na własności
   • Topologie liniowe
   • Topologie zcentralizowane
   • Topologie zdecentralizowane
  • Topologie sieciowe na różnych poziomach abstrakcji sieci
 • Warstwowy model komunikacji sieciowej
  • Model referencyjny ISO/OSI
   • Warstwy modelu ISO/OSI
  • Uproszczony model warstwowy
 • Technologie i protokoły warstw medium komunikacyjnego
  • Sieci LAN
   • Standard Ethernet
    • Warstwa fizyczna
    • Warstwa łącza danych
  • Sieci rozległe WAN
 • Urządzenia sieciowe działające w warstwach medium
  • Karty interfejsu sieciowego (NIC)
  • Repeatery
  • Koncentratory sieciowe
  • Mosty i przełączniki
  • Inne urządzenia sieciowe
 • Sieci bezprzewodowe
  • Pasmo radiowe i techniki dzielenia dostępu do łącza
   • FDMA – współdzielony dostęp z podziałem częstotliwości
   • TDMA – współdzielony dostęp z podziałem czasu
   • CDMA współdzielony dostęp z podziałem kodowym
  • Bezprzewodowe sieci LAN (WLAN)
   • Sieci WiFi
   • Standard Bluetooth
  • Sieci mobilne – technologie komórkowe
   • Standardy sieci komórkowych
 • Sieć Internet – protokoły warstwy sieciowej
  • Enkapsulacja danych i transmisja
  • Warstwa sieciowa – protokół IP
  • IPv4
   • Budowa pakietu
   • Adresacja IPv4
   • Podsieci i nadsieci
  • IPv6
  • Protokół kontrolny ICMP
 • Sieć Internet – protokoły transportowe
  • Protokół TCP
   • Struktura segmentu TCP
  • Protokół UDP
 • Warstwa aplikacji – usługi sieciowe
  • Poczta elektroniczna
   • Protokół SMTP
   • Protokół POP3
   • Protokół IMAP
  • Usługa WWW – protokół HTTP
  • Transfer plików – protokół FTP

Skontaktuj się telefonicznie albo wyślij email

Sekretariat Akademii EITCA
Dział Obsługi Klienta

 1. pn-pt, godz. 9:00-17:00
 2. Tel: 72 9086 222
 3. ICS CompLearn
  CompSecur sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
  (sekretariat i adres korespondencyjny)
  al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

  CompLearn Ltd.
  New Bond House, 124 New Bond Street
  London, W1S 1DX, United Kingdom

  EITCI Institute
  Avenue des Saisons 100-102
  1050 Brussels, Belgium
  https://eitci.org
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przydała mi się wiedza dotycząca identyfikacji wizualnej, trudno znaleźć takie wiadomości w innych kursach
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość kursów bardzo mi się podobała i spowodowała, że zyskałem nowe spojrzenie na grafikę komputerową
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdobyłem masę wiedzy informatycznej - wiem teraz jak mogę w pełni wykorzystać CS4
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dogodna jest możliwość realizacji kursu w godzinach i dniach, które mi odpowiadają, co umożliwia pogodzenie kursu z pracą
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne w zakresie grafiki i projektowania
  Roksana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Asynchroniczność i szerokie spektrum zagadnień graficznych uważam za największe plusy
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Klarowne wykłady na określone programem zagadnienia graficzne, ciekawe ćwiczenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Liczne ilustracje ukazujące nawet elementy programu. Dokładne opisy działań krok po kroku
  Łukasz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Brak problemów począwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy związane z poszczególnymi działami kursu, na procedurze certyfikacyjnej skończywszy
  Dagmara
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Można się uczyć w każdym miejscu na świecie o dowolnej godzinie
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przedstawienie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały :)
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wiele opisów. Dodatkowe pliki (załączniki). Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z korepetytorami. Klarowność treści
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Poznanie nowych, ciekawych programów graficznych i ich możliwości
  Wojciech
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Treść napisana zrozumiałym językiem - podział materiału na kursy i wykłady - ciekawe ćwiczenia
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zebranie najważniejszych informacji w postaci wypunktowań, zrzuty ekranów obrazujące wykonywane czynności, opis czynności wykonywanych w przykładach
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  "Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej" i "Artystyczne aspekty grafiki" to naprawdę najlepsze przedmioty w ramach Akademii EITCA/CG. Bogate i szczegółowo przygotowane wykłady.
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Praktyczne podejście do tematu, prowadzenie czytelnika krok po kroku po zagadnieniu, pokazywanie po kolei rozwiązania jakiegoś zadania
  Kamila
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, zrozumiałe informacje, dostęp do konsultacji z kadrami dydaktycznymi w formie internetowej
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Nieograniczony czas na ukończenie kursu. Możliwość komunikacji z innymi uczestnikami
  Robert
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość kontroli postępu, asynchroniczność zajęć, dostęp do platformy po ukończeniu kursu
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  E-learning to przyszłość zdobywania wiedzy, popartej certyfikatem
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uczyłam się wtedy kiedy chciałam i miałam czas
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bogata teoria uzupełniała inne instruktażowe kursy jakie do tej pory miałam okazje przerabiać. Ilość tematów sprawia, że stajesz się prawdziwym "jack of all trades"
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdalna nauka, szybka i sprawna administracja szkoleń
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Elastyczne godziny, mogłam robić szkolenia kiedy chciałam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, dofinansowanie z UE, przyjazna platforma, elastyczność godzin nauki
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dostęp do materiałów w dowolnym dla mnie czasie i w dowolnym miejscu - duże ułatwienie dla studentów i osób pracujących
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Super kurs :) dużo z niego wyniosłam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobre wprowadzenie do dalszej samodzielnej pracy w poszczególnych programach
  Marek
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Ogólnie program dydaktyczny przygotowany bardzo dobrze. Nie mam większych uwag
  Krystian
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dokładnie krok po kroku były wytłumaczone wszystkie podstawowe możliwości poszczególnych programów. Bez problemu można było się zorientować co do czego służy
  Jerzy
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Całkowita dowolność w tempie nauki i zdawania egzaminów. W czasie trwania kursu wydarzyły się w moim życiu sytuacje, przez które musiałabym przerwać stacjonarny kurs, a dzięki e-learningowi mogłam go kontynuować w swoim tempie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość uczestnictwa w kursie, przy zmieniających się miejscach zamieszkania
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo przydatna jest możliwość powrotu do zakończonych już lekcji możliwość poprawienia wyniku egzaminu i powtórnego przystąpienia do niego w przypadku niezaliczenia
  Przemysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Płynny dostęp do wykładów i materiałów w nich zawartych, administracja kontem oraz nieokreślonym czasem nauki
  Roman
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość merytoryczna całego kursu - oprócz praktycznej strony (programy graficzne) była też wprowadzona pewna ilość teorii bardzo dobrze opracowane wykłady dotyczące znajomości programów graficznych
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że kurs Akademia EITCA Grafiki Komputerowej jest naprawdę bardzo dobrym wstępem dla osoby, która chce zacząć swoją przygodę z grafiką komputerową cały kurs oceniam bardzo pozytywnie pod względem merytorycznym i organizacyjnym
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Odnośnie strony merytorycznej Akademii EITCA jest dla mnie w pełni wystarczająca. Od wykładów, które naświetlają od podstaw jak zainstalować program do czego służy, omówienie danego narzędzia, co można nim wykonać do laboratoriów, które pozwalają tą wiedzę już wykorzystać
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam że bardzo przydatne są laboratoria graficzne, które pozwalają sprawdzić czy zrozumieliśmy i czy potrafimy wykorzystać wiedzę z wykładu
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że świetnym pomysłem jest możliwość załatwienia wszystkich formalności przez Internet
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo pomocne dla mnie i to w sumie zaważyło nad wybraniem programu Akademii EITCA była możliwość korzystania z wszystkich aspektów organizacyjnych przez Internet, ponieważ czas dla mnie jest rzeczą bardzo cenną, a taka elastyczność z korzystania z zasobów jest bardzo pomocna w zarządzaniu czasem
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo dobry kontakt z kadrą. Sprawna procedura od płatności do uzyskania dostępu do systemu
  Piotr
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wygodny czas realizacji kursu. Miałam czas na opanowanie programu kursu w spokojnych warunkach. Umożliwiło mi to jednoczesna naukę na studiach i pracę
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Łatwy dostęp do platformy oraz informacji dot. organizacji nauczania i certyfikacji. Wygodny dostęp do wykładów oraz podglądu ocen i zaliczeń
  Marta
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Serdecznie dziękuję za poświęcony czas na przygotowanie materiałów i organizację samego kursu oraz za (mam nadzieję) istotne wzbogacenie mojego życiorysu o ważny dokument pozwalający na otwarcie drzwi dotychczas dla mnie zamkniętych
  Grzegorz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zachowanie równowagi między wiedzą teoretyczną, a praktycznym zastosowaniem programów. Jasne i przejrzyste treści przedstawione w interesujący sposób. Uzupełnienie wiedzy poprzez elementy interaktywne i bogatą bibliografię. Wszystkie kursy stanowią spójną całość i zawierają wszystkie najważniejsze kwestie w zakresie grafiki komputerowej
  Karolina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość indywidualnego wyboru tematu i czasu realizacji, zawartość multimedialna z wieloma zdjęciami, podzielony na przystępne części
  Kamil
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uporządkowanie materiałów w przejrzysty sposób, Dzięki platformie e-learningowej możliwość realizacji kursów w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki czemu można zdobyć dodatkową więdzę i kwalifikacje bez dodatkowego stresu. Nauka samodzielnej organizacji pracy bardzo cenna w branży grafika
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ogólnie bardzo sprawna organizacja nauki i wartościowy program
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szerokie spojrzenie na różne zagadnienia informatyki stosowanej, wiedza w zakresie różnych bardzo przydatnych programów
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wykonywania określonych zadań w czasie dogodnym dla mnie, możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu, zawartość merytoryczna - w końcu zmobilizowałam się do pogłębienia wiedzy na temat Excela, nauczyłam się projektować stronę internetową, wcześniej nie miałam pojęcia jak się do tego zabrać, pogłębiłam wiedzę dotyczącą Internetu
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Teoria i praktyka przedstawiona w sposób zrozumiały, ćwiczenia z odpowiedziami i podpowiedziami
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zawartość programową oraz system nauczania określam jako bardzo wysoki
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo dokładne wyjaśnienia i opisy w materiałach dydaktycznych
  Wiktor
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Kurs obejmuje bardzo dużą porcję wiedzy z różnych dziedzin informatyki. Dzięki kursowi mam szersze spojrzenie na informatykę. Ogólnie kurs uważam za interesujący, dziękuję
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość uczenia się na odległość, bez dojazdów na zajęcia
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań objętych programem
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Nacisk na praktyczne zastosowanie informatyki, co zostało przedstawione na wykładach i w laboratoriach
  Patryk
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Prostota i dokładność przy objaśnianiu działania programów takich jak Photoshop i MS Office oraz przedmiotów teoretyczno-praktycznych jak systemy telepracy czy zarządzanie projektami
  Barbara
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ze względu na wykonywany zawód najbardziej przydatne były wszystkie kwestie związane z marketingiem, reklamą internetową, projektowaniem stron i wykorzystaniem informatyki w pracy
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dobre wytłumaczenie poszczególnych zagadnień oraz zastosowanie praktycznych ćwiczeń dotyczących na przykład grafiki w programie Photoshop itd
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szeroko opisana wiedza, przystępny język, praktyczne przykłady, ćwiczenia umożliwiające przyswojenie materiału teoretycznego
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wyboru czasu, możliwość powrotu do przerobionych zagadnień ocena ćwiczeń dostęp do materiałów po ukończeniu szkolenia
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań programowych objętych w studium
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Najważniejsze dla mnie były dostępność o każdej porze, w warunkach domowych oraz to, że egzaminy też można zdawać na odległość (ze wzgl. na niepełnosprawność)
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zagadnienia poruszane w poszczególnych działach stopniowo pogłębiały wiedzę i pozwalały na jej utrwalanie poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń. Czytelnie podzielone działy wiedzy. Możliwość powrotu do wcześniej ukończonych działów
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Brak presji czasu i wolność wyboru kursu
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Duża rozpiętość programowa, duża ilość elementów graficznych w wykładach ułatwiająca naukę
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość nauki w godzinach, które były dla mnie odpowiednie. Bez konieczności włączania platformy o określonych godzinach
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dziękuję za możliwość nauki. Jestem bardzo zadowolony
  Miłosz
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ta forma szkolenia jest świetną alternatywą szkoleń stacjonarnych. Bardzo ważna dla mnie była swoboda ustalania czasu kursu
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo ważne jest to, że mimo że kurs jest interaktywny to daje międzynarodowy certyfikat... Uważam, że takie kursy powinny być coraz bardziej upowszechniane
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych po ukończeniu szkolenia znacznie wzrosły. Nauczyłam się pracować na podstawowych programach informatycznych
  Aurelia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przed szkoleniem moje kompetencje były dość wysokie, przynajmniej takie miałam wrażenie, a po ukończeniu szkolenia jestem pewna, że znam się bardzo dobrze w zakresie technologii informatycznych
  Ewelina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kwalifikacje zostały w znacznym stopniu podniesione, a podstawowe programy stały się dla mnie bardziej zrozumiałe
  Danuta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dzięki ukończeniu tego kursu mogę wykonać doskonale zretuszowane zdjęcia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Uważam, że moje kompetencje są na dużo wyższym poziomie niż w momencie zaczynania kursu. I mam nadzieję, ze przydadzą mi się w pracy zawodowej a także prywatnie
  Justyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje wzrosły zdecydowanie. Dowiedziałam się wielu nowych i ciekawych rzeczy związanych z praca przy komputerze, które stosuję teraz w życiu codziennym
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie podniosłam swoje kompetencje, nie mam większych problemów ze znalezieniem odpowiednich funkcji w programach będących przedmiotem szkolenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie czuję się bardziej pewna siebie współpracując z komputerem. Doświadczyłam zagadnień o których nie miałam pojęcia. Podniosły się także moje aspiracje względem przyszłej pracy. Moja samoocena wzrosła adekwatnie do moich nabytych umiejętności
  Iwona
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Jestem mile zaskoczona kursem. Na początku kursu podchodziłam do niego sceptycznie ale po opracowaniu kilku wykładów stwierdziłam, że na pewno to mi się przyda. Podniosłam swoje umiejętności
  Monika
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych są obecnie bardzo dobre
  Oktawia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przyswoiłam dodatkową wiedzę, jak również usystematyzowałam tę już posiadaną
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje po ukończeniu szkolenia bardzo się podniosły. Podczas szkolenia zetknęłam się z zagadnieniami, które do tej pory były mi zupełnie obce
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Wzmocniłam dotychczas posiadane umiejętności i wyposażyłam się w wiedzę dotyczącą nowych funkcji poznanych programów
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Miałam do czynienia z większością programów. Jednak nie miałam potwierdzenia na papierze, że faktycznie posiadam chociażby podstawową wiedzę z obsługi tychże programów. Dziękuję więc bardzo za możliwość potwierdzenia moich umiejętności a także ich poszerzenia
  Agnieszka
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki ważnych zagadnień bezpieczeństwa IT
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Łatwy dostęp, możliwość nauki w domu w dogodnym czasie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Najbardziej podobała mi się możliwość zdawania egzaminów w dowolnym terminie
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Odpowiadał mi bardzo dobry kontakt kadr dydaktycznych i obsługi administracyjnej
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Podobała mi się większość tematyki w zakresie różnych obszarów bezpieczeństwa informatycznego
  Adam
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Plusy: całość kursu, zakres tematyczny zagadnień bezpieczeństwa IT oraz organizacja szkolenia
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Całość programu bezpieczeństwa IT przygotowana bardzo solidnie zarówno pod względem teorii, jak i praktyki
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Dobrze posegregowane materiały, aktualne dane na temat zabezpieczeń informatycznych
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość nauki zaawansowanej tematyki w dowolnej chwili, kiedy mamy wolny czas
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Elastyczność w zakresie planowania procesu nauki i zaliczeń
  Leon
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki
  Magda
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Materiały autorskie opracowane były bardzo przejrzyście, czytelnie i zrozumiale
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Podobało mi się podejście do słuchacza i program informatyki biznesowej
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Odpowiadała mi asynchroniczna możliwość nauki i europejski certyfikat wydany w języku angielskim
  Radosław
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnym aspektem była dobra organizacja zdawania egzaminów
  Marcin
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość zdalnej realizacji, brak konieczności osobistego kontaktu i dowolność czasu realizacji przedmiotów
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Jestem wdzięczny za pomoc w rozwoju moich kompetencji w tej dziedzinie
  Jan
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość przedłużania terminu realizacji znacznie ułatwiła realizację kursu przy pracy na pełny etat
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnymi aspektami kursu były: możliwość konsultacji, dowolność w doborze kolejności kursów, możliwość poprawienia wyniku testów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Najbardziej odpowiadał mi brak ograniczenia czasowego, dostęp 24h na dobę do materiałów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  W przypadku informatyki biznesowej całość programu jest bardzo istotna i poznanie zagadnień z wszystkich 12 modułów było bardzo ważne. Uzyskuje się certyfikat EITCA BI obejmujący szeroki zakres nowych kompetencji
  Artur