Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/IS/QCF w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury certyfikacyjnej. Pełny koszt certyfikacji wynosi 490 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Certyfikacja wiedzy
EITC/IS/QCF
Pełny koszt certyfikacji: 490 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/IS/QCF wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/IS/QCF
EITC/IS/QCF
Kryptografia kwantowa
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/IS
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/IS:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

 • Klasyczne podejście do bezpiecznego przesyłania informacji
  • Ogólna koncepcja bezpiecznych kanałów informacyjnych
  • Kryptografia z kluczem prywatnym
  • Kryptografia z kluczem publicznym
  • Uwierzytelnianie
  • Kanały z szumem – detekcja i korekcja błędów
  • Słabości kryptografii klasycznej
 • Koncepcja absolutnie bezpiecznych kanałów kwantowych
  • Informacja kwantowa
   • Podstawowe idee informacji kwantowej (pojęcie qbitu, twierdzenie No-Cloning)
   • Kwantowe przetwarzanie informacji w praktyce
  • Wykorzystanie mechaniki kwantowej do ochrony informacji klasycznej
 • Kwantowa dystrybucja klucza
  • Kwantowa dystrybucja klucza bez splątania
   • Kluczowe własności spolaryzowanych fotonów
   • Protokół BB84
   • Protokół B92
  • Kwantowa dystrybucja klucza ze splątaniem
   • Splątanie kwantowe i twierdzenie Bella
   • Protokół splątaniowy Ekerta
 • Bezpieczne kanały informacyjne z wykorzystaniem QKD
  • Potencjalne ataki na schemat kwantowej dystrybucji klucza
  • Kanały kwantowe z szumem
  • Wzmacnianie prywatności
  • Uwierzytelnianie
  • Kompletny schemat bezpiecznej komunikacji
  • Teoretyczna analiza bezpieczeństwa
 • Praktyczne realizacje kryptografii kwantowej
  • Praktyczne realizacje kryptografii kwantowej
  • Sieć kwantowa DARPA
   • Struktura sieci
   • Zaimplementowane technologie
   • Warstwa programowa sieci
   • Rozszerzenia protokołu IPSec
  • Projekt SECOQC
  • Rozwiązania komercyjne
 • Inne zastosowania i podsumowanie
  • Inne zastosowania mechaniki kwantowej w kryptografii
   • Zobowiązanie bitowe i kwantowy rzut monetą
   • Generatory liczb losowych
  • Nietypowe alternatywne próby uzyskania odpornych na podsłuch kanałów informacyjnych – protokół Kisha
  • Przyszłość kryptografii kwantowej
  • Podsumowanie

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/IS/FAIS w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury certyfikacyjnej. Pełny koszt certyfikacji wynosi 490 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Certyfikacja wiedzy
EITC/IS/FAIS
Pełny koszt certyfikacji: 490 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/IS/FAIS wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/IS/FAIS
EITC/IS/FAIS
Formalne aspekty bezpieczeństwa informacji
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/IS
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/IS:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

 • Wstęp do bezpieczeństwa i zagrożeń informatycznych
  • Bezpieczeństwo informatyczne i zagrożenia
  • Normy i polityki bezpieczeństwa
 • Standardy i normy bezpieczeństwa informatycznego
  • ITIL (BS 15000, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27000, ISO/IEC 27001:2005, ISO/IEC 27002:2005, Basel I, Basel II, BS 7799-1, BS 7799-2, BS 7799-3:2006, ISO/IEC 17799:2005)
  • Rekomendacja D GINB
  • Metodyka TISM
  • Metodyka OSSTM
  • PAS-56
  • PAS-77:2006
  • PAS 99 :2006
  • BS 25999
  • ISO 28000 - zarządzanie bezpieczeństwem łańcucha dostaw
  • COSO
  • COSO II
  • SOX
  • COBIT
  • ISO/IEC TR 18044
  • ISO/IEC 24762:2008
  • ISO/IEC 15408
  • ISO/IEC TR 13335
  • ISO 19011:2002
  • PN-I-02000:2002
  • ISO Guide 73:2002
 • Uwarunkowania prawne
  • Ustawa o ochronie danych osobowych
  • Ustawa o statystyce publicznej
  • Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji
  • Ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych
  • Kodeks karny
  • Ustawa o ochronie informacji niejawnych
  • Ustawa – Prawo telekomunikacyjne
  • Ustawa – Prawo bankowe
  • Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
  • Ustawa o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną
  • Ustawa o ochronie osób i mienia
  • Ustawa o podpisie elektronicznym
  • Ustawa o ochronie baz danych
  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Modele licencyjne oprogramowania
  • EULA
  • Projekt GNU (Gnu's Not Unix!)
   • Wolne oprogramowanie
   • Copyleft
   • Fundcja Wolnego Oprogramowania (Free Software Foundation)
   • GNU/Linux
   • Wolna dokumentacja
   • Open Source
   • Licencja GNU GPL
   • Licencja GFDL
  • Inne rodzaje licencji
   • Licencja BSD
   • Licencja X11
   • Licencja typu Linux
   • Licencja typu Public Domain
   • Licencja Demo
   • Licencja Freeware
   • Licencja Shareware
   • Licencja grupowa
   • Licencja Adware
   • Licencja Firmware
   • Licencja OEM
   • Licencja MOLP
   • Licencja BOX
 • Audyt bezpieczeństwa informatycznego
  • Wprowadzenie
  • Zasady projektowania bezpiecznych systemów
  • Model STRIDE
   • Idea modelu STRIDE
   • Data Flow Diagrams
   • Budowanie modelu zagrożeń w metodologii STRIDE

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/IS/ACNS w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury certyfikacyjnej. Pełny koszt certyfikacji wynosi 490 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Certyfikacja wiedzy
EITC/IS/ACNS
Pełny koszt certyfikacji: 490 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/IS/ACNS wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/IS/ACNS
EITC/IS/ACNS
Zaawansowane bezpieczeństwo sieci informatycznych
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/IS
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/IS:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

 • Podstawowe problemy bezpieczeństwa sieci komputerowych (cz.1)
  • Warstwa sieciowa
  • Warstwa transportowa
  • Warstwa aplikacyjna
 • Podstawowe problemy bezpieczeństwa sieci komputerowych (cz.2)
  • Typowe ataki na infrastrukturę sieciową
  • Ataki Denial of Service (DoS)
   • Przegląd ataków DoS
   • Metody obrony przed atakami DoS/DDoS
  • Mechanizmy bezpieczeństwa zdalnego dostępu
  • Narzędzia bezpieczeństwa
 • Tunele wirtualne VPN
  • Konfiguracje sieci VPN
  • Protokół IPsec
   • Tryby pracy protokołów IPsec
   • Protokół AH (Authentication Header)
   • Protokół ESP (Encapsulating Security Payload)
   • Asocjacja bezpieczeństwa (Security Association)
   • Zarządzanie kluczami
   • Ograniczenia
   • IPsec w Windows
   • Bezpieczeństwo w IPv6
  • Propagowanie połączeń aplikacyjnych (port forwarding)
  • Tunele SSL
 • Zapory sieciowe i translacja adresów
  • Podstawowe funkcje systemów firewall
  • Podstawowe komponenty systemów firewall
   • Router filtrujący
   • Komputer Twierdza
   • Strefa Zdemilitaryzowana
  • Translacja adresów – Network Address Translation (NAT)
  • Dodatkowa funkcjonalność zapór sieciowych
  • Problemy realizacji zapór sieciowych
 • Metody atakowania aplikacji WWW i mechanizmy ich ochrony
  • Kradzież kodu źródłowego
  • Pola ukryte HTML
  • Zmienne Cookies
  • Path Traversal
  • SQL Injection
  • Przejęcie sesji
  • Denial of Service (DoS)
  • Podsumowanie
 • Systemy programowych zapór sieciowych i systemy wykrywania włamań IDS
  • Programowe zapory sieciowe
  • Zapora sieciowa netfilter/iptables
   • Konfiguracja iptables
   • Translacja adresów
   • Moduły rozszerzające IPTABLES
   • Krótkie opisy celów (TARGETs)
   • Informacje dodatkowe
   • Przykłady
  • Wbudowana zapora osobista w systemach Windows
  • Systemy wykrywania włamań
  • System Snort
 • Bezpieczna konfiguracja serwera HTTP na przykładzie Apache
  • Serwer Apache
  • Dziennik serwera Apache
  • Ścieżki logiczne i fizyczne
  • Dyrektywy blokowe
  • Ochrona dostępu wg adresów
  • Ochrona dostępu poprzez uwierzytelnianie użytkowników
  • Połączenia HTTPS
  • Podsumowanie
 • Tworzenie sieci VPN w środowisku Linux i Windows
  • Zastosowania technologii VPN
  • Oprogramowanie OpenVPN
   • Podstawy działania
   • Połączenie VPN Linux - Linux z wykorzystaniem mechanizmu współdzielonego klucza
   • Połączenie VPN Linux - Linux z wykorzystaniem mechanizmu certyfikatów cyfrowych
   • Połączenie VPN Linux - Windows z wykorzystaniem mechanizmu współdzielonego klucza
   • Podsumowanie możliwości programu OpenVPN
  • Oprogramowanie Openswan
   • Protokół IPsec
   • Budowanie sieci VPN z użyciem oprogramowania Openswan
 • Spoofing
  • Rodzaje spoofingu
   • IP spoofing (Internet Protocol spoofing)
   • Web spoofing
   • E-mail spoofing
   • DNS spoofing
   • Caller ID spoofing
   • SMS spoofing
  • IP spoofing – podstawy teoretyczne

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/IS/OS w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury certyfikacyjnej. Pełny koszt certyfikacji wynosi 490 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Certyfikacja wiedzy
EITC/IS/OS
Pełny koszt certyfikacji: 490 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/IS/OS wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/IS/OS
EITC/IS/OS
Bezpieczeństwo systemów operacyjnych
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/IS
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/IS:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

 • Wprowadzenie do systemów operacyjnych
  • Miejsce, rola i zadania systemu operacyjnego w oprogramowaniu komputera
  • Klasyfikacja systemów operacyjnych
   • Klasyfikacja ze względu na sposób przetwarzania
   • Klasyfikacja ze względu na liczbę wykonywanych programów
   • Klasyfikacja ze względu na liczbę użytkowników
   • Inne rodzaje systemów operacyjnych
  • Zasada działania systemu operacyjnego
   • Cykl rozkazowy
   • Przerwania w systemie komputerowym
   • Zasady ochrony pamięci
   • Przerwanie zegarowe
 • Procesy, zasoby, wątki
  • Obsługa procesów i zasobów
   • Podział operacji jądra systemu w zarządzaniu procesami i zasobami
   • Zarządcy
   • Cykl zmian stanów procesów i zasobów
   • Klasyfikacja zasobów
   • Kolejki procesów
   • Przełączanie kontekstu
   • Elementarne operacje na procesach
   • Elementarne operacje na zasobach
  • Wątki
   • Realizacja wątków
   • Przełączanie kontekstu wątków
   • Elementarne operacje na wątkach
  • Realizacja procesów/wątków w systemach Linux i Windows
   • Procesy/wątki w systemie Linux
   • Procesy/wątki w systemie Windows 2000/XP
 • System plików – warstwa logiczna
  • Pliki w systemie operacyjnym
   • Zadania systemu operacyjnego
   • Atrybuty pliku
   • Typy plików
   • Struktura pliku
   • Metody dostępu do plików
   • Podstawowe operacje na plikach
  • Interfejs dostępu do pliku w systemie uniksopodobnym
  • Organizacja logiczna systemu plików
   • Podział na strefy
   • Operacje na katalogu
   • Struktura logiczna katalogów
 • System plików – warstwa fizyczna
  • Przydział miejsca na dysku
   • Przydział ciągły
   • Przydział listowy (łańcuchowy)
   • Przydział indeksowy
  • Zarządzanie wolną przestrzenią
  • Implementacja katalogu
  • Przechowywanie podręczne w systemie plików
  • Integralność systemu plików
  • Synchronizacja dostępu do plików
 • System plików – przegląd wybranych implementacji
  • CP/M
  • MS DOS i Windows 9x (FAT12/16/32)
  • ISO 9660
  • UNIX
  • NTFS
 • Wprowadzenie do bezpieczeństwa systemów operacyjnych
  • Co to jest bezpieczny system?
  • Czynniki decydujące o znaczeniu bezpieczeństwa
  • Zagrożenia bezpieczeństwa
  • Ogólne problemy konstrukcji zabezpieczeń
  • Strategia bezpieczeństwa
  • Polityka bezpieczeństwa
  • Normy i zalecenia zarządzania bezpieczeństwem
 • Podstawowe problemy bezpieczeństwa systemów operacyjnych
  • Wprowadzenie
  • Naruszenia bezpieczeństwa systemu operacyjnego
  • Rozpoznawanie systemu operacyjnego komputera ofiary
  • Uwierzytelnianie
  • Prawa dostępu do zasobów
   • Standard POSIX (Portable Operating System Interface) 1003.1
   • Standard POSIX 1003.1e/1003.2c
   • Listy dostępu ACL
  • Uprawnienia specjalne w systemie Unix
  • Malware
   • Wirusy i inne robactwo
  • Zamaskowane kanały komunikacji
 • Uwierzytelnianie i kontrola dostępu
  • Ogólne założenie uwierzytelniania w systemie Linux
  • Prawa dostępu do plików w systemach uniksopodobnych
  • Mechanizm POSIX ACL w systemie Linux i Windows
   • Lokalna kontrola dostępu w systemie Linux
   • Lokalna kontrola dostępu w systemie Windows XP
  • Modularne systemy uwierzytelniania i kontroli dostępu
   • Mechanizm PAM
 • Ograniczenia i delegacja uprawnień, domeny zaufania, kontrola dostępu zdalnego
  • Ograniczone środowiska wykonywania aplikacji, ograniczone powłoki systemu operacyjnego środowisk serwerowych, delegacja uprawnień
   • Mechanizm limitów
   • Mechanizm SUDO
   • Mechanizm SUID i SGID
  • Domeny zaufania, mechanizmy kontroli zdalnego dostępu
   • Zastosowanie domen zaufania
   • Polecenie rlogin w systemie Linux
   • Zabezpieczanie usług sieciowych programem tcpd
 • Umacnianie ochrony systemu operacyjnego serwerowych środowisk MS Windows
  • Konta użytkowników
  • System plików
  • Szyfrowanie danych
   • Szyfrowanie na poziomie systemu plików
   • Archiwa z ochroną kryptograficzną
   • Kryptograficzna ochrony poczty elektronicznej
  • Środowisko sieciowe
   • Otoczenie sieciowe i udziały sieciowe
   • Ukrycie komputera w otoczeniu sieciowym
   • Połączenia sieciowe
   • Zapory sieciowe
  • Podsumowanie

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/CN/SCN2 w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury certyfikacyjnej. Pełny koszt certyfikacji wynosi 490 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Certyfikacja wiedzy
EITC/CN/SCN2
Pełny koszt certyfikacji: 490 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/CN/SCN2 wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/CN/SCN2
EITC/CN/SCN2
Bezpieczne sieci komputerowe 2
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/IS
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/IS:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

 • Standard Ethernet
  • Podstawy działania
  • Ramka Ethernet
  • Protokół MAC
   • Protokół CSMA/CD
   • Błędy transmisji
   • Negocjowanie trybu pracy
  • Zasady budowy systemu Ethernet
   • Repeatery
   • Koncentratory (ang. hub)
   • Mosty (ang. bridge)
   • Przełączniki sieciowe (ang. switch)
   • Redundancja połączeń sieciowych
 • Fizyczne media komunikacyjne
  • Kable elektryczne
   • Kable typu skrętka
   • Kabel współosiowy koncentryczny
   • Kategorie kabli miedzianych
   • Sieci oparte na kablu UTP
   • Elementy montażowe
  • Kable światłowodowe
   • Światłowód wielomodowy
   • Światłowód jednomodowy
   • Złącza światłowodowe
 • Bezprzewodowe sieci WLAN
  • Pasma łączności radiowej
  • Podstawowe elementy sieci bezprzewodowych
  • Zalety sieci bezprzewodowych
  • Standardy 802.11
  • Zabezpieczenia sieci WLAN
   • WEP, TKIP, WPA, 802.1X, NAC
 • Sieci rozległe WAN
  • Sieć Frame Relay
   • Frame Relay w modelu OSI
   • Sprawdzanie błędów w ramkach
   • Typowa infrastruktura sieci FR
   • Format ramki FR
   • Połączenia logiczne FR
   • Zależność szybkości transmisji danych w kanałach od wartości CIR i EIR
   • Sterownie przeciążeniami
   • Dane audio/video w sieciach FR
   • Protokół LMI
  • ATM Asynchronous Transfer Mode
   • Urządzenia ATM
   • Adresy ATM
   • Rodzaje połączeń
   • Budowa komórki
   • Model sieci ATM
   • Interfejsy ATM
   • Protokół ILMI
   • Protokół PNNI
  • ATM a sieci komputerowe
   • Standard LANE
   • Połączenia ATM w LANE 1.0
   • LANE 2.0
   • IP Over ATM
 • Uzyskiwanie adresu IP
  • Protokół ARP
  • Protokół BOOTP
  • Protokół DHCP
 • DNS
  • Historia systemu DNS
  • Budowa i działanie systemu DNS
   • Struktura nazw
   • Serwery DNS
   • Rozwiązywanie nazw DNS
   • Konfiguracja resolvera DNS w systemach operacyjnych
  • Konfiguracja serwera DNS
 • Routing IP
  • Routing statyczny
  • Routing dynamiczny
   • Podział ze względu na zasięg działania
   • Podział ze względu na sposób wyznaczania trasy
   • Przykłady protokołów routingu dynamicznego
   • Wymagania dotyczące protokołów routingu
   • Metryki routingu
   • Protokół RIPv1
   • Protokół RIPv2
   • Sposoby unikania pętli routingu
   • Protokół OSPF
   • Protokół EIGRP
   • Protokół BGP

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/FC/CCT w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury certyfikacyjnej. Pełny koszt certyfikacji wynosi 490 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Certyfikacja wiedzy
EITC/FC/CCT
Pełny koszt certyfikacji: 490 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/FC/CCT wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/FC/CCT
EITC/FC/CCT
Złożoność obliczeniowa jako podstawa bezpieczeństwa informacji
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/IS
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/IS:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

 • Wprowadzenie i model obliczeniowy oparty o maszynę Turinga
  • Model obliczeń
  • Maszyna Turinga
   • Definicja formalna
   • Działanie
   • Reprezentacja
  • Język maszyny. Języki rekurencyjne i rekurencyjnie przeliczalne
  • Zapis programu i stanu maszyny
  • Zasoby potrzebne do obliczenia maszyny
  • Wielotaśmowa maszyna Turinga
  • Niedeterministyczna maszyna Turinga
 • Inne modele dla złożoności
  • Maszyna RAM
   • Zestaw instrukcji
   • Działanie maszyny RAM
   • Rozpoznawanie języków
   • Złożoność obliczeniowa w modelu RAM
   • Porównanie czasu działania maszyny Turinga i maszyny RAM
   • Symulowanie maszyny RAM na wielotaśmowej maszynie Turinga
   • Porównanie złożoności pamięciowej w modelach obliczeniowych
  • Obwody logiczne
 • Klasy złożoności obliczeniowej
  • Klasy złożoności czasowej i pamięciowej
  • Twierdzenia o liniowym przyspieszaniu i kompresji pamięci
  • Relacje między klasami, twierdzenie Savitcha
  • Dopełnienia klas
  • Twierdzenia o hierarchii czasowej i pamięciowej
 • Redukcje, zupełność oraz problemy NP-zupełne
  • Redukcje wielomianowe, logarytmiczne i transformacje
   • Redukcje wielomianowe
   • Redukcje logarytmiczne
   • Transformacja wielomianowa w sensie Turinga
  • Zupełność
  • Klasa NP i NP-zupełność
   • Problem SAT
   • Charakteryzacja klasy NP w języku logiki
   • Egzystencjalne zdania drugiego rzędu a złożoność
   • Twierdzenie Fagina
  • Problem SAT
   • 3SAT
   • MAXSAT
  • NP-zupełne problemy grafowe
   • Pokrycie wierzchołkowe
   • Klika, zbiór niezależny
  • Problemy na zbiorach i liczbach
   • Trójdzielne skojarzenie i pokrycie zbiorami
   • Suma podzbioru i inne problemy liczbowe
 • Algorytmy i schematy aproksymacji
  • Problem optymalizacyjny
   • Problemy optymalizacyjne a problemy decyzyjne
   • Rozwiązania aproksymacyjne
  • Pokrycie wierzchołkowe NODE COVER
   • Algorytm zachłanny
   • Algorytm skojarzeniowy
  • Problem maksymalnego przekroju MAX CUT
  • Problem komiwojażera TSP
   • Wersja metryczna
  • Pakowanie BIN PACKING
   • 2-aproksymacja
  • Problem plecakowy KNAPSACK
  • Schematy aproksymacji
  • Schemat aproksymacji dla problemu KNAPSACK
  • Asymptotyczny PTAS dla BIN PACKING
  • L-redukcje
 • Algorytmy probabilistyczne
  • Probabilistyczne klasy złożoności
   • Klasa ZPP
   • Klasa PP
   • KLASA BPP
  • Rozpoznawanie liczb pierwszych
   • Test Millera-Rabina
  • Generowanie bitów losowych
 • Obliczenia równoległe
  • Modele obliczeń równoległych
   • PRAM
   • Obwody logiczne
  • Klasy złożoności
   • Model obwodów logicznych
   • Klasy w modelu PRAM
  • P-zupełność
  • Równoległość i randomizacja
 • Problemy funkcyjne i złożoność zliczania
  • Problemy funkcyjne
   • Klasy FP i FNP
   • Klasa TFNP
  • Złożoność zliczania
   • Klasa "hasz P" i twierdzenie Valianta
   • Klasa "parzystość P"
 • Pamięć logarytmiczna, hierarchia wielomianowa, pamięć wielomianowa i złożoność wykładnicza
  • Klasy L, NL i coNL
  • Twierdzenie Immermana-Szelepcsényi'ego
  • Klasy coNP i DP
  • Maszyny alternujące
  • Hierarchia wielomianowa
  • Klasa PSPACE
  • Problemy PSPACE-zupełne
   • Optymalizacja periodyczna
  • Złożoność wykładnicza
   • Problemy zwięzłe
   • Wyrażenia regularne
 • Kryptografia a złożoność
  • Funkcje jednokierunkowe
  • Systemy dowodów interaktywnych

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/IS/EEIS w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury certyfikacyjnej. Pełny koszt certyfikacji wynosi 490 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Certyfikacja wiedzy
EITC/IS/EEIS
Pełny koszt certyfikacji: 490 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/IS/EEIS wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/IS/EEIS
EITC/IS/EEIS
Bezpieczeństwo informatyczne e-Gospodarki
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/IS
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/IS:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/BI
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/BI:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

 • Zagrożenia informatyczne e-Gospodarki
  • Zagrożenia celowe
  • Zagrożenia niecelowe
 • Polityka bezpieczeństwa
  • Formalizacja przepływów informacji w organizacji
 • Audyt bezpieczeństwa informatycznego
  • Wywiad w organizacji
  • Analiza bezpieczeństwa przepływów informacyjnych
  • Metody i narzędzia auditingowe
  • Model zagrożeń i metodologia STRIDE
 • Walka z zagrożeniami
  • Wirusy komputerowe
  • Bezpieczne składowanie danych
  • Ochrona przed zagrożeniami sieciowymi
   • Zapory ogniowe
   • NAT i PAT
   • Serwery Proxy
   • Systemy IDS
   • Osobiste zapory ogniowe
 • Kryptograficzna ochrona danych
  • Wykorzystanie kryptografii do ochrony danych
  • Certyfikacja i infrastruktura klucza publicznego (PKI)
  • Podpis elektroniczny
  • Protokół SSL
  • Wirtualne sieci prywatne
  • Bezpieczeństwo aplikacji i usług sieciowych

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/QI/QIF w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury certyfikacyjnej. Pełny koszt certyfikacji wynosi 490 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Certyfikacja wiedzy
EITC/QI/QIF
Pełny koszt certyfikacji: 490 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/QI/QIF wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/QI/QIF
EITC/QI/QIF
Informatyka kwantowa w kontekście bezpieczeństwa
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/IS
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/IS:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

 • Wprowadzenie do mechaniki kwantowej
  • Formalizm informatyki kwantowej
   • Przestrzeń Hilberta
   • Funkcje falowe i wektory (ortogonalne i nieortogonalne)
   • Baza
   • Operatory unitarne i hermitowskie
   • Rozkład spektralny
   • Notacja Diraca
  • Postulaty
   • Stan kwantowy
   • Ewolucja unitarna i równanie Schrödingera
   • Pomiar kwantowy (rzutowanie von Neumana)
   • Iloczyn tensorowy i splątanie kwantowe
 • Kwantowy paradygmat informacji
  • Definicja (stan kwantowy, źródła wiadomości)
  • Jednostka (qubit), sfera Blocha
  • Splątanie qubitów, stany Bella
  • Miara splątania i informacji kwantowej (entropia von Neumanna)
  • Pomiar kwantowy qubitów
 • EPR i złamanie zasady realizmu lub lokalności
  • Nierówności Bella
  • Teleportacja kwantowa
 • Kwantowa teoria obwodów
  • Bramki kwantowe
   • Bramki jednoqubitowe (Pauliego, Hadamarda, Fazy)
   • Bramki wieloqubitowe (CNOT, Toffola)
  • Zbiór uniwersalny (CNOT i bramki jednoqubitowe)
  • Odwracalność
  • Realizacja algorytmów kwantowych
   • Układ realizujący kwantową transformatę Fouriera – wykładnicze przyspieszenie
   • Układ realizujący teleportację kwantową
 • Kwantowe aspekty bezpieczeństwa
  • Algorytm faktoryzacji Shora
  • Twierdzenia no-cloning, no-deleting, no-broadcasting
  • Kwantowa dystrybucja klucza QKD
 • Realizacje praktyczne komputera kwantowego
  • Dekoherencja
  • Kryteria DiVincenzo
  • Technologia pułapkowanych jonów
  • Technologia NMR
  • Technologia kropek kwantowych
   • Orbitalne stopnie swobody
   • Spinowe stopnie swobody
  • Topologiczne stopnie swobody

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/IS/IST w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury certyfikacyjnej. Pełny koszt certyfikacji wynosi 490 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Certyfikacja wiedzy
EITC/IS/IST
Pełny koszt certyfikacji: 490 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/IS/IST wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/IS/IST
EITC/IS/IST
Teoria bezpieczeństwa informatycznego
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/IS
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/IS:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

 • Definicja informacji (stan klasyczny, źródło wiadomości)
  • Jednostka (bit) i inne jednostki informacji
  • Miara (entropia Shannona)
  • Teoria grafów
  • Prawdopodobieństwo warunkowe
   • Twierdzenie Bayesa
 • Ciągi losowe i ciągi pseudolosowe
  • Znaczenie losowości dla bezpieczeństwa
 • Wprowadzenie do kodowania
  • Rodzaje kodów
  • Kody Humminga
  • Kompresja
   • Stratna
   • Bezstratna
  • Twierdzenia Shannona
 • Kanały komunikacyjne
  • Kanały bezstratne
  • Kanały stratne
   • Rodzaje szumów informacyjnych
  • Procedury korekty błędów
 • Podstawowe pojęcia informatyki (algorytm, algebra, język, gramatyka)
 • Teoria złożoności obliczeniowej
  • Klasy problemów matematycznych
   • Klasa problemów wielomianowych (P)
   • Klasa problemów wykładniczych (NP)
  • Kontekst kryptografii asymetrycznej
 • Modele obliczeniowe
  • Maszyny stanów (Turinga, DAS, NDAS)
   • Twierdzenie Churcha-Turinga
  • Algebra Boole’a i klasyczna teoria układów logicznych
   • Bramki klasyczne
   • Uniwersalność
   • Brak odwracalności binarnej informatyki
   • Realizacje algorytmów
  • Probabilistyczny model obliczeniowy
   • Klasa problemów NBP
   • Rozszerzone twierdzenie Churcha-Turinga
   • Realizacje algorytmów
  • Kwantowy model obliczeniowy
   • Klasa problemów NQP
   • Kwantowa teoria układów logicznych
   • Realizacje algorytmów
   • Fundamentalne zagrożenie kryptografii asymetrycznej
    • Kwantowa transformata Fouriera
    • Algorytm Shora i grupy Kitaeva

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/IS/SMMOS w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury certyfikacyjnej. Pełny koszt certyfikacji wynosi 490 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Certyfikacja wiedzy
EITC/IS/SMMOS
Pełny koszt certyfikacji: 490 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/IS/SMMOS wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/IS/SMMOS
EITC/IS/SMMOS
Administracja i zarządzanie bezpieczeństwem w systemach Microsoft
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/IS
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/IS:
3990 zł 199 zł ze wsparciem EITCI

 • Instalacja systemu
  • Zagadnienia bezpiecznej instalacji oraz uaktualniania (upgrade)
  • Instalacja łatek bezpieczeństwa oraz dodatków Service Pack
 • Konta użytkowników i uwierzytelnianie
  • Grupy użytkowników i uprawnienia
  • Współpraca z systemami silnego uwierzytelniania
 • Konfiguracja systemu i urządzeń sprzętowych (m.in. drukarki)
  • System Plug&Play
  • Ręczna konfiguracja zasobów
 • Konfiguracja sieci
  • Protokoły (IP, TCP, UDP, etc.)
  • Usługi (DHCP, DNS, WINS, LmHOSTS)
  • Udostępnianie plików i drukarek
  • Wbudowany system firewall
  • Zdalny dostęp (Remote desktop)
 • Konfiguracja domeny sieciowej
  • Active Directory
  • Bezpieczeństwo
 • Konfiguracja usług IIS
  • Prawa dostępu
  • Zarządzanie usługami IIS
  • Serwery IIS
   • Serwer www
   • Serwer ftp
   • Udostępnianie danych w Internecie
 • Zarządzanie dyskami
  • System NTFS
  • Przydział przestrzeni dyskowej użytkownikom
  • Bezpieczeństwo i udostępnianie
  • Kompresja
 • Zintegrowane bezpieczeństwo systemu
  • Centrum Zabezpieczeń
  • Przywracanie Systemu
 • Administracja systemem
  • Konsola zarządzania systemem MMC
 • Backup i odtwarzanie systemu
  • Pliki rejestrów (zdjęcia i odtwarzanie)
  • Obraz systemu
 • Sytuacje awaryjne
  • Obsługa Recovery Console
  • Dostęp do partycji NTFS
  • Odzyskiwanie haseł

Skontaktuj się telefonicznie albo wyślij email

Sekretariat Akademii EITCA
Dział Obsługi Klienta

 1. pn-pt, godz. 9:00-17:00
 2. Tel: 72 9086 222
 3. ICS CompLearn
  CompSecur sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
  (sekretariat i adres korespondencyjny)
  al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

  CompLearn Ltd.
  New Bond House, 124 New Bond Street
  London, W1S 1DX, United Kingdom

  EITCI Institute
  Avenue des Saisons 100-102
  1050 Brussels, Belgium
  https://eitci.org
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przydała mi się wiedza dotycząca identyfikacji wizualnej, trudno znaleźć takie wiadomości w innych kursach
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość kursów bardzo mi się podobała i spowodowała, że zyskałem nowe spojrzenie na grafikę komputerową
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdobyłem masę wiedzy informatycznej - wiem teraz jak mogę w pełni wykorzystać CS4
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dogodna jest możliwość realizacji kursu w godzinach i dniach, które mi odpowiadają, co umożliwia pogodzenie kursu z pracą
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne w zakresie grafiki i projektowania
  Roksana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Asynchroniczność i szerokie spektrum zagadnień graficznych uważam za największe plusy
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Klarowne wykłady na określone programem zagadnienia graficzne, ciekawe ćwiczenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Liczne ilustracje ukazujące nawet elementy programu. Dokładne opisy działań krok po kroku
  Łukasz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Brak problemów począwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy związane z poszczególnymi działami kursu, na procedurze certyfikacyjnej skończywszy
  Dagmara
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Można się uczyć w każdym miejscu na świecie o dowolnej godzinie
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przedstawienie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały :)
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wiele opisów. Dodatkowe pliki (załączniki). Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z korepetytorami. Klarowność treści
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Poznanie nowych, ciekawych programów graficznych i ich możliwości
  Wojciech
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Treść napisana zrozumiałym językiem - podział materiału na kursy i wykłady - ciekawe ćwiczenia
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zebranie najważniejszych informacji w postaci wypunktowań, zrzuty ekranów obrazujące wykonywane czynności, opis czynności wykonywanych w przykładach
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  "Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej" i "Artystyczne aspekty grafiki" to naprawdę najlepsze przedmioty w ramach Akademii EITCA/CG. Bogate i szczegółowo przygotowane wykłady.
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Praktyczne podejście do tematu, prowadzenie czytelnika krok po kroku po zagadnieniu, pokazywanie po kolei rozwiązania jakiegoś zadania
  Kamila
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, zrozumiałe informacje, dostęp do konsultacji z kadrami dydaktycznymi w formie internetowej
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Nieograniczony czas na ukończenie kursu. Możliwość komunikacji z innymi uczestnikami
  Robert
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość kontroli postępu, asynchroniczność zajęć, dostęp do platformy po ukończeniu kursu
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  E-learning to przyszłość zdobywania wiedzy, popartej certyfikatem
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uczyłam się wtedy kiedy chciałam i miałam czas
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bogata teoria uzupełniała inne instruktażowe kursy jakie do tej pory miałam okazje przerabiać. Ilość tematów sprawia, że stajesz się prawdziwym "jack of all trades"
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdalna nauka, szybka i sprawna administracja szkoleń
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Elastyczne godziny, mogłam robić szkolenia kiedy chciałam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, dofinansowanie z UE, przyjazna platforma, elastyczność godzin nauki
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dostęp do materiałów w dowolnym dla mnie czasie i w dowolnym miejscu - duże ułatwienie dla studentów i osób pracujących
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Super kurs :) dużo z niego wyniosłam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobre wprowadzenie do dalszej samodzielnej pracy w poszczególnych programach
  Marek
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Ogólnie program dydaktyczny przygotowany bardzo dobrze. Nie mam większych uwag
  Krystian
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dokładnie krok po kroku były wytłumaczone wszystkie podstawowe możliwości poszczególnych programów. Bez problemu można było się zorientować co do czego służy
  Jerzy
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Całkowita dowolność w tempie nauki i zdawania egzaminów. W czasie trwania kursu wydarzyły się w moim życiu sytuacje, przez które musiałabym przerwać stacjonarny kurs, a dzięki e-learningowi mogłam go kontynuować w swoim tempie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość uczestnictwa w kursie, przy zmieniających się miejscach zamieszkania
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo przydatna jest możliwość powrotu do zakończonych już lekcji możliwość poprawienia wyniku egzaminu i powtórnego przystąpienia do niego w przypadku niezaliczenia
  Przemysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Płynny dostęp do wykładów i materiałów w nich zawartych, administracja kontem oraz nieokreślonym czasem nauki
  Roman
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość merytoryczna całego kursu - oprócz praktycznej strony (programy graficzne) była też wprowadzona pewna ilość teorii bardzo dobrze opracowane wykłady dotyczące znajomości programów graficznych
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że kurs Akademia EITCA Grafiki Komputerowej jest naprawdę bardzo dobrym wstępem dla osoby, która chce zacząć swoją przygodę z grafiką komputerową cały kurs oceniam bardzo pozytywnie pod względem merytorycznym i organizacyjnym
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Odnośnie strony merytorycznej Akademii EITCA jest dla mnie w pełni wystarczająca. Od wykładów, które naświetlają od podstaw jak zainstalować program do czego służy, omówienie danego narzędzia, co można nim wykonać do laboratoriów, które pozwalają tą wiedzę już wykorzystać
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam że bardzo przydatne są laboratoria graficzne, które pozwalają sprawdzić czy zrozumieliśmy i czy potrafimy wykorzystać wiedzę z wykładu
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że świetnym pomysłem jest możliwość załatwienia wszystkich formalności przez Internet
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo pomocne dla mnie i to w sumie zaważyło nad wybraniem programu Akademii EITCA była możliwość korzystania z wszystkich aspektów organizacyjnych przez Internet, ponieważ czas dla mnie jest rzeczą bardzo cenną, a taka elastyczność z korzystania z zasobów jest bardzo pomocna w zarządzaniu czasem
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo dobry kontakt z kadrą. Sprawna procedura od płatności do uzyskania dostępu do systemu
  Piotr
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wygodny czas realizacji kursu. Miałam czas na opanowanie programu kursu w spokojnych warunkach. Umożliwiło mi to jednoczesna naukę na studiach i pracę
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Łatwy dostęp do platformy oraz informacji dot. organizacji nauczania i certyfikacji. Wygodny dostęp do wykładów oraz podglądu ocen i zaliczeń
  Marta
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Serdecznie dziękuję za poświęcony czas na przygotowanie materiałów i organizację samego kursu oraz za (mam nadzieję) istotne wzbogacenie mojego życiorysu o ważny dokument pozwalający na otwarcie drzwi dotychczas dla mnie zamkniętych
  Grzegorz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zachowanie równowagi między wiedzą teoretyczną, a praktycznym zastosowaniem programów. Jasne i przejrzyste treści przedstawione w interesujący sposób. Uzupełnienie wiedzy poprzez elementy interaktywne i bogatą bibliografię. Wszystkie kursy stanowią spójną całość i zawierają wszystkie najważniejsze kwestie w zakresie grafiki komputerowej
  Karolina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość indywidualnego wyboru tematu i czasu realizacji, zawartość multimedialna z wieloma zdjęciami, podzielony na przystępne części
  Kamil
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uporządkowanie materiałów w przejrzysty sposób, Dzięki platformie e-learningowej możliwość realizacji kursów w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki czemu można zdobyć dodatkową więdzę i kwalifikacje bez dodatkowego stresu. Nauka samodzielnej organizacji pracy bardzo cenna w branży grafika
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ogólnie bardzo sprawna organizacja nauki i wartościowy program
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szerokie spojrzenie na różne zagadnienia informatyki stosowanej, wiedza w zakresie różnych bardzo przydatnych programów
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wykonywania określonych zadań w czasie dogodnym dla mnie, możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu, zawartość merytoryczna - w końcu zmobilizowałam się do pogłębienia wiedzy na temat Excela, nauczyłam się projektować stronę internetową, wcześniej nie miałam pojęcia jak się do tego zabrać, pogłębiłam wiedzę dotyczącą Internetu
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Teoria i praktyka przedstawiona w sposób zrozumiały, ćwiczenia z odpowiedziami i podpowiedziami
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zawartość programową oraz system nauczania określam jako bardzo wysoki
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo dokładne wyjaśnienia i opisy w materiałach dydaktycznych
  Wiktor
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Kurs obejmuje bardzo dużą porcję wiedzy z różnych dziedzin informatyki. Dzięki kursowi mam szersze spojrzenie na informatykę. Ogólnie kurs uważam za interesujący, dziękuję
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość uczenia się na odległość, bez dojazdów na zajęcia
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań objętych programem
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Nacisk na praktyczne zastosowanie informatyki, co zostało przedstawione na wykładach i w laboratoriach
  Patryk
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Prostota i dokładność przy objaśnianiu działania programów takich jak Photoshop i MS Office oraz przedmiotów teoretyczno-praktycznych jak systemy telepracy czy zarządzanie projektami
  Barbara
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ze względu na wykonywany zawód najbardziej przydatne były wszystkie kwestie związane z marketingiem, reklamą internetową, projektowaniem stron i wykorzystaniem informatyki w pracy
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dobre wytłumaczenie poszczególnych zagadnień oraz zastosowanie praktycznych ćwiczeń dotyczących na przykład grafiki w programie Photoshop itd
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szeroko opisana wiedza, przystępny język, praktyczne przykłady, ćwiczenia umożliwiające przyswojenie materiału teoretycznego
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wyboru czasu, możliwość powrotu do przerobionych zagadnień ocena ćwiczeń dostęp do materiałów po ukończeniu szkolenia
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań programowych objętych w studium
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Najważniejsze dla mnie były dostępność o każdej porze, w warunkach domowych oraz to, że egzaminy też można zdawać na odległość (ze wzgl. na niepełnosprawność)
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zagadnienia poruszane w poszczególnych działach stopniowo pogłębiały wiedzę i pozwalały na jej utrwalanie poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń. Czytelnie podzielone działy wiedzy. Możliwość powrotu do wcześniej ukończonych działów
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Brak presji czasu i wolność wyboru kursu
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Duża rozpiętość programowa, duża ilość elementów graficznych w wykładach ułatwiająca naukę
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość nauki w godzinach, które były dla mnie odpowiednie. Bez konieczności włączania platformy o określonych godzinach
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dziękuję za możliwość nauki. Jestem bardzo zadowolony
  Miłosz
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ta forma szkolenia jest świetną alternatywą szkoleń stacjonarnych. Bardzo ważna dla mnie była swoboda ustalania czasu kursu
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo ważne jest to, że mimo że kurs jest interaktywny to daje międzynarodowy certyfikat... Uważam, że takie kursy powinny być coraz bardziej upowszechniane
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych po ukończeniu szkolenia znacznie wzrosły. Nauczyłam się pracować na podstawowych programach informatycznych
  Aurelia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przed szkoleniem moje kompetencje były dość wysokie, przynajmniej takie miałam wrażenie, a po ukończeniu szkolenia jestem pewna, że znam się bardzo dobrze w zakresie technologii informatycznych
  Ewelina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kwalifikacje zostały w znacznym stopniu podniesione, a podstawowe programy stały się dla mnie bardziej zrozumiałe
  Danuta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dzięki ukończeniu tego kursu mogę wykonać doskonale zretuszowane zdjęcia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Uważam, że moje kompetencje są na dużo wyższym poziomie niż w momencie zaczynania kursu. I mam nadzieję, ze przydadzą mi się w pracy zawodowej a także prywatnie
  Justyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje wzrosły zdecydowanie. Dowiedziałam się wielu nowych i ciekawych rzeczy związanych z praca przy komputerze, które stosuję teraz w życiu codziennym
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie podniosłam swoje kompetencje, nie mam większych problemów ze znalezieniem odpowiednich funkcji w programach będących przedmiotem szkolenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie czuję się bardziej pewna siebie współpracując z komputerem. Doświadczyłam zagadnień o których nie miałam pojęcia. Podniosły się także moje aspiracje względem przyszłej pracy. Moja samoocena wzrosła adekwatnie do moich nabytych umiejętności
  Iwona
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Jestem mile zaskoczona kursem. Na początku kursu podchodziłam do niego sceptycznie ale po opracowaniu kilku wykładów stwierdziłam, że na pewno to mi się przyda. Podniosłam swoje umiejętności
  Monika
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych są obecnie bardzo dobre
  Oktawia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przyswoiłam dodatkową wiedzę, jak również usystematyzowałam tę już posiadaną
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje po ukończeniu szkolenia bardzo się podniosły. Podczas szkolenia zetknęłam się z zagadnieniami, które do tej pory były mi zupełnie obce
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Wzmocniłam dotychczas posiadane umiejętności i wyposażyłam się w wiedzę dotyczącą nowych funkcji poznanych programów
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Miałam do czynienia z większością programów. Jednak nie miałam potwierdzenia na papierze, że faktycznie posiadam chociażby podstawową wiedzę z obsługi tychże programów. Dziękuję więc bardzo za możliwość potwierdzenia moich umiejętności a także ich poszerzenia
  Agnieszka
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki ważnych zagadnień bezpieczeństwa IT
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Łatwy dostęp, możliwość nauki w domu w dogodnym czasie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Najbardziej podobała mi się możliwość zdawania egzaminów w dowolnym terminie
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Odpowiadał mi bardzo dobry kontakt kadr dydaktycznych i obsługi administracyjnej
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Podobała mi się większość tematyki w zakresie różnych obszarów bezpieczeństwa informatycznego
  Adam
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Plusy: całość kursu, zakres tematyczny zagadnień bezpieczeństwa IT oraz organizacja szkolenia
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Całość programu bezpieczeństwa IT przygotowana bardzo solidnie zarówno pod względem teorii, jak i praktyki
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Dobrze posegregowane materiały, aktualne dane na temat zabezpieczeń informatycznych
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość nauki zaawansowanej tematyki w dowolnej chwili, kiedy mamy wolny czas
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Elastyczność w zakresie planowania procesu nauki i zaliczeń
  Leon
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki
  Magda
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Materiały autorskie opracowane były bardzo przejrzyście, czytelnie i zrozumiale
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Podobało mi się podejście do słuchacza i program informatyki biznesowej
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Odpowiadała mi asynchroniczna możliwość nauki i europejski certyfikat wydany w języku angielskim
  Radosław
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnym aspektem była dobra organizacja zdawania egzaminów
  Marcin
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość zdalnej realizacji, brak konieczności osobistego kontaktu i dowolność czasu realizacji przedmiotów
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Jestem wdzięczny za pomoc w rozwoju moich kompetencji w tej dziedzinie
  Jan
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość przedłużania terminu realizacji znacznie ułatwiła realizację kursu przy pracy na pełny etat
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnymi aspektami kursu były: możliwość konsultacji, dowolność w doborze kolejności kursów, możliwość poprawienia wyniku testów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Najbardziej odpowiadał mi brak ograniczenia czasowego, dostęp 24h na dobę do materiałów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  W przypadku informatyki biznesowej całość programu jest bardzo istotna i poznanie zagadnień z wszystkich 12 modułów było bardzo ważne. Uzyskuje się certyfikat EITCA BI obejmujący szeroki zakres nowych kompetencji
  Artur