EITCI COVID-19 Response

Komunikat Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej w Brukseli w odpowiedzi na pandemię COVID-19

Prosimy o zapoznanie się z komunikatem przedstawiającym odpowiedź ze strony Europejskiego Instytutu Certyfikacji Informatycznej na pandemię COVID-19 w postaci rozszerzenia subsydiowanego przez EITCI programu dostępu do Europejskiej Certyfikacji Informatycznej w redukcji 80% opłat (do poziomu 90 zł) dla certyfikatów EITC oraz 95% opłat (do poziomu od 180 zł do 220 zł w zależności od kierunku) dla certyfikatów Akademii EITCA w celu zwiększenia upowszechniania poświadczeń kompetencji cyfrowych wspomagających efektywność pracy zdalnej. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie coronavirus.eitci.org.

Jednocześnie informujemy, że mając na uwadze względy bezpieczeństwa i realizując wytyczne instytucji certyfikującej, władz państwowych oraz Światowej Organizacji Zdrowia, obsługa kontaktowa krajowej edycji Akademii EITCA funkcjonuje obecnie w trybie zdalnym. Pomimo, iż ciągłość działania Akademii EITCA jak również obsługi klienta jest zachowana, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość i cierpliwość podczas kontaktu z Sekretariatem i zespołami dydaktycznymi Akademii EITCA. Podkreślamy też, że wszystkie procedury realizacji Europejskiej Certyfikacji Informatycznej zgodnie z założeniami programu od 2008 roku przebiegają w pełni w trybie online. Życzymy Państwu i Państwa bliskim dużo zdrowia i bezpieczeństwa.

Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/CG/ADPD w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury szkoleniowo-certyfikacyjnej. Pełny koszt szkolenia i certyfikacji wynosi 450 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Szkolenie certyfikacyjne
EITC/CG/ADPD
Pełny koszt szkolenia i certyfikacji: 450 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 5 godzin
Ćw./Lab.: 10 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/CG/ADPD wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/CG/ADPD
EITC/CG/ADPD
Artystyczny cyfrowy rysunek portretowy
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/CG
wraz z 11 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/CG:
4400 zł 220 zł ze wsparciem EITCI

 • Wprowadzenie do cyfrowego artystycznego rysowania portretów
 • Odcienie skóry
  • dobór kolorów skóry
  • tworzenie palet
  • używanie koła kolorów w oprogramowaniu graficznym jako pomocy w dobrze właściwych odcieni
  • używanie niestandardowych kolorów skóry
 • Oczy
  • kształty i proporcje oczu
  • anatomia
  • perspektywa
  • zastosowanie cieni
  • przedstawienie całego procesu malowania oka
 • Nos
  • kształty i proporcje nosa
  • anatomia
  • perspektywa
  • zastosowanie cieni
  • przedstawienie całego procesu malowania nosa
 • Usta
  • kształty i proporcje ust
  • anatomia
  • perspektywa
  • zastosowanie cieni
  • przedstawienie całego procesu malowania ust
 • Uszy
  • kształty i proporcje uszu
  • anatomia
  • perspektywa
  • zastosowanie cieni
  • przedstawienie całego procesu malowania uszu
 • Włosy
  • podstawowe techniki kształtowania włosów
  • praca od podstawowych kształtów do szczegółów
  • dopasowywanie kształtu włosów i fryzury do zarysu twarzy
  • Techniki pracy z wzorcami (tworzenie portretu)
  • użycie wzorcowych fotografii
  • techniki odtwarzania postaci ze zdjęć
  • użyteczne vs. nieużyteczne części obrazów wzorcowych
  • używanie jednego vs. wielu zdjęć
  • używanie oprogramowania 3D
 • Rzeźbiarskie podejście do malarstwa
  • malowanie bez użycia szkicu i linii obrysowych
  • budowanie/rzeźbienie obrazu i traktowanie go jak gliny, która może być zniekształcana, przycinana, odbudowywana, zmieniana w kształcie i proporcjach w dowolnym momencie
 • Inteligentne renderowanie
  • wskazanie kiedy warto skupić się na szczegółach a kiedy jest to niekonieczne
  • celowe pozostawianie "niedokończonych" elementów i części obrazu aby uzyskać określone rezultaty
 • Światło i cień jako post-efekty
  • dodawanie "dramatycznych" efektów świetlnych na końcu procesu malowania (gdy obraz jest ukończony lub prawie ukończony)
  • "ratowanie" przeciętnej pracy interesującym oświetleniem postaci
  • przegląd użytecznych warstw

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/CG/TFCG w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury szkoleniowo-certyfikacyjnej. Pełny koszt szkolenia i certyfikacji wynosi 450 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Szkolenie certyfikacyjne
EITC/CG/TFCG
Pełny koszt szkolenia i certyfikacji: 450 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/CG/TFCG wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/CG/TFCG
EITC/CG/TFCG
Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/CG
wraz z 11 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/CG:
4400 zł 220 zł ze wsparciem EITCI

 • Wprowadzenie
  • Grafika komputerowa
   • Geneza i historia grafiki komputerowej
   • Zastosowania
   • Sprzęt
  • Grafika rastrowa i wektorowa
  • Interakcja człowiek – komputer
  • Standardy graficzne
 • Światło i barwa
  • Podstawowe pojęcia i definicje
   • Kolorymetria
   • Percepcja
  • Budowa oka i właściwości wzroku
  • Teoria postrzegania barw
  • Modele barw
   • CIE XYZI, CIE Lab, RGB, CMK i CMYK, HLS i HSV
  • Reprodukcja barw
  • Problemy zgodności
   • Zniekształcenia spowodowane rastrem
 • Operacje rastrowe - podstawy
  • Rysowanie odcinka i łuku okręgu
  • Wypełnianie obszaru
   • Przez spójność
   • Przez kontrolę parzystości
  • Algorytmy obcinania
  • Elementy geometrii obliczeniowej
   • Funkcja alfa
   • Zorientowanie punktów na płaszczyźnie
   • Problem przynależności punktów do wnętrza wielokąta
 • Przekształcenia geometryczne w grafice komputerowej
  • Przekształcenia 2D
  • Zapis macierzowy przekształceń
  • Współrzędne jednorodne znormalizowane
  • Podstawowe typy przekształceń
   • Odbicia symetryczne
   • Pochylenie
   • Skalowanie
   • Przesunięcie
   • Obroty
  • Przekształcenia w przestrzeni 3D
  • Składanie przekształceń
  • Problem dokładności obliczeń numerycznych
  • Kwaterniony
 • Reprezentacja przestrzeni 3d na przestrzeni 2d
  • Rzutowanie na płaszczyznę
   • Rodzaje rzutowania
   • Własności rzutowania
   • Układ współrzędnych w rzutowaniu
  • Rzutowanie równoległe i perspektywiczne jako operacje macierzowe
  • Rzutowanie a widzenie
   • Ostrosłup widzenia
   • Parametry rzutowania
   • Przekształcenie perspektywiczne
   • Rzutowanie a fotografia
   • Wirtualna kamera
 • Modelowanie obiektów pod kątem grafiki komputerowej
  • Modelowanie krzywych i powierzchni
   • Interpolacja
   • Parametryzacja
   • Krzywe Béziera
   • Krzywe B-sklejane
  • Modelowanie brył
  • Modelowanie fraktalne
  • Modelowanie z wykorzystaniem gramatyk
  • Modelowanie wolumetryczne
 • Eliminacja powierzchni zasłoniętych modelowanych brył
  • Problem rozstrzygania widoczności
  • Klasy i przykłady algorytmów
 • Modelowanie oświetlenia
  • Reakcja światła z materią
  • Podstawowe wielkości fotometryczne
  • Modele odbicia światła
  • Problem cieniowania
 • Oświetlenie globalne
 • Algorytmy przyspieszające śledzenie promieni
 • Zwiększanie realizmu przetwarzanych obrazów i obiektów
  • Tekstury i ich rodzaje
   • Problemy próbkowania i filtrowania tekstur
  • Deformacja kształtu
  • Elementy animacji

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/CG/ACSU w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury szkoleniowo-certyfikacyjnej. Pełny koszt szkolenia i certyfikacji wynosi 450 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Szkolenie certyfikacyjne
EITC/CG/ACSU
Pełny koszt szkolenia i certyfikacji: 450 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/CG/ACSU wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/CG/ACSU
EITC/CG/ACSU
Wizualizacja i grafika 3D z AutoCad i SketchUp
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/CG
wraz z 11 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/CG:
4400 zł 220 zł ze wsparciem EITCI

1. AutoCad

 • Wprowadzenie do programu AutoCad
  • Instrukcja pobrania i instalacji
 • Interfejs użytkownika
  • Obszar roboczy i poruszanie się po nim
  • Skróty klawiszowe i polecenia
  • Praca na warstwach
   • Status warstw
 • Podstawowe obiekty
  • Obiekty obłe
  • Obiekty kanciaste
  • Właściwości obiektów
 • Modyfikacje obiektów
  • Opis najważniejszych narzędzi
 • Kreskowanie obszarów
 • Wymiarowanie obiektów
 • Elementy wspomagające pracę
  • Bloki
  • Regiony
  • Multilinia
  • Zapytania
 • Projektowanie
  • Projektowanie wnętrza mieszkania
  • Projektowanie ogrodu
  • Wydruk

2. SketchUp

 • Wprowadzenie do programu SketchUp
  • Instrukcja pobrania i instalacji
 • Interfejs użytkownika aplikacji
  • Pasek tytułu
  • Menu główne
  • Osie rysowania
  • Paski narzędzi
  • Poruszanie się po obszarze pracy
   • Narzędzia kamery
  • System zależności
   • Zależność punktowa
   • Zależność liniowa
   • Zależność płaszczyznowa
 • Praca na warstwach
 • Narzędzia i ich właściwości
  • Narzędzia główne
  • Narzędzia rysowania
  • Narzędzia modyfikacji
  • Narzędzia konstrukcji
 • Konstruowanie i prezentacja większych obiektów
 • Współpraca z Google Earth
 • Nadanie modelowi realistycznego lub intrygującego wyglądu
  • Cienie
  • Mgła
  • Sceny i animacje
 • Projektowanie
  • Import i eksport obrazów
  • Projekt domu w 3D
   • Projektowanie wnętrza
   • Budowa modeli 3D na podstawie fotografii
  • Projekt ogrodu w 3D
   • Kształtowanie terenu

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/CG/AI2 w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury szkoleniowo-certyfikacyjnej. Pełny koszt szkolenia i certyfikacji wynosi 450 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Szkolenie certyfikacyjne
EITC/CG/AI2
Pełny koszt szkolenia i certyfikacji: 450 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/CG/AI2 wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/CG/AI2
EITC/CG/AI2
Projektowanie i rozbudowywanie identyfikacji wizualnej z Adobe Illustrator
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/CG
wraz z 11 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/CG:
4400 zł 220 zł ze wsparciem EITCI

 • Fotorealizm jako świadectwo szerokich możliwości Adobe Illustrator
  • Techniki fotorealistyczne
   • Dobór kolorów
   • Opis opcji wzbogacających i pogłębiających kolorystykę projektu
  • Elementy stylistyki żelowej
   • Warianty wzorów
   • Warianty kształtu
   • Zmiana kolorystyki
   • Kształty złożone
  • Narzędzie Siatka
   • Wizualizacje przy pomocy Siatki Gradientu
  • Narzędzia konstrukcyjne
 • Elementy konstruowania 3d
  • Bryła obrotowa
  • Cieniowanie grafiki
  • Obrót
 • Siatka w perspektywie
  • Odwzorowanie perspektywy zbieżnej
 • Ilustracja komiksowa
  • Odróżnienie ilustracji prostej od złożonej
 • Grafika wektorowa na podstawie fotografii
 • Przestrzeń w ilustracji wektorowej
  • Perspektywa dwupunktowa
  • Mapowanie kompozycji na bryłach 3D
 • Style grafiki
  • Elementy stylu
  • Tworzenie stylu
  • Biblioteki stylów
   • Efekty 3D
   • Efekty artystyczne
   • Efekty neonu
   • Efekty rozświetlenia
 • Symbole
  • Tworzenie i edycja symboli
  • Biblioteka symboli
  • Modyfikowanie zbioru symboli
 • Biblioteki i narzędzia graficzne
  • Pakiety wektorów
  • Przyciski i paski internetowe
  • Symbole 3D
  • Tekstury artystyczne
  • Elementy i dodatki graficzne
 • Praca z pędzlami w Adobe Illustrator
  • Ręcznie zamalowana płaszczyzna
  • Edycja pędzli z włosia
 • Metody szybkiego kształtowania w Adobe Illustrator
  • Polecenia dzielące obiekty

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/CG/AD w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury szkoleniowo-certyfikacyjnej. Pełny koszt szkolenia i certyfikacji wynosi 450 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Szkolenie certyfikacyjne
EITC/CG/AD
Pełny koszt szkolenia i certyfikacji: 450 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/CG/AD wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/CG/AD
EITC/CG/AD
Projektowanie witryn sieci Web z Adobe Dreamweaver
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/CG
wraz z 11 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/CG:
4400 zł 220 zł ze wsparciem EITCI

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/BI
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/BI:
3600 zł 180 zł ze wsparciem EITCI

 • Wprowadzenie
  • Historia stron WWW
  • Rozwój języka HTML
  • Powstanie systemów CMS
  • Standardy WWW
  • Narzędzia do tworzenia layoutu i wyglądu strony
 • Etap przygotowawczy
  • Określenie rodzaju serwisu
   • Strona domowa
   • Portal informacyjny
   • Vortal
   • Serwis Web 2.0
   • Serwis transakcyjny
   • Mini-site produktowy
  • Rozwiązania systemowe
   • Serwis autorski
   • Serwis na bazie CMS
  • Struktura serwisu
   • Określenie schematu
 • Tworzenie layoutu
  • Pojęcie layout
  • Identyfikacja wizualna w layoucie WWW
   • Tło nagłówka/logotypu
   • Kolorystyka firmowa w identyfikacji
   • Typografia firmowa
   • Grafika, a wizerunek
  • Zasadnicze elementy layoutu
   • Winieta (nagłowek)
   • Menu główne
   • Kreacja centralna
   • Bloki tekstowe
 • Język HTML
  • Elementy języka HTML
  • Układ strony
  • Wygląd definicji dokumentu HTML
  • Formatowanie treści
  • Odnośniki
  • Ilustracje
  • Listy
   • Listy punktowe
   • Listy definiowane
  • Tabele
  • Formularze
   • Znaczniki formularzy
  • Ogólne atrybuty znaczników
  • Określanie typu dokumentu
  • Meta informacje
  • Kontrola poprawności kodu
 • Kaskadowe arkusze stylów CSS
  • Składnia arkuszy stylów
  • Dodawanie stylów do dokumentu
  • Kaskadowość arkuszy stylów
  • Definicje oraz właściwości selektorów
  • Atrybuty ID oraz CLASS
  • Formatowanie tekstu oraz tła
  • Formatowanie tabel i list
  • Box model – model pudełka
   • Marginesy
   • Obramowanie
  • Jednostki stosowane w arkuszach CSS
 • Pozycjonowanie i sterowanie wyświetlaniem elementów na stronach WWW
  • Pozycja ustalona
  • Pozycja relatywna
  • Pozycja absolutna
  • Pływające elementy – float
  • Pozycjonowanie bloków tekstowych
  • Zmiana stanu odnośnika
   • Graficzna zmiana odnośnika
 • Interfejs aplikacji Dreamweaver
  • Pasek narzędzi dokumentu
  • Opis dostępnych paneli wraz z ich funkcjonalnością
  • Praca z dokumentami HTML
 • Budowa strony w środowisku Dreamweaver
  • Tworzenie nowego projektu
   • Plik szablonu projektu
  • Dodawanie elementów strony WWW
   • Zmiana parametrów poszczególnych elementów
   • Menu główne
   • Projektowanie stopki
  • Grupowanie bloków za pomocą kontenera
  • Podgląd strony w przeglądarce
 • Dobre praktyki projektanta stron WWW
  • Projektowanie stron przyjaznych użytkownikom
  • Poprawność składni HTML i CSS
  • Budowanie szpalt z elementów blokowych
  • Kompresja plików graficznych
  • Stosowanie ‘bezpiecznej kolorystyki’
  • Szanowanie praw autorskich

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/CG/CAG w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury szkoleniowo-certyfikacyjnej. Pełny koszt szkolenia i certyfikacji wynosi 450 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Szkolenie certyfikacyjne
EITC/CG/CAG
Pełny koszt szkolenia i certyfikacji: 450 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/CG/CAG wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/CG/CAG
EITC/CG/CAG
Artystyczne aspekty grafiki
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/CG
wraz z 11 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/CG:
4400 zł 220 zł ze wsparciem EITCI

 • Ogólne pojęcia związane ze sztuką
  • Znaczenie sztuki i kreacji plastycznej w życiu człowieka
  • Podstawowe funkcje sztuki
  • Percepcja – zjawisko patrzenia
   • Działanie sugestii
   • Percepcja przestrzeni
 • Pojęcie formy
  • Forma jako kształt i układ
  • Różne formy ekspresji twórczej
   • Rzeźba
   • Instalacja
   • Ceramika
   • Sztuka użytkowa i wzornictwo przemysłowe
   • Sztuka performance
   • Sztuka multimedialna
 • Kompozycja w plastyce
  • Znaczenie kompozycji
  • Kompozycja płaszczyzny
  • Rodzaje kompozycji
  • Rytm w kompozycji
  • Złoty podział
  • Kompozycja barwna
   • Znaczenie koloru w budowaniu kompozycji
 • Perspektywa w plastyce
  • Rodzaje perspektyw
  • Perspektywa cieni
 • Kolor
  • Podstawowe informacje o barwach
   • Mieszanie barw
   • Barwy podstawowe
   • Czerń i biel
   • Wzajemne oddziaływanie barw
  • Kolor a optyka
  • Harmonizowanie koloru
  • Główne pigmenty i ich cechy
  • Kolor i światło w grafice komputerowej
   • Przejście między trybem RGB a trybem CMYK
   • Przestrzeń kolorów Lab
 • Typografia
  • Ogólne informacje
  • Podstawowe zagadnienia z zakresu typografii
   • Pismo
    • Rodzaje krojów
    • Budowa liter
    • Linie pisma
    • Systemy miar typograficznych
  • Typografia mediów elektronicznych
   • Elementy funkcjonalne i estetyczne w budowie strony WWW
    • Struktura nawigacyjna
    • Wygląd strony
 • Logo i identyfikacja wizualna
  • Logo jako wizerunek marki
  • Logo i logotyp jako elementy identyfikacji wizualnej
  • Księga identyfikacji wizualnej
  • Tendencje i trendy w projektowaniu znaków firmowych
 • Techniki artystyczne
  • Techniki malarskie
   • Technika malarstwa olejnego
   • Technika akrylowa
   • Technika akwarelowa
   • Technika temperowa
  • Techniki graficzne
   • Drzeworyt
   • Linoryt
   • Miedzioryt
   • Sitodruk
 • Charakterystyka wybranych epok w sztuce
  • Sztuka prehistoryczna
  • Sztuka starożytna
   • Sztuka starożytnego Egiptu
   • Sztuka starożytnej Grecji
   • Sztuka starożytnego Rzymu
  • Sztuka średniowiecza
   • Styl romański
   • Styl gotycki
  • Sztuka nowożytna
   • Renesans
   • Barok
   • Rokoko
   • Modernizm
  • Sztuka konceptualna
  • Sztuka współczesna

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/CG/VICG w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury szkoleniowo-certyfikacyjnej. Pełny koszt szkolenia i certyfikacji wynosi 450 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Szkolenie certyfikacyjne
EITC/CG/VICG
Pełny koszt szkolenia i certyfikacji: 450 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/CG/VICG wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/CG/VICG
EITC/CG/VICG
Identyfikacja wizualna w grafice komputerowej
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/CG
wraz z 11 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/CG:
4400 zł 220 zł ze wsparciem EITCI

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/BI
wraz z 12 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/BI:
3600 zł 180 zł ze wsparciem EITCI

 • Grafika komputerowa
  • Grafika komputerowa w kontekście komunikacji wizualnej
   • Systemowość zasadniczą cechą współczesnej komunikacji wizualnej
  • Podział grafiki komputerowej ze względu na rodzaj aktywności
  • Podział grafiki komputerowej – podział funkcjonalny
  • Podział grafiki 2D ze względu na sposób definicji obrazu
   • Grafika wektorowa
   • Grafika bitmapowa
 • Identyfikacja wizualna
  • Funkcje identyfikacji wizualnej
   • Funkcja wizerunkowa
   • Funkcja potwierdzania tożsamości
   • Projektowanie identyfikacji wizualnej
   • Tworzenie Systemu Identyfikacji Wizualnej
    • Etapy i podział pracy nad systemem
    • Szablon Księgi Znaku
  • Projektowanie identyfikacji wizualnej w praktyce
   • Przekształcenia
   • Typografia – modyfikacja
   • Sygnet
   • Kolor
 • Typografia
  • Projektowanie czcionek
  • Historia typografii
  • Podział krojów pisma
  • Reguły typografii
   • Różnicowanie elementów
  • Znaczenie krojów czcionek i ich własności wizualnych
  • Podstawy pracy z blokami tekstu
 • Layout
  • Współczesne rozumienie layoutu
  • Kompozycja
   • Zasadnicze zagadnienia kompozycyjne
   • Kompozycje urozmaicone
  • Layout blokowy
  • Siatka modułowa
  • Projektowanie typografii w layoucie
  • Detale w layoucie
 • Grafika w przekazie reklamowym – reklama wizualna
  • Kreacja reklamowa
  • Uwarunkowania technologiczne
   • Zespół
   • Obróbka techniczna
   • Oprogramowanie
  • Nośniki reklamy

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/CG/AF w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury szkoleniowo-certyfikacyjnej. Pełny koszt szkolenia i certyfikacji wynosi 450 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Szkolenie certyfikacyjne
EITC/CG/AF
Pełny koszt szkolenia i certyfikacji: 450 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/CG/AF wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/CG/AF
EITC/CG/AF
Tworzenie animacji i grafiki interaktywnej z Adobe Flash
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/CG
wraz z 11 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/CG:
4400 zł 220 zł ze wsparciem EITCI

 • Wprowadzenie
  • Specyfikacja formatu Adobe Flash
  • Praca w programie Adobe Flash
   • Animacja
   • Dźwięk
   • Wideo
  • Niedogodności w umieszczaniu plików Flash w Internecie
 • Elementy interfejsu aplikacji Adobe Flash
  • Przestrzeń robocza
  • Grupy narzędzi
   • Narzędzia selekcji i przekształcania
   • Narzędzia do rysowania i malowania
   • Narzędzia do tworzenia podstawowych kształtów
   • Narzędzia do edycji właściwości obiektów
   • Narzędzia nawigacyjne
  • Menu główne
  • Opcje dla plików w natywnych formatach Flash
  • Funkcjonalność dostępnych menu
 • Tworzenie obiektów w Adobe Flash
  • Narzędzia konstrukcyjne
   • Pióro
  • Narzędzia rysunkowe
   • Ołówek
  • Modyfikacja kształtów
  • Tekst w Adobe Flash
   • Tekst statyczny
   • Tekst dynamiczny
   • Tekst wejściowy
  • Właściwości obiektów
   • Wypełnienie
   • Praca z gradientem
 • Bitmapy
  • Wektoryzacja bitmap
 • Animacja
  • Klatki i animacja poklatkowa
  • Animacja ruchu
   • Animacja z wieloma klatkami kluczowymi
  • Właściwości animacji
  • Animacja kształtu
  • Symbole i praca z instancjami
   • Edycja symboli
 • Język actionscript
  • Środowisko pracy
  • Zmienne
   • Typy zmiennych
  • Tablice
  • Operatory
  • Funkcje
   • Parametry funkcji
  • Instrukcje warunkowe
  • Pętle
  • Właściwości elementów programu
  • Zdarzenia
 • Tworzenie gry za pomocą programu Adobe Flash – praktyczne wykorzystanie języka actionscript
  • Scenariusz
   • Opis zachowań każdego składnika
  • Przygotowanie części graficznej
   • Projektowanie poszczególnych elementów
  • Kod gry w ActionScript
   • Omówienie fragmentów kodu i ich zastosowań
   • Opisanie wykorzystanych funkcji

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/CG/AIDF w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury szkoleniowo-certyfikacyjnej. Pełny koszt szkolenia i certyfikacji wynosi 450 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Szkolenie certyfikacyjne
EITC/CG/AIDF
Pełny koszt szkolenia i certyfikacji: 450 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/CG/AIDF wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/CG/AIDF
EITC/CG/AIDF
Skład poligraficzny z Adobe InDesign
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/CG
wraz z 11 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/CG:
4400 zł 220 zł ze wsparciem EITCI

 • Adobe InDesign jako program do składu publikacji i przygotowania do druku (desktop publishing)
  • Layout – schemat rozmieszczenia elementów publikacji
  • Układ interfejsu użytkownika
   • Narzędzia
   • Palety
   • Opis funkcjonalności poszczególnych elementów menu
  • Nawigacja i skróty klawiszowe
 • Tworzenie dokumentu
  • Ustawienia dokumentu
  • Wprowadzanie obiektów tekstowych
   • Wypełnianie kolumn tekstem
   • Sterowanie właściwościami tekstu za pomocą stylów
    • Styl akapitowy
   • Dorabianie znaków diakrytycznych
   • Zamiana tekstu na krzywe
   • Praca z tekstem
   • Tekst artystyczny a tekst akapitowy
   • Przepływanie tekstu
  • Wstawianie obrazów
 • Obiekty wektorowe w InDesign
  • Osadzanie obiektów z Adobe Illustrator
  • Obiekty graficzne
   • Tło
   • Gradient
  • Przekształcanie obiektów
   • Narzędzia przekształcające
  • Krzywe Beziera
   • Zapoznanie się z krzywymi Beziera i praca z nimi
  • Maskowanie
 • Strony i elementy wzorcowe
  • Stosowanie wzorców
 • Warstwy
  • Koncepcja warstw
  • Praca z warstwami
 • Zarządzanie publikacją
  • Pragmatyka pracy z publikacjami
  • Archiwizacja dokumentu i przygotowanie do pracy na innym komputerze
  • Przygotowanie dokumentu do publikacji i druku
  • Zapisywanie do formatu PDF

Oficjalna certyfikacja EITC implementująca Agendę Cyfrową Komisji Europejskiej. Certyfikat EITC/CG/AI1 w formie elektronicznej (z e-walidacją) wydawany jest w Brukseli w następstwie zdalnej procedury szkoleniowo-certyfikacyjnej. Pełny koszt szkolenia i certyfikacji wynosi 450 zł i jest możliwy do realizacji w ciągu 2 dni.

Szkolenie certyfikacyjne
EITC/CG/AI1
Pełny koszt szkolenia i certyfikacji: 450 zł
Zawartość programowa: 15 godzin
Wykłady: 10 godzin
Ćw./Lab.: 5 godzin
Tryb nauki: Zdalny
Tryb egzaminu: Zdalny
Poprawki egzaminów: Bezpłatnie
Konsultacje z kadrą: Nieograniczone
Dostęp do oprogramowania: Zapewniony
Dostęp do kursu i egzaminu: Natychmiastowy
Możliwy czas realizacji: Nieograniczony (wystarczą 2 dni)
Ograniczenia czasowe: Brak
Certyfikat: Międzynarodowy certyfikat EITC/CG/AI1 wydany w Brukseli
Termin rezygnacji z refundacją: 14 dni
Kup kurs i certyfikat
EITC/CG/AI1
EITC/CG/AI1
Grafika wektorowa z Adobe Illustrator
Akredytacja EITCI
Akredytacja MEN
Akredytacja UKAS

Certyfikat dostępny także w ramach:
Akademia EITCA/CG
wraz z 11 innymi certyfikatami EITC.
Całkowity koszt Akademii EITCA/CG:
4400 zł 220 zł ze wsparciem EITCI

 • Grafika wektorowa
  • Oprogramowanie do grafiki wektorowej
  • Zadania graficzne wykonywane przy pomocy programów wektorowych
 • Interfejs aplikacji Adobe Illustrator
  • Zasady efektywnego posługiwania się aplikacją
  • Narzędzia aplikacji
  • Palety w Illustratorze
  • Skróty klawiszowe, preferencje
  • Poruszanie się po dokumencie
 • Tworzenie obiektów w Adobe Illustrator
  • Galeria kształtów
   • Opis dostępnych narzędzi
 • Tworzenie dowolnych kształtów
  • Łączenie kształtów
  • Rysowanie kształtów z wolnej ręki
   • Narzędzie Ołówek
   • Narzędzie Gładzik
   • Narzędzie Kropla
 • Transformacja i edycja obiektów
  • Przesuwanie obiektów
   • Przekształcanie swobodne
  • Skalowanie
  • Obracanie
  • Ścinanie
  • Odbijanie
  • Rozmieszczanie i wyrównywanie obiektów
   • Ręczne
   • Automatyczne
  • Grupowanie
  • Maskowanie
 • Tworzenie i edycja kształtów przy pomocy krzywych Beziera
  • Tworzenie łuku zamiast odcinka
  • Konwertowanie punktów kontrolnych
  • Narzędzie Zaznaczanie bezpośrednie
  • Uśrednianie punktów
 • Praca z kolorami
  • Wypełnienie
  • Biblioteka próbek
  • Gradient
  • Krycie
  • Obrys
 • Tekst w Adobe Illustrator
  • Czcionki
  • Tekst artystyczny
  • Tekst akapitowy
  • Tekst wielokolumnowy
  • Kształt obiektu tekstowego
  • Zmiana czcionek na krzywe
 • Atrybuty obiektów
  • Przezroczystość
  • Krycie
  • Tryb mieszania
  • Wygląd
  • Menu Efekty
   • Stylizacja
   • Rozmycie
   • Wtapianie
 • Warstwy
  • Praca z warstwami
  • Paleta Warstwy jako narzędzie do zarządzania warstwami
 • Grafika bitmapowa w programie Adobe Illustrator
  • Importowanie bitmap
  • Operacje na bitmapach
   • Filtrowanie
   • Wektoryzacja, uzyskiwanie obrazu wektorowego
 • Drukowanie projektów graficznych
  • Druk offsetowy
  • Przygotowanie kolorów pracy do druku
   • Przestrzeń koloru
  • Rozdzielczość efektów

Skontaktuj się telefonicznie albo wyślij email

Sekretariat Akademii EITCA
Dział Obsługi Klienta

 1. pn-pt, godz. 9:00-16:00
 2. Tel: +48 79 457 1469
  Tel: +48 53 542 1374
 3. ICS CompLearn
  CompSecur sp. z o.o.
  ul. Piłsudskiego 74, 50-020 Wrocław
  (sekretariat i adres korespondencyjny)
  al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa

  CompLearn Ltd.
  New Bond House, 124 New Bond Street
  London, W1S 1DX, United Kingdom

  EITCI Institute
  Avenue des Saisons 100-102
  1050 Brussels, Belgium
  https://eitci.org
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przydała mi się wiedza dotycząca identyfikacji wizualnej, trudno znaleźć takie wiadomości w innych kursach
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość kursów bardzo mi się podobała i spowodowała, że zyskałem nowe spojrzenie na grafikę komputerową
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdobyłem masę wiedzy informatycznej - wiem teraz jak mogę w pełni wykorzystać CS4
  Mieczysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dogodna jest możliwość realizacji kursu w godzinach i dniach, które mi odpowiadają, co umożliwia pogodzenie kursu z pracą
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wszystkie aspekty szkolenia były bardzo przydatne w zakresie grafiki i projektowania
  Roksana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Asynchroniczność i szerokie spektrum zagadnień graficznych uważam za największe plusy
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Klarowne wykłady na określone programem zagadnienia graficzne, ciekawe ćwiczenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Liczne ilustracje ukazujące nawet elementy programu. Dokładne opisy działań krok po kroku
  Łukasz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Brak problemów począwszy od strony organizacyjnej poprzez elementy związane z poszczególnymi działami kursu, na procedurze certyfikacyjnej skończywszy
  Dagmara
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Można się uczyć w każdym miejscu na świecie o dowolnej godzinie
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Przedstawienie wiedzy w sposób przystępny i zrozumiały :)
  Dariusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wiele opisów. Dodatkowe pliki (załączniki). Edukacja na wysokim poziomie. Możliwość konsultacji z korepetytorami. Klarowność treści
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Poznanie nowych, ciekawych programów graficznych i ich możliwości
  Wojciech
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Treść napisana zrozumiałym językiem - podział materiału na kursy i wykłady - ciekawe ćwiczenia
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zebranie najważniejszych informacji w postaci wypunktowań, zrzuty ekranów obrazujące wykonywane czynności, opis czynności wykonywanych w przykładach
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  "Teoretyczne aspekty grafiki komputerowej" i "Artystyczne aspekty grafiki" to naprawdę najlepsze przedmioty w ramach Akademii EITCA/CG. Bogate i szczegółowo przygotowane wykłady.
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Praktyczne podejście do tematu, prowadzenie czytelnika krok po kroku po zagadnieniu, pokazywanie po kolei rozwiązania jakiegoś zadania
  Kamila
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, zrozumiałe informacje, dostęp do konsultacji z kadrami dydaktycznymi w formie internetowej
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Nieograniczony czas na ukończenie kursu. Możliwość komunikacji z innymi uczestnikami
  Robert
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość kontroli postępu, asynchroniczność zajęć, dostęp do platformy po ukończeniu kursu
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  E-learning to przyszłość zdobywania wiedzy, popartej certyfikatem
  Karol
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uczyłam się wtedy kiedy chciałam i miałam czas
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bogata teoria uzupełniała inne instruktażowe kursy jakie do tej pory miałam okazje przerabiać. Ilość tematów sprawia, że stajesz się prawdziwym "jack of all trades"
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zdalna nauka, szybka i sprawna administracja szkoleń
  Diana
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Elastyczne godziny, mogłam robić szkolenia kiedy chciałam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobry kontakt, dofinansowanie z UE, przyjazna platforma, elastyczność godzin nauki
  Bartłomiej
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dostęp do materiałów w dowolnym dla mnie czasie i w dowolnym miejscu - duże ułatwienie dla studentów i osób pracujących
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Super kurs :) dużo z niego wyniosłam
  Justyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dobre wprowadzenie do dalszej samodzielnej pracy w poszczególnych programach
  Marek
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Ogólnie program dydaktyczny przygotowany bardzo dobrze. Nie mam większych uwag
  Krystian
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Dokładnie krok po kroku były wytłumaczone wszystkie podstawowe możliwości poszczególnych programów. Bez problemu można było się zorientować co do czego służy
  Jerzy
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Całkowita dowolność w tempie nauki i zdawania egzaminów. W czasie trwania kursu wydarzyły się w moim życiu sytuacje, przez które musiałabym przerwać stacjonarny kurs, a dzięki e-learningowi mogłam go kontynuować w swoim tempie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość uczestnictwa w kursie, przy zmieniających się miejscach zamieszkania
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo przydatna jest możliwość powrotu do zakończonych już lekcji możliwość poprawienia wyniku egzaminu i powtórnego przystąpienia do niego w przypadku niezaliczenia
  Przemysław
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Płynny dostęp do wykładów i materiałów w nich zawartych, administracja kontem oraz nieokreślonym czasem nauki
  Roman
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zawartość merytoryczna całego kursu - oprócz praktycznej strony (programy graficzne) była też wprowadzona pewna ilość teorii bardzo dobrze opracowane wykłady dotyczące znajomości programów graficznych
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że kurs Akademia EITCA Grafiki Komputerowej jest naprawdę bardzo dobrym wstępem dla osoby, która chce zacząć swoją przygodę z grafiką komputerową cały kurs oceniam bardzo pozytywnie pod względem merytorycznym i organizacyjnym
  Magdalena
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Odnośnie strony merytorycznej Akademii EITCA jest dla mnie w pełni wystarczająca. Od wykładów, które naświetlają od podstaw jak zainstalować program do czego służy, omówienie danego narzędzia, co można nim wykonać do laboratoriów, które pozwalają tą wiedzę już wykorzystać
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam że bardzo przydatne są laboratoria graficzne, które pozwalają sprawdzić czy zrozumieliśmy i czy potrafimy wykorzystać wiedzę z wykładu
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uważam, że świetnym pomysłem jest możliwość załatwienia wszystkich formalności przez Internet
  Paulina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo pomocne dla mnie i to w sumie zaważyło nad wybraniem programu Akademii EITCA była możliwość korzystania z wszystkich aspektów organizacyjnych przez Internet, ponieważ czas dla mnie jest rzeczą bardzo cenną, a taka elastyczność z korzystania z zasobów jest bardzo pomocna w zarządzaniu czasem
  Arkadiusz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Bardzo dobry kontakt z kadrą. Sprawna procedura od płatności do uzyskania dostępu do systemu
  Piotr
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Wygodny czas realizacji kursu. Miałam czas na opanowanie programu kursu w spokojnych warunkach. Umożliwiło mi to jednoczesna naukę na studiach i pracę
  Anna
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Łatwy dostęp do platformy oraz informacji dot. organizacji nauczania i certyfikacji. Wygodny dostęp do wykładów oraz podglądu ocen i zaliczeń
  Marta
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Serdecznie dziękuję za poświęcony czas na przygotowanie materiałów i organizację samego kursu oraz za (mam nadzieję) istotne wzbogacenie mojego życiorysu o ważny dokument pozwalający na otwarcie drzwi dotychczas dla mnie zamkniętych
  Grzegorz
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Zachowanie równowagi między wiedzą teoretyczną, a praktycznym zastosowaniem programów. Jasne i przejrzyste treści przedstawione w interesujący sposób. Uzupełnienie wiedzy poprzez elementy interaktywne i bogatą bibliografię. Wszystkie kursy stanowią spójną całość i zawierają wszystkie najważniejsze kwestie w zakresie grafiki komputerowej
  Karolina
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Możliwość indywidualnego wyboru tematu i czasu realizacji, zawartość multimedialna z wieloma zdjęciami, podzielony na przystępne części
  Kamil
 • Akademia EITCA/CG Grafika Komputerowa
  Uporządkowanie materiałów w przejrzysty sposób, Dzięki platformie e-learningowej możliwość realizacji kursów w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki czemu można zdobyć dodatkową więdzę i kwalifikacje bez dodatkowego stresu. Nauka samodzielnej organizacji pracy bardzo cenna w branży grafika
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ogólnie bardzo sprawna organizacja nauki i wartościowy program
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szerokie spojrzenie na różne zagadnienia informatyki stosowanej, wiedza w zakresie różnych bardzo przydatnych programów
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wykonywania określonych zadań w czasie dogodnym dla mnie, możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu, zawartość merytoryczna - w końcu zmobilizowałam się do pogłębienia wiedzy na temat Excela, nauczyłam się projektować stronę internetową, wcześniej nie miałam pojęcia jak się do tego zabrać, pogłębiłam wiedzę dotyczącą Internetu
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Teoria i praktyka przedstawiona w sposób zrozumiały, ćwiczenia z odpowiedziami i podpowiedziami
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zawartość programową oraz system nauczania określam jako bardzo wysoki
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo dokładne wyjaśnienia i opisy w materiałach dydaktycznych
  Wiktor
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Kurs obejmuje bardzo dużą porcję wiedzy z różnych dziedzin informatyki. Dzięki kursowi mam szersze spojrzenie na informatykę. Ogólnie kurs uważam za interesujący, dziękuję
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość uczenia się na odległość, bez dojazdów na zajęcia
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań objętych programem
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Nacisk na praktyczne zastosowanie informatyki, co zostało przedstawione na wykładach i w laboratoriach
  Patryk
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Prostota i dokładność przy objaśnianiu działania programów takich jak Photoshop i MS Office oraz przedmiotów teoretyczno-praktycznych jak systemy telepracy czy zarządzanie projektami
  Barbara
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ze względu na wykonywany zawód najbardziej przydatne były wszystkie kwestie związane z marketingiem, reklamą internetową, projektowaniem stron i wykorzystaniem informatyki w pracy
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dobre wytłumaczenie poszczególnych zagadnień oraz zastosowanie praktycznych ćwiczeń dotyczących na przykład grafiki w programie Photoshop itd
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Szeroko opisana wiedza, przystępny język, praktyczne przykłady, ćwiczenia umożliwiające przyswojenie materiału teoretycznego
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość wyboru czasu, możliwość powrotu do przerobionych zagadnień ocena ćwiczeń dostęp do materiałów po ukończeniu szkolenia
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Klarowna zawartość programowo-tematyczna, dogodny czas do realizacji zadań programowych objętych w studium
  Wacław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Najważniejsze dla mnie były dostępność o każdej porze, w warunkach domowych oraz to, że egzaminy też można zdawać na odległość (ze wzgl. na niepełnosprawność)
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zagadnienia poruszane w poszczególnych działach stopniowo pogłębiały wiedzę i pozwalały na jej utrwalanie poprzez wykonywanie różnych ćwiczeń. Czytelnie podzielone działy wiedzy. Możliwość powrotu do wcześniej ukończonych działów
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Brak presji czasu i wolność wyboru kursu
  Stanisław
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Duża rozpiętość programowa, duża ilość elementów graficznych w wykładach ułatwiająca naukę
  Ewa
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Możliwość nauki w godzinach, które były dla mnie odpowiednie. Bez konieczności włączania platformy o określonych godzinach
  Leszek
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dziękuję za możliwość nauki. Jestem bardzo zadowolony
  Miłosz
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Ta forma szkolenia jest świetną alternatywą szkoleń stacjonarnych. Bardzo ważna dla mnie była swoboda ustalania czasu kursu
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Bardzo ważne jest to, że mimo że kurs jest interaktywny to daje międzynarodowy certyfikat... Uważam, że takie kursy powinny być coraz bardziej upowszechniane
  Maria
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych po ukończeniu szkolenia znacznie wzrosły. Nauczyłam się pracować na podstawowych programach informatycznych
  Aurelia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przed szkoleniem moje kompetencje były dość wysokie, przynajmniej takie miałam wrażenie, a po ukończeniu szkolenia jestem pewna, że znam się bardzo dobrze w zakresie technologii informatycznych
  Ewelina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kwalifikacje zostały w znacznym stopniu podniesione, a podstawowe programy stały się dla mnie bardziej zrozumiałe
  Danuta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Dzięki ukończeniu tego kursu mogę wykonać doskonale zretuszowane zdjęcia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Uważam, że moje kompetencje są na dużo wyższym poziomie niż w momencie zaczynania kursu. I mam nadzieję, ze przydadzą mi się w pracy zawodowej a także prywatnie
  Justyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje wzrosły zdecydowanie. Dowiedziałam się wielu nowych i ciekawych rzeczy związanych z praca przy komputerze, które stosuję teraz w życiu codziennym
  Katarzyna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie podniosłam swoje kompetencje, nie mam większych problemów ze znalezieniem odpowiednich funkcji w programach będących przedmiotem szkolenia
  Joanna
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Zdecydowanie czuję się bardziej pewna siebie współpracując z komputerem. Doświadczyłam zagadnień o których nie miałam pojęcia. Podniosły się także moje aspiracje względem przyszłej pracy. Moja samoocena wzrosła adekwatnie do moich nabytych umiejętności
  Iwona
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Jestem mile zaskoczona kursem. Na początku kursu podchodziłam do niego sceptycznie ale po opracowaniu kilku wykładów stwierdziłam, że na pewno to mi się przyda. Podniosłam swoje umiejętności
  Monika
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje w zakresie technologii informatycznych są obecnie bardzo dobre
  Oktawia
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Przyswoiłam dodatkową wiedzę, jak również usystematyzowałam tę już posiadaną
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Moje kompetencje po ukończeniu szkolenia bardzo się podniosły. Podczas szkolenia zetknęłam się z zagadnieniami, które do tej pory były mi zupełnie obce
  Wioletta
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Wzmocniłam dotychczas posiadane umiejętności i wyposażyłam się w wiedzę dotyczącą nowych funkcji poznanych programów
  Karolina
 • Akademia EITCA/KC Kluczowe Kompetencje IT
  Miałam do czynienia z większością programów. Jednak nie miałam potwierdzenia na papierze, że faktycznie posiadam chociażby podstawową wiedzę z obsługi tychże programów. Dziękuję więc bardzo za możliwość potwierdzenia moich umiejętności a także ich poszerzenia
  Agnieszka
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki ważnych zagadnień bezpieczeństwa IT
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Łatwy dostęp, możliwość nauki w domu w dogodnym czasie
  Małgorzata
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Najbardziej podobała mi się możliwość zdawania egzaminów w dowolnym terminie
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Odpowiadał mi bardzo dobry kontakt kadr dydaktycznych i obsługi administracyjnej
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Podobała mi się większość tematyki w zakresie różnych obszarów bezpieczeństwa informatycznego
  Adam
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Plusy: całość kursu, zakres tematyczny zagadnień bezpieczeństwa IT oraz organizacja szkolenia
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Całość programu bezpieczeństwa IT przygotowana bardzo solidnie zarówno pod względem teorii, jak i praktyki
  Artur
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Dobrze posegregowane materiały, aktualne dane na temat zabezpieczeń informatycznych
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość nauki zaawansowanej tematyki w dowolnej chwili, kiedy mamy wolny czas
  Tomasz
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Elastyczność w zakresie planowania procesu nauki i zaliczeń
  Leon
 • Akademia EITCA/IS Bezpieczeństwo Informatyczne
  Możliwość swobodnego dysponowania swoim czasem podczas nauki
  Magda
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Materiały autorskie opracowane były bardzo przejrzyście, czytelnie i zrozumiale
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Podobało mi się podejście do słuchacza i program informatyki biznesowej
  Krzysztof
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Odpowiadała mi asynchroniczna możliwość nauki i europejski certyfikat wydany w języku angielskim
  Radosław
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnym aspektem była dobra organizacja zdawania egzaminów
  Marcin
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość zdalnej realizacji, brak konieczności osobistego kontaktu i dowolność czasu realizacji przedmiotów
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Jestem wdzięczny za pomoc w rozwoju moich kompetencji w tej dziedzinie
  Jan
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Możliwość przedłużania terminu realizacji znacznie ułatwiła realizację kursu przy pracy na pełny etat
  Ewa
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Pozytywnymi aspektami kursu były: możliwość konsultacji, dowolność w doborze kolejności kursów, możliwość poprawienia wyniku testów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  Najbardziej odpowiadał mi brak ograniczenia czasowego, dostęp 24h na dobę do materiałów
  Barbara
 • Akademia EITCA/BI Informatyka Biznesowa
  W przypadku informatyki biznesowej całość programu jest bardzo istotna i poznanie zagadnień z wszystkich 12 modułów było bardzo ważne. Uzyskuje się certyfikat EITCA BI obejmujący szeroki zakres nowych kompetencji
  Artur